Aktualności 

Przemoc karmi się milczeniem!

 

 

Nie Bądź obojętny – Reaguj na przemoc wobec dzieci!


Bezsilność, lęk, ból, przerażenie i osamotnienie zamiast poczucia bezpieczeństwa, stabilności, bliskości i radości…..
Czy jesteś świadomy/a, że dzieci w naszym społeczeństwie są krzywdzone, często w milczeniu i samotności? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteśmy odpowiedzialni za ich los?
Przemoc wobec dzieci nie może być tolerowana. Musimy się temu przeciwstawić!
Nie możemy pozostać obojętni. Musimy reagować, gdy widzimy znaki krzywdzenia dzieci. Musimy działać, gdy słyszymy ich wołanie o pomoc. Musimy być ich tarczą i wsparciem.
Razem możemy stworzyć bezpieczniejsze i lepsze jutro dla krzywdzonych dzieci.


PRZEMOC KARMI SIĘ MILCZENIEM


Miej odwagę pomóc krzywdzonemu. Jeśli podejrzewasz, że w Twoim otoczeniu dochodzi do przemocy wobec dziecka – nie wahaj się – REAGUJ!!!!!! Możesz uratować jego dzieciństwo, zdrowie psychiczne lub nawet życie!


Jak reagować?

 

 • dzwoniąc na telefon alarmowy 112,
 • zawiadamiając Ośrodek Pomocy Społecznej.


Jesteś dzieckiem lub młodym człowiekiem i potrzebujesz wsparcia?


116 111 – anonimowy, bezpłatny, całodobowy i dyskretny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, prowadzony od 15 lat przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.


Myślisz, że Ciebie to nie dotyczy? Że w Twoim otoczeniu dzieci nie są krzywdzone?

Raport „Diagnoza przemocy wobec dzieci w Polsce 2023” Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” mówi, że większość dzieci i nastolatków (79%) doświadczyła w swoim życiu choć raz przemocy lub zaniedbania.

Najczęściej zgłaszanymi podczas badań Fundacji formami przemocy były: przemoc ze strony rówieśników (66%), przemoc ze strony bliskiego dorosłego (32%), wykorzystanie seksualnie bez kontaktu fizycznego (26%).

Aż 14% respondentów badania było świadkami przemocy w domu, a 8% było zaniedbywanych fizycznie.

 

Wszyscy powinniśmy być czujni i gotowi podjąć działania, aby zapobiec krzywdzeniu dzieci!!!!! Możesz zostać bohaterem bez peleryny i przerwać przemoc!


Życia zamordowanego we własnym domu ośmioletniego KAMILKA nikt nie uratował, a później się okazało że „wszyscy” wiedzieli..….

 

Kampania realizowana w ramach grantu ”PoPRAWNA reakcja” ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „SPLOT WARTOŚCI"


Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację filmiku, zwłaszcza naszemu małemu Aktorowi za profesjonalne podejście do tematu, odwagę, dojrzałość i poświęcony czas.


Film dostępny pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=b2OsXMxbayo


 


 

        Świąteczny czas, piękny czas gdzie radość, miłość i życzliwość gości w naszych sercach częściej niż zwykle. Z tej okazji poraz pierwszy w historii miasta w dniu 8 grudnia 2023r. odbyło się spotkanie opłatkowe organizacji pozarządowych, aktywnie działających na naszym terenie.

Oprócz przemówień zaproszonych gości, każda organizacja miała chwilę by opowiedzieć o tym co robili przez ostatni rok. Był również czas na zadumę i wspólną modlitwę poprowadzoną przez zaproszonych kapłanów. Następnie wszyscy rozmawiali i śmiali się zasiadając przy wspólnie przygotowanym stole.

 

     Joanna Raczkowska

Fundacja Na Jednej Nodze

https://www.facebook.com/fundacjanajednejnodze

 

W załączeniu fotorelacja Tadeusza Otoki.

... cd. fotorelacji w zakładce GALERIA


 


 

Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia które odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia UTW w Sokółce ul. Plac Kościuszki 26:

 1. w dniu 16 listopada (czwartek) 2023r. godz. 1500
  "Jak mobilizować do działania własną organizację? Jak zachęcać mieszkańców?".
  Szkolenie prowadzić będzie Pani Katarzyna Łotowska - członkini Zarządu, pierwsza prezeska Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, koordynatorka projektów, doradczyni, konsultantka, trenerka II st. Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, ekspertka Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej.

 2. w dniu 22 listopada (środa) 2023r. godz.1500 dotyczące promowania organizacji pozarządowych i jej projektów w oparciu o bezpłatną aplikację - CANVA.

  W trakcie szkolenia nauczysz się jak z niej korzystać i tworzyć samodzielnie materiały promocyjne: grafikę min. multimedialną prezentację, plakat, zaproszenie, wizytówkę; zasady tworzenia skutecznego przekazu i pożądanego wizerunku organizacji

3. w dniu 29 listopada (środa) 2023r. godz.1500 dotyczące: "Rozliczania projektów, sporządzanie sprawozdań cząstkowych i końcowych. Dokumentacja projektowa"

Uczestnicy mogą przynieść swoje projekty lub sprawozdania, pytanie i wątpliwości. Podczas warsztatu będziemy omawiać poszczególne problemy związane z rozliczeniami, rozstrzygać wątpliwości.
Szkolenie prowadzić będzie Pani Katarzyna Łotowska - członkini Zarządu, pierwsza prezeska Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, koordynatorka projektów, doradczyni, konsultantka, trenerka II st. Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, ekspertka Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej.

 

Szkolenia są bezpłatne, przeznaczone dla osób reprezentujących organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu sokólskiego.

 

Serdecznie zapraszamy!

     Zespół SCOP


10 września 2023r.  w Sokółce odbyło się

Święto Organizacji Pozarządowych.

Święto honorowym patronatem objęła Burmistrz Sokółki -

Pani Ewa Kulikowska.

Organizatorem Święta było Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzone przez Uniwersytet Trzeciego Wieku przy bezcennej pomocy Asi Raczkowskiej i Fundacji Na Jednej Nodze.

Dziękujemy wszystkim organizacjom biorącym udział w obchodach naszego Święta za ich pracę na rzecz naszej społeczności, dziękujemy wszystkim sponsorom, dziękujemy wszystkim uświetniającym Święto swoimi występami na scenie i poza nią, dziękujemy wszystkim wolontariuszom. Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasz festyn.

Mamy nadzieję, że dobrze bawili się i w przyszłym roku odwiedzą nas ponownie.


Poniżej ”Swięto” zatrzymane w kadrze.
Foto – Anna Werner.


Sokólske Centrum Organizacji Pozarządowych wraz z Ośrodekiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w  Białystoku serdecznie zaprasza na szkolenie które odbędzie się

w dniu 13 września 2023 o godzinie 1500 w siedzibie

Sokólskiego Centrum Organizacji Pozarządowych,

16-100 Sokólka Plac Kościuszki 26.

 

Temat szkolenia:

„Współpraca z organizacjami pozarządowymi”

 

Porozmawiamy o zasadach, celach i korzyściach wynikających ze współpracy z innymi NGO.

 

Zachęcimy do wspólnych działań, dzielenia się odpowiedzialnością i zadaniami.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

Zespół SCOP w Sokółce

wraz z Ośrodekiem Wspierania

Organizacji Pozarządowych

 ul. Modlińska 6 lok. U3

 15-066 Białystok

 


Szanowni Państwo!

 

... w dniu 10 września 2023 r. w Sokółce

organizowane jest

Święto Organizacji Pozarzadowych

 

zapowiedź święta OP:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2989360687866370&id=100003774034912

lub w pliku poniżej)

[pobierz] 9.4 MB op_swieto_23

Twoja organizacja pozarządowa potrzebuje porady prawnej?

Potrzebujesz konsultacji wniosku? Zastanawiasz się, jak rozliczyć projekt?

Zgłoś się po bezpłatną poradę do Podlaskiego Centrum NGO!

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz osoby, które chcą je założyć,

mogą otrzymać poradę w sprawach projektowych, prawnych i finansowych.

 

Z bezpłatnych porad skorzystać mogą organizacje pozarządowe z całej Polski, tj: Stowarzyszenia, Fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Sportowe, Parafie, Ochotnicze Straże Pożarne, Spółdzielnie Socjalne, Spółki Kapitałowe non-profit.

 

Podlaskie Centrum NGO to porady w zakresie prawidłowego sporządzania wniosków, rozliczania projektów, poszukiwania źródeł finansowania, a także prawnych zagadnień dotyczących organizacji pozarządowych. Centrum oferuje również kompleksową pomoc przy założeniu nowej organizacji pozarządowej. Na poradę można przyjść z dokumentami projektowymi, finansowymi albo organizacyjnymi i skonsultować je z ekspertem.

 

Konsultacja jest możliwa zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie - w formie mailowej i wideokonferencji. Na poradę można umówić się telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie internetowej. Można zgłosić się zarówno na dyżur, jak też uzgodnić termin porady.

 

Podlaskie Centrum NGO to również wyjazdy szkoleniowe dla uczestników. Kilkudniowe wyjazdy plenerowe w towarzystwie uroków Podlasia są świetną okazją do nabycia wiedzy w przystępny sposób, a także integracji środowisk związanych z trzecim sektorem. Jak wyglądało szkolenie w roku ubiegłym, można zobaczyć pod tym LINKIEM.

 

Wszelkie niezbędne informacje o projekcie znajdują się na stronie: https://instytutsuwerennej.pl/podlaskie-centrum-ngo/.

 

W celu uzyskania porady można się zgłosić poprzez formularz internetowy: https://instytutsuwerennej.pl/formularz-zgloszenie-do-projektu/ .

 

Zadanie „Pomoc dla nowych NGO. Budowa Federacji III sektora.”

jest finansowane przez Narodowy Instytut Wolności ze środków

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

 

Z wyrazami szacunku,

 

Gabriel Konopko

 

Koordynator

 


Na podstawie Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1743 z późniejszymi zmianami) w sprawie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego – Profesor Piotr Gliński, ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania członków III kadencji Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.

 

W ramach reprezentantów „strony społeczno-pozarządowej” w skład Rady zostaną powołane osoby będące przedstawicielami:

 1. organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);
 2. młodzieżowych rad gmin w rozumieniu art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), młodzieżowych rad powiatów w rozumieniu art. 3e ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), oraz młodzieżowych sejmików województw w rozumieniu art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z późn. zm.)
 3. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 338 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).

 

1. Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego zaprasza osoby będące przedstawicielami organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych, a także podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

 

Treść zgłoszenia ww. kandydatów powinna zawierać:

 • wniosek prezentujący kandydata, wskazujący jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne;
 • oświadczenia co najmniej 8 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy, popierające kandydata na członka Rady.

 

2. Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego zaprasza osoby będące przedstawicielami młodzieżowych rad gmin w rozumieniu art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), młodzieżowych rad powiatów w rozumieniu art. 3e ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), oraz młodzieżowych sejmików województw w rozumieniu art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z późn. zm.)

 

więcej w pliku poniżej oraz:

https://www.gov.pl/web/pozytek/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-iii-kadencji-rady-dialogu-z-mlodym-pokoleniem

[pobierz] 0.4 MB nabor_rada_dialogu_z_mlodym_pokoleniem

 

Wsparcie Organizacji Wolontariatu w NGO – WOW w NGO!

 

Rusza nowa ścieżka wsparcia dla organizacji pozarzadowych "WOW w NGO!

Działacze III sektora mogą skadać wnioski o dotacje na usprawnienie współpracy z wolontariuszami.

Nabór odbywa się w ramach otwartego konkursu ofert, który ogłosił Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Głównym celem konkursu jest wzmocnienie NGO w zakresie profesjonalnego podejścia do organizacji i zarządzania wolontariatem. Istotnym elementem będzie tu edukacja i popularyzacja etatowego wspierania zatrudnienia koordynatorów i uwzględnienie tego elementu w ramach rozwoju wolontariatu systematycznego.

Beneficjenci konkursu uzyskają wsparcie finansowe i pozafinansowe na usprawnienie współpracy z wolontariuszami.

 

W ramach dotacji organizacje uzyskają środki na:

 • zatrudnienie koordynatora wolontariatu
 • edukację koordynator wolontariatu
 • wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania wolontariatem

 

 

Termin składania ofert:

 

Termin składania ofert na realizację zadań publicznych przypada:

 

Od 3 lipca 2023 r. godziny 14.00 do 24 lipca 2023 r. godziny 14:00

 

Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę.

 

więcej:

załącznik poniżej

lub na stronie internetowej:

https://niw.gov.pl/wsparcie-organizacji-wolontariatu-w-ngo-wow-w-ngo/

 

 

[pobierz] 0.3 MB skm_284e23070707460

 

Sokólskie Centrum

Organizacji Pozarządowych

zaprasza na kolejne spotkanie organizacji pozarządowych w dniu 30 czerwca 2023 r. godz. 11:00 w kamienicy Plac Kościuszki 26.

 

 

 

Tematem spotkania będzie m.in. organizacja Święta Organizacji Pozarządowych oraz zmiana Regulaminu Sokólskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

 

Bardzo prosimy o :

 

 1. Przygotowanie i podanie informacji na spotkaniu odnośnie chęci wzięcia udziału w Święcie Organizacji Pozarządowych np. poprzez zaprezentowanie swojej organizacji pozarządowej (stoisko, pokazy treningów),
 2. Zapoznanie się z regulaminem działania Sokólskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (regulamin w załączeniu) i podanie na spotkaniu swoich propozycji zmian.

 

Serdecznie zapraszamy.

--
Pozdrawiam :)

Joanna Korzeniewska
Urząd Miejski w Sokółce
Plac Kościuszki 1
16-100 Sokółka

[pobierz] 0.1 MB regulamin-scop1

 

Sokólskie Centrum

Organizacji Pozarządowych

zaprasza na spotkanie organizacji pozarządowych w dniu 22 czerwca 2023 r. godz. 11:00 w Kawiarni Lira ul. Grodzieńska 1.

 

 

Tematem spotkania będzie m.in.:

- organizacja Święta Organizacji Pozarządowych w Sokółce,

- zmiana zapisów regulaminu korzystania z pomieszczeń Sokólskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Sokółce przy Placu Kościuszki 26.

 

Serdecznie zapraszamy.

--
Pozdrawiam :)

Joanna Korzeniewska
Urząd Miejski w Sokółce
Plac Kościuszki 1
16-100 Sokółka
tel. 85 711 09 00
fax. 85 711 09 11

 


Szanowni Państwo,


Spółdzielnia Socjalna „Active Go” w Białymstoku serdecznie zaprasza wszystkie Organizacje Pozarządowe do wzięcia udziału w bezpłatnych webinariach i szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Sieć Kompetencji – doradztwo i szkolenia dla NGO z województwa podlaskiego”, sfinansowanych ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.


Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału podlaskich NGO oraz ich przedstawicieli poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem doradczym oraz szkoleniowo-warsztatowym.


WEBINARIUM DNIA 11.05.2023 r.
Zakres tematyczny webinarium:
1. Jak prawidłowo planować budżet organizacji? Jak utrzymać płynność finansową?
Godzina – 10:00-12:00

 • przedstawienie zasad sporządzania budżetu w organizacji,
 • jak rozplanować budżet na każdy miesiąc, jak monitorować wydatki,
 • jakie działania należy podejmować aby utrzymać płynność finansową,
 • jak gospodarować środkami w dobie pandemii.

 

WEBINARIUM DNIA 12.05.2023 r.
Zakres tematyczny webinarium:
1. Fundraising i pozyskiwanie środków zewnętrznych
Godzina – 10:00-12:00

 • zapoznanie ze specyfiką fundraisingu,
 • funkcjonowanie fundraisingu,
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych,
 • przygotowanie do samodzielnego wypełniania wniosków.

2. Cyberbezpieczeństwo w organizacjach pozarządowych
Godzina – 12:10-14:10

 • przedstawienie metod weryfikacji danych w Internecie,
 • przedstawienie sposobów ochrony własnej tożsamość,
 • poznanie narzędzi, które zwiększą bezpieczeństwo w sieci.

 

W celu zapisania się na Webinaria prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) oraz o przesłanie zeskanowanego na e-mail: biuro@activego.pl


Szczegółowe warunki uczestnictwa określono w Regulaminie umieszczonym na stronie https://activego.pl/siec-kompetencji/

 

Uprzejmie proszę o potwierdzenie obecności do dn.09 maja 2023 r.


Serdecznie Państwa zapraszamy do skorzystania z naszych bezpłatnych webinariów.


W razie potrzeby pozostaję do Państwa dyspozycji mailowo oraz telefonicznie.

 

Z poważaniem
Beata Michalczyk


Spółdzielnia Socjalna „Active Go” w Białymstoku
tel. 733 769 403
biuro@activego.pl

[pobierz] 0.5 MB formularz-zgloszeniowy-1

Ogłoszenie o konkursie

„Działaj Lokalnie 2023“

 

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie 2023“ Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany Przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundację SFL i samorządy gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Szudziałowo i Nowy Dwór.
W programie „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. O dotacje w łącznej kwocie 55.000 zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w tym KGW, mające siedzibę na terenie gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Szudziałowo i Nowy Dwór. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 6.000 zł, wysokość łącznej kwoty dotacji może ulec zmianie.

więcej w pliku poniżej...

[pobierz] 0.2 MB ogloszenie_o_konkursie_dzialaj-lokalnie
[pobierz] 1.2 MB regulamin_konkursu_dzialaj_lokalnie


 

Rusza czwarta edycja konkursu

„Po pierwsze Rodzina!”

 

Minister Marlena Maląg ogłosiła start kolejnej edycji konkursu „Po pierwsze Rodzina!”, skierowanego do organizacji pozarządowych. W tym roku konkurs ma zwiększony budżet i nowy priorytet – „Kluby”.

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało konkurs „Po pierwsze Rodzina!”, aby wzmacniać i pogłębiać więzi rodzinne oraz zachęcać młode osoby do małżeństwa i zakładania rodziny. Jest on skierowany do organizacji pozarządowych, które realizują działania na rzecz promocji rodziny w lokalnych środowiskach.

 

Do tej pory do konkursu mogły zgłaszać się organizacje, mające w swojej ofercie warsztaty, szkolenia, kampanie społeczne i inne inicjatywy, wzmacniające więzi rodzinne. W tym roku ogłaszamy również nabór na tworzenie Klubów rodzinnych. W nich rodzice będą mogli wzmacniać kompetencje rodzicielskie, a lokalni mieszkańcy będą uczestniczyć w inicjatywach prorodzinnych. Całkowity budżet tegorocznej edycji konkursu to 17 mln zł – blisko dwukrotnie więcej niż przed rokiem.

węcej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rusza-czwarta-edycja-konkursu-po-pierwsze-rodzina

[pobierz] 0.2 MB skm_284e23013109190

Kamienica po remoncie

 

Otwarcie kamienicy - fot. D Biziuk
Otwarcie kamienicy - fot. D Biziuk

 

14 stycznia 2023 r. została oddana do użytku wyremontowana kamienica z XVIII wieku przy placu Kościuszki 26 w Sokółce. Swoją siedzibę znajdą tam organizacje pozarządowe, w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku i Gminny Punkt Pomocy Rodzinie.

 

więcej: https://sokolka.pl/2023/01/16/kamienica-po-remoncie.

 

Szanowni Państwo,


Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych informuje iż, „AMER Biuro Rachunkowe S.C. Ewa Chmielewska, Regina Chmielewska, Marek Chmielewski" -

pod numerem tel. 602793024 - w dniach:

12 grudnia – 15 grudnia 2022 r. w godz. 9.00 – 14.00 bezpłatnie udzielać będzie informacji i porad księgowych dla sokólskich organizacji pozarządowych.

 

Serdecznie zapraszamy
Zespół SCOP


Serdecznie zapraszamy Sokólskie Organizacje Pozarządowe do udziału w szkoleniu:

 

"Dokumentacja w organizacji pozarzadowej".

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 29 listopada 2022r. (wtorek) o godz. 1500 w siedzibie UTW; 16-100 Sokółka ul. Grodzieńska 1.

 

Zapisy telefonicznie - 504848115. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Szkolenie prowadzić będzie Pani Katarzyna Łotowska - członkini Zarządu, pierwsza prezeska Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, koordynatorka projektów, doradczyni, konsultantka, trenerka II st. Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, ekspertka Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej.

 

                                                                                          Zespół SCOP


Szanowni Państwo,

 

Informujemy o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnych webinariach i szkoleniach realizowanych przez Spółdzielnię Socjalną Active Go w Białymstoku w ramach projektu „Sieć Kompetencji – doradztwo i szkolenia dla NGO z województwa podlaskiego”, sfinansowanych ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Niezbędne informacje poniżej w formularzu zgłoszeniowym.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału podlaskich NGO oraz ich przedstawicieli poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem doradczym oraz szkoleniowo-warsztatowym.

 

WEBINARIUM DNIA 08.11.2022 r.

Zakres tematyczny webinariów:

Jak wykorzystywać narzędzia Internetowe podczas pracy zdalnej 10:00-12:00 (2,5 godz. lekcyjnej):

- jak sprawnie odbywać spotkania online

- jak podpisywać dokumenty online

- jak pracować na uwspólnionych dokumentach

- jakie narzędzia możemy stosować podczas pracy zdalnej

- jak złożyć dokumenty (np. sprawozdania, uchwały, wnioski)

- jak sprawnie komunikować się online w firmie.

 

Warsztaty RODO – jak wdrożyć i przestrzegać: 1215-1415 (2,5 godz. lekcyjnej):

- nabycie praktycznej wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych w związku z RODO i nową ustawą o ochronie danych osobowych, a także nabycie umiejętności tworzenia i doskonalenia dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych na gruncie RODO.

 

WEBINARIUM DNIA 10.11.2022 r.

Zakres tematyczny webinariów:

Jak wykorzystywać narzędzia Internetowe podczas pracy zdalnej 16:00-18:00 (2,5 godz. lekcyjnej):

- jak sprawnie odbywać spotkania online

- jak podpisywać dokumenty online

- jak pracować na uwspólnionych dokumentach

- jakie narzędzia możemy stosować podczas pracy zdalnej

- jak złożyć dokumenty (np. sprawozdania, uchwały, wnioski)

- jak sprawnie komunikować się online w firmie.

 

Warsztaty RODO – jak wdrożyć i przestrzegać 1815-2015 (2,5 godz. lekcyjnej):

- nabycie praktycznej wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych w związku z RODO i nową ustawą o ochronie danych osobowych, a także nabycie umiejętności tworzenia i doskonalenia dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych na gruncie RODO.

 

Warunkiem udziału w webinarium jest przesłanie poprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) zeskanowanego na e-mail: biuro@activego.pl oraz zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami uczestnictwa określonymi w Regulaminie umieszczonym na stronie:

https://activego.pl/siec-kompetencji/

 

W temacie wiadomości proszę wpisać datę szkolenia, w którym chcą Państwo uczestniczyć.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych bezpłatnych webinariów.

 

Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pani Beata Michalczyk, tel. 733 769 403, e-mail: biuro@activego.pl.

 

W razie potrzeby pozostaję do Państwa dyspozycji mailowo oraz telefonicznie.

 

Zapraszam serdecznie do udziału!

 

Z poważaniem

Beata Michalczyk
Spółdzielnia Socjalna Active Go w Białymstoku
biuro@activego.pl

.

[pobierz] 0.5 MB formularz-zgloszeniowy

_________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo!

 

Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na bezpłatne szkolenie:

"Erasmus+ w edukacji osób dorosłych.

Możliwości pozyskiwania środków na projekty ponadnarodowe"

które odbędzie się w dniu 25 października o godz.1500 w biurze UTW - Sokólski Ośrodek Kultury ul. Grodzieńska 1.

Szkolenie prowadzić będzie Pani Katarzyna Łotowska - członkini Zarządu, pierwsza prezeska Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, koordynatorka projektów, doradczyni, konsultantka, trenerka II st. Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, ekspertka Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 504848115

 

Zespół SCOP

________________________________________________________________________________________

Farmaceutka z Gdańska potrzebuje wsparcia w walce z rakiem!

 

więcej informacji:

1. https://mgr.farm/aktualnosci/farmaceutka-z-gdanska-potrzebuje-wsparcia-w-walce-z-rakiem/

2. plik poniżej

[pobierz] 2.0 MB skm_284e22101810350

_________________________________________________________________________________________

Nabór do nowego Programu Dotacyjnego

„Powstanie Styczniowe 1863-1864”

 

Biuro Programu „Niepodległa” otwiera nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego – „Powstanie Styczniowe 1863-1864”.

W 2023 roku obchodzić będziemy 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, największego zrywu narodowowyzwoleńczego skierowanego przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Na Powstanie Styczniowe złożyło się ponad 1200 bitew i potyczek, w których według dostępnych szacunków wzięło udział ponad 200 tysięcy osób. Wydarzenia z lat 1863-1864 oraz determinacja ówczesnych bohaterów w dążeniu do zrealizowania marzeń o wolnej i niepodległej Polsce zasługują na odpowiednie upamiętnienie.

 

PROGRAM DOTACYJNY „Powstanie Styczniowe 1863-1864”

 

Skierowany do szerokiego grona odbiorców program dotacyjny „Powstanie Styczniowe 1863-1864” wspiera działania o charakterze historycznym, kulturowym, artystycznym oraz edukacyjnym przygotowujące do godnego celebrowania 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji regionalnej, lokalnej i rodzinnej wpisanej w historię narodową.

 

W ramach programu wspierane będą projekty włączające społeczności lokalne w obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego. Inicjatywy te powinny przyczyniać się do popularyzacji wiedzy na temat organizacji, przebiegu oraz skutków Powstania Styczniowego w kontekście budowania nowoczesnej tożsamości narodowej, politycznej i kulturowej.

 

więcej: https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-do-nowego-programu-dotacyjnego-powstanie-styczniowe-1863-1864/

i plik poniżej.

 

[pobierz] 0.6 MB skm_284e22101308330

 

Szanowni Państwo,

 

Warmińsko-Mazurski

Sejmik Osób Niepełnosprawnych

zaprasza na bezpłatne szkolenia

dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie Polski, w ramach projektu:

„NGO – równorzędny partner

w procesie stanowienia prawa”.

 

W ramach projektu otrzymają Państwo bezpłatnie:

 • 32 h szkolenia;
 • 3 h indywidualnego doradztwa;
 • materiały szkoleniowe;
 • bogatą wiedzę przekazaną przez wysokiej klasy specjalistów,
  wieloletnich praktyków w dziedzinie finansów, prawa, ekonomii.

 

Kto może skorzystać:

 • przedstawiciele organizacji pozarządowych, tj osoby zatrudnione w

organizacji na umowę o pracę, na podstawie umów cywilno-prawnych,
wolontariusze oraz ich członkowie.


Korzyści z udziału w projekcie:

 • zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie kluczowych prawnych i
 • ekonomiczno-finansowych aspektów funkcjonowania organizacji
  pozarządowych,
 • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu kreowania kierunków działania
  organizacji pozarządowej oraz nawiązywania współpracy z innymi
  podmiotami (inne organizacje, jednostki samorządowe, jednostki rządowe),
 • możliwość konsultowania problemów w organizacji w zakresie różnych
  obszarów jej unkcjonowania.

 

Proszę wybrać najbardziej dogodną dla siebie lokalizację i termin!!!!!

 

W załączeniu przesyłam Państwu harmonogram szkoleń oraz dokumentację
rekrutacyjną.

 

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne proszę przesłać na adres:
Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych al. Marszałka J.
Piłsudskiego 7/9, lok. 14, 10-575 Olsztyn.

W celu szybszej weryfikacji dokumentów na terminy szkoleń można wysłać zeskanowane dokumenty na adres: szkoleniango@wmson.pl

 

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej
www.wmson.pl oraz pod numerem telefonu: 500 206 665

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!
Pozdrawiam,
Agnieszka Kieliszek
Koordynatorka szkoleń
500 206 665

[pobierz] 1.0 MB formularz-zgloszeniowy_ngo
[pobierz] 0.5 MB harmonogram_ngo_24
[pobierz] 0.9 MB klauzula-informacyjna_ngo
[pobierz] 0.5 MB program-szkolenia_ngo
[pobierz] 1.3 MB regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa_ngo

 

 Podziękuj wolontariuszowi i doceń koordynatora wolontariatu

 

Na pewno znasz w swoim otoczeniu kogoś wspaniałego kogo warto nominować i w ten sposób uhonorować.

To będzie piękny gest w stronę naszych społeczników wolontariuszy i koordynatorów.

Taką okazję stwarzają konkursy Wolontariusz i Koordynator Roku Korpusu Solidarności, do udziału w których zaprasza Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach, Partner Regionalny Programu Korpus Solidarności w woj. podlaskim.


Organizatorzy pragną docenić wartościowe postawy społeczne, ukazać różnorodność wolontariatu. Zwrócić uwagę i podkreślić ważną rolę, jaką pełnią wolontariusze wspierając organizacje pozarządowe i instytucje publiczne.
Wyrazić uznanie dla Koordynatorów wolontariatu, którzy na co dzień zarządzają Wolontariatem, wspierają i motywują wolontariuszy do działania oraz zarażają społecznikowską pasją.

 

W konkursach mogą wziąć udział wolontariusze i koordynatorzy, działający indywidualnie lub grupowo na rzecz organizacji i instytucji z trenu woj. podlaskiego, zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Warunkiem udziału jest wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego do dnia 23 października 2022 roku:
- Konkurs Wolontariusz Roku: https://konkurswolontariusz.webankieta.pl/
- Konkurs Koordynator Roku: https://konkurskoordynator.webankieta.pl/

 

Więcej informacji i regulamin konkursów znajduje się na: www.korpussolidarnosci.gov.pl

 

Szczegóły:
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach, ul. Noniewicza 91,
e-mail: anna.ruszewska@pryzmat.org.pl, tel. 87 565 02 58

 

Organizatorem Konkursu jest Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności we współpracy z Partnerami Programu w całym kraju.


Konkurs sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności.

 

Zapraszam do udziału 
Anna Ruszewska,
Koordynator projektu „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu”
przy Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach,

ul. Noniewicza 91
www.pryzmat.org.pl
FB Podlaski Wolontariat
kom. 501 838 987

 Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”

ogłasza nabór na stypendia dla uczniów szkół podstawowych i średnich zamieszkałych na terenie miasta i Gminy Sokółka, na rok szkolny 2022/2023, w ramach następujących programów:

 

A.
1. Stypendia „Prymus” realizowane we współpracy z Urzędem Miejskim w Sokółce oraz dzięki wsparciu społeczności sokólskiej, przekazującej 1% podatku i biorącej udział w akcjach charytatywnych Fundacji „SFL”: – dla uczniów klasy 7 i 8 szkoły podstawowej, planujemy przyznać stypendia w wysokości 1000zł, płatne w 2 ratach (pierwszy semestr 650 zł, drugi semestr 350 zł) WNIOSKI PRYMUS NALEŻY SKŁADAĆ DO 22 WRZEŚNIA 2022 Formularze są aktywne na stronie https://formularze.flzb.lbl.pl/ Należy wskazać organizację Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”
2. Stypendia imienne: – Imienia Grażyny Sienkiewicz dla uczniów szkół średnich- 2 stypendia w wysokości 2000zł każde, płatne w 2 ratach ( 1000zł na każdy semestr). Regulamin stypendium imiennego i wniosek do pobrania dostępne są na stronie Fundacji „SFL” www.fundacjasfl.pl, termin składania wniosków upływa 22 września 2022r.
UWAGA!
Fundacja SFL może prowadzić imienne fundusze stypendialne.
Każda zainteresowana osoba może ufundować stypendium:
– dla uczniów klasy szkół podstawowych po 100 zł/m-c,
– dla uczniów szkół średnich po 200 zł/m-c.
Ważne!
Informujemy, że wysokość dochodu na jednego członka w rodzinie kandydatów na stypendystów wszystkich programów – nie może przekroczyć 1700 zł (brutto).
Wydrukowany i podpisany wniosek wraz załącznikami należy dostarczyć do siedziby Fundacji do 22 września 2022r. do godz. 15.30
Formularze wniosków są aktywne na stronie https://formularze.flzb.lbl.pl/ Należy wskazać organizację Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”.
Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej Fundacji www.fundacjasfl.pl, pod numerem telefonu 85 711 57 00 lub w siedzibie Fundacji – Plac Kościuszki 9/1 w Sokółce

 

B.
1. dla uczniów ostatniej klasy szkół średnich, zamieszkałych na terenie Gminy Sokółka,
2. dla studentów (zarówno pierwszego roku studiów, jak i lat następnych, prowadzonych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, na uczelniach akredytowanych według obowiązujących praw) zamieszkałych na terenie gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Szudziałowo i Nowy Dwór
na rok szkolny/akademicki 2022/2023, w ramach programu „Sokół” finansowanego ze środków The Pucilowski Foundation z Nowego Jorku.
Wysokość stypendium dla ucznia klasy maturalnej – 2 400 zł na rok szkolny,
Wysokość stypendium dla studenta – 5 000 zł na rok akademicki.
Regulaminy Programu Stypendialnego „Sokół” są dostępne na stronie Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” - www.fundacjasfl.pl
Wnioski on-line należy składać do 22 września 2022 r. Formularze są dostępne na stronie https://formularze.flzb.lbl.pl/ Należy wskazać organizację Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”.


Wydrukowany i podpisany wniosek wraz załącznikami należy dostarczyć do siedziby Fundacji do 22 września 2022 r. do godziny 15.30.


Dodatkowe informacje są dostępne stronie internetowej Fundacjiwww.fundacjasfl.pl lub pod numerem telefonu 85 711 57 00.

Wydrukowane wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w siedzibie Fundacji – Plac Kościuszki 9/1 w Sokółce.

 

Więcej w plikach poniżej.

[pobierz] 0.2 MB ogloszenie-na-stypendia-prymus-i-imienne-2022-2023
[pobierz] 0.1 MB regulamin--stypendium-prymus-2022-2023
[pobierz] 0.1 MB ogloszenie-na-stypendia-sokol-2022-2023
[pobierz] 0.1 MB regulamin-stypendium-sokol-2022-2023

Szanowni Państwo


Zapraszamy osoby reprezentujące urzędy, organizacje społeczne i radnych/radne różnych miejscowości regionu, w tym zarówno osoby doświadczone w działaniach związanych z partycypacją obywatelską, jak i takie, które stawiają na tej ścieżce dopiero pierwsze kroki do udziału w:


Regionalnym Forum Praktyków Partycypacji


Forum odbędzie się w Białymstoku w dniu 20 października 2022 r. (czwartek) w Centrum Aktywności Społecznej (CAS), ul. Świętego Rocha 3, w godzinach od 1000 do 1630.


Wydarzenie skierowane jest do osób zajmujących się włączaniem w procesy decyzyjne mieszkańców i mieszkanek z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

 

Spotkanie będzie składać się z kilku sesji (częściowo dziejących się równolegle) o tematyce związane z partycypacją obywatelską zarówno w miastach, jak i w mniejszych miejscowościach. Będzie to okazja do poszerzenia swojej wiedzy w tym temacie, dyskusji, wymiany kontaktów i zaczerpnięcia inspiracji do działania

 

Zgłosić się na wydarzenie można poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego do 10 października (poniedziałek).

Potwierdzenie z przyjęciem prześlemy do 12 października (środa) do końca dnia.

Dokładny program z opisem sesji dostępny jest na stronie: https://partycypacjaobywatelska.pl/fora-regionalne/bialystok/#program

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG przez Fundację Stocznia i Fundację Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab. Partnerem wydarzenia jest Miasto Białystok.

 

W przypadku pytań organizacyjnych prosimy o kontakt pod nr telefonu: 690 844 220


Fundacja SocLab
Białystok, ul. Lipowa 14 lok. 19
tel. +48 690 844 220


www.soclab.org.pl
https://www.facebook.com/fundacjasoclab/


11 września 2022r.

w Sokółce odbyło się

Święto Organizacji Pozarządowych.


Z powodu niesprzyjającej pogody imprezę przeniesiono do kina Sokół.
Organizatorami byli: Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych, Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny i Fundacja Na Jednej Nodze.

 

Honorowy Patronat objęła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.


Na gości czekało moc atrakcji, występy zespołów, teatr, Cyrkplozja a nawet siłowanie się na rękę - w asyście Katarzyny Zaniewskiej, srebrnej medalistki Mistrzostw Świata w armwrestlingu.
Można było dołożyć cegiełkę na szczytny cel, albo zrobić zakupy na stoiskach przygotowanych przez sokólskie organizacje pozarzadowe.

 

Zespół SCOP 

Serdecznie zapraszamy Sokólskie Organizacje Pozarządowe do udziału w szkoleniu

 

"Jak zbudować strategię organizacji pozarzadowej"

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 06 września 2022r. (wtorek) o godz. 1500 w siedzibie UTW

16-100 Sokółka ul. Grodzieńska 1.

 

Zapisy telefonicznie - 504848115 do dnia 05 września 2022r.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

Szkolenie prowadzić będzie Pani Katarzyna Łotowska - członkini Zarządu, pierwsza prezeska Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, koordynatorka projektów, doradczyni, konsultantka, trenerka II st. Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, ekspertka Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej.

 

 

Zespół SCOP


 

Szanowni Państwo,


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych webinariach i szkoleniach realizowanych przez Spółdzielnię Socjalną Active Go w Białymstoku w ramach projektu „Sieć Kompetencji – doradztwo i szkolenia dla NGO z województwa podlaskiego”, sfinansowanych ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału podlaskich NGO oraz ich przedstawicieli poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem doradczym oraz szkoleniowo-warsztatowym.
Zakres tematyczny webinariów:
1. Jak wykorzystywać narzędzia Internetowe podczas pracy zdalnej (5 godz. lekcyjnych):

- jak sprawnie odbywać spotkania online
- jak podpisywać dokumenty online
- jak pracować na uwspólnionych dokumentach
- jakie narzędzia możemy stosować podczas pracy zdalnej
- jak złożyć dokumenty (np. sprawozdania, uchwały, wnioski)
- jak sprawnie komunikować się online w firmie.

2. Warsztaty RODO – jak wdrożyć i przestrzegać (5 godz. lekcyjnych):

- nabycie praktycznej wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych w związku z RODO i nową ustawą o ochronie danych osobowych, a także nabycie umiejętności tworzenia i doskonalenia dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych na gruncie RODO.

 

Warunkiem udziału w webinarium jest przesłanie poprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) zeskanowanego na e-mail: biuro@activego.pl do dnia 24.08.2022 r. oraz zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami uczestnictwa określonymi w Regulaminie umieszczonym na stronie https://activego.pl/siec-kompetencji/
Webinaria odbędą się w pierwszej połowie września. Co do szczegółowego terminu będziemy się kontaktować z Państwem telefonicznie.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych bezpłatnych webinariów.


Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pani Beata Michalczyk,

tel. 733 769 403, e-mail: biuro@activego.pl.


W razie potrzeby pozostaję do Państwa dyspozycji mailowo oraz telefonicznie. Zapraszam serdecznie do udziału!

 

Z poważaniem
Beata Michalczyk
Spółdzielnia Socjalna Active Go w Białymstoku
biuro@activego.pl

[pobierz] 0.5 MB 1-formularz-zgloszeniowy
[pobierz] 2.3 MB sk-a5-nowy

Nabór wniosków na

Wsparcie Inicjatyw Lokalnych

 

 

... poniżej link do informacji o naborze wniosków mikrodotacyjnych w konkursie na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych. Zachęcam do składania wniosków.

 

 

 

https://podlaskielokalnie.pl/ruszyl-kolejny-nabor-wnioskow-w-konkursie-na-wsparcie-inicjatyw-lokalnych/

Pozdrawiam :)

Joanna Korzeniewska
Urząd Miejski w Sokółce

16-100 Sokółka Plac Kościuszki 1
tel. 85 711 09 00; fax. 85 711 09 11


 

Szanowni Państwo,

 

W związku z planowanym Świętem Organizacji Pozarządowych, Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych - SCOP w Sokółce - zaprasza wszystkich zainteresowanych na robocze spotkanie, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022r. /środa/ o godz.1000 w siedzibie organizacji

w Sokółce, ul. Grodzieńska 1 (siedziba UTW).

 

           Serdecznie zapraszamy!

                                                       Zespół SCOP


Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie które odbędzie się w dniu 28 czerwca (wtorek) 2022r. godz.1300 w siedzibie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce ul. Grodzieńska 1 dotyczące promowania organizacji pozarządowych i jej projektów w oparciu o bezpłatną aplikację - CANVA.

W trakcie szkolenia nauczysz się jak z niej korzystać i tworzyć samodzielnie grafikę min. multimedialną prezentację, plakat, zaproszenia, wizytówkę itp.

 

Szkolenie jest przeznaczone dla osób reprezentujących organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu sokólskiego.

 

Serdecznie zapraszamy!

                                          Zespół SCOP


... więcej w pliku poniżej !!!

[pobierz] 1.2 MB _kursy

Nabór w programie dotacyjnym „Koalicje dla Niepodległej” 2022

 

Biuro Programu „Niepodległa” ogłasza nabór wniosków do Rządowego Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” 2022 (Priorytet 2, Schemat 2A Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa”).

Budżet programu wynosi 1 mln zł.

Celem strategicznym programu jest włączenie mieszkańców Polski w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.


Uprawnieni wnioskodawcy

 • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
 • organizacje pozarządowe – spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.).

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia porozumienia z co najmniej dwoma podmiotami.

 

więcej:

https://niepodlegla.gov.pl/grants/nabor-w-programie-dotacyjnym-koalicje-dla-niepodleglej-2022/

[pobierz] 0.6 MB skm_284e22051008390

 

.Konkurs gry miejskiej „Przygoda z Tatą”

22 kwietnia 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w ramach programu „Ojcostwo – Przygoda życia” . Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawą” oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1–4 ustawy, prowadzących działalność statutową w obszarze zgodnym z zakresem rzeczowym zadania publicznego (np. na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka).

[pobierz] 0.5 MB skm_284e22042808210
[pobierz] 0.1 MB ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-pn-organiz
[pobierz] 0.2 MB konkurs_gry_miejskiej_przygoda_z_tata

 


.

Szanowni Państwo

Informuję, iż rozpoczął się nabór wniosków mikrodotacyjnych w Konkursie na
Wspieranie Inicjatyw Lokalnych.

Konkurs jest realizowany w ramach objętego Patronem Wojewody Podlaskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego, projektu Podlaskie Lokalnie.

Więcej informacji projekcie znajduje się na stronie:
https://podlaskielokalnie.pl/

--
                                             Pozdrawiam :)

                                                                  Joanna Korzeniewska
                                                                 Urząd Miejski w Sokółce
                                                                       Plac Kościuszki 1
                                                                        16-100 Sokółka
                                                          tel. 85 711 09 00; fax. 85 711 09 11


 

Szanowni Państwo,

 

Z dużą przyjemnością, w imieniu Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat - Partnera Regionalnego Korpusu Solidarności , zapraszam Państwa do wzięcia udziału w II edycji ogólnopolskich konkursów:

Bony Edukacyjne 2022 oraz Minigranty 2022

 

Poniżej przedstawiam Państwu główne założenia konkursów i zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której znajdują się wszystkie szczegóły konkursów:

 1. Bony Edukacyjne 2022 https://pryzmat.org.pl/konkurs-na-bony-edukacyjne-2022/
 2. Minigranty 2022 https://pryzmat.org.pl/konkurs-minigranty-dla-wolontariuszy/

Konkurs BONY EDUKACYJNE 2022

W konkursie Bony Edukacyjne 2022 rozdamy min. 7 grantów w wysokości do 1000,00zł każdy. Wnioski mogą składać wolontariusze i grupy wolontariuszy, którzy chcą sfinansować swój rozwój i wziąć udział w ciekawych kursach lub innych wydarzeniach edukacyjnych.

Cel konkursu jest rozwój kompetencji wolontariuszy, ich pasji i zainteresowań, wypełnienie wolontariatu nową energią do działań społecznych na terenie województwa podlaskiego oraz promocja idei Korpusu Solidarności i podjęcia aktywności wolontarystycznej.
W ramach konkursu, wolontariusze mogę otrzymać dofinansowanie do udziału w szkoleniach, kursach, seminariach lub w innych formach edukacji lub na zakup pomocy naukowo – dydaktycznych.
Konkurs trwa do 31 marca 2022r.
Wszystkie dokumenty i informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie CAS Pryzmat: https://pryzmat.org.pl/konkurs-na-bony-edukacyjne-2022/
Dodatkowych informacji na temat konkursu i pomocy w wypełnieniu dokumentów można uzyskać w CAS Pryzmat. Do Państwa dyspozycji są : Wioleta Borowa, e-mail: borowa.wiola@gmail.com , tel. 604 214 274 , Anna Ruszewska, e-mail: anna.ruszewska@pryzmat.org.pl , telefon: 501 838 987

 

Konkurs MINIGRANTY 2022

W konkursie Minigranty 2022 przyznamy dofinansowanie dla min. 8 autorskich pomysłów zgłoszonych przez wolontariuszy.

Wnioski mogą składać zespoły wolontariuszy, złożone z min. 2 wolontariuszy z wyznaczonym, pełnoletnim liderem. Najciekawsze inicjatywy otrzymają dofinansowane na realizację w kwocie 1000,00 zł.

Jakie działania zostaną dofinansowane?

W ramach mini grantów wsparte zostaną nowatorskie i oddolne działania na rzecz społeczności lokalnej oraz realizacji własnej aktywności wolontariackiej. Może to być np. organizacja gry miejskiej dla dzieci ze świetlicy środowiskowej, stworzenie ogródka z podopiecznymi domu pomocy społecznej lub przygotowanie pikniku sąsiedzkiego. Być może w Twojej okolicy brakuje działań aktywizujących, panuje monotonia i jest wiele obszarów, które można rozwiązać pracą społeczną. Przyjrzyj się swojemu otoczeniu, pobliskim podwórkom, parkom, organizacjom … na pewno znajdziesz tam wiele inspiracji na swoją inicjatywę.

UWAGA! W tej edycji chcielibyśmy, żeby Wasze inicjatywy brały pod uwagę naszych Ukraińskich gości, którzy być może są Waszymi sąsiadami / mieszkańcami Waszych domów. Dlatego priorytetowo będą traktowane / oceniane projekty skierowane bezpośrednio do uchodźców z Ukrainy (dotyczą pomocy uchodźcom w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości, włączeniu społeczności Ukraińskiej w lokalną społeczność, itp.)

Konkurs trwa do 31 marca 2022r.


Wszystkie dokumenty i informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie CAS Pryzmat:https://pryzmat.org.pl/konkurs-minigranty-dla-wolontariuszy/
Dodatkowych informacji na temat konkursu i pomocy w wypełnieniu dokumentów można uzyskać w CAS Pryzmat. Do Państwa dyspozycji są : Wioleta Borowa, e-mail: borowa.wiola@gmail.com , tel. 604 214 274 , Anna Ruszewska, e-mail: anna.ruszewska@pryzmat.org.pl , telefon: 501 838 987

 

                                                                       Pozdrawiam
                                                                                          Wioleta Borowa


 

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI


Na podstawie Uchwały Nr LIV/ 429/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia Il października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego Burmistrz Sokółki zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
Uwagi prosimy zgłaszać na załączonym formularzu

na adres e-mail: korzeniewska@sokolka.pl.

 

Osobą do kontaktu w sprawie konsultacji jest Pani Joanna Korzeniewska

e-mail: korzeniewska@sokolka.pl

 

w załączeniu:

projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

 

 

[pobierz] 3.9 MB skm_284e22032110390_

  

Serdecznie zapraszamy Sokólskie Organizacje Pozarządowe do udziału w szkoleniu dotyczącego sposobu przygotowania oferty/projektu w Generatorze Witkac.

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 21 grudnia (wtorek) 2021 r. o godz. 1500 w siedzibie UTW 16-100 Sokółka ul. Grodzieńska 1.


Zapisy telefonicznie - 504848115 do dnia 17 grudnia 2021r.


Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Szkolenie prowadzić będzie Pani Katarzyna Łotowska - członkini Zarządu, pierwsza prezeska Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, koordynatorka projektów, doradczyni, konsultantka, trenerka II st. Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, ekspertka Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej.


Szkolenie organizowane jest w obowiązującym reżimie sanitarnym.

 

Zespół SCOP


 

Informacja o nowym konkursie!

 

Informujemy, że w systemie Witkac.pl ogłoszony został nowy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych.

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe z województwa podlaskiego do udziału w Pierwszym Podlaskim Forum Inicjatyw Pozarządowych. Forum zostanie zrealizowane w formule online.

 

Sesja otwierająca: Porozmawiajmy o współpracy, czyli wprowadzenie do „Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022”

 

rozpocznie się 7 grudnia 2021r. (wtorek), o godz. 10.00.

 

Ponadto podczas forum Przedstawiciele organizacji pozarządowych będą mogli skorzystać ze wsparcia szkoleniowego, dotyczacego zadań publicznych realizowanych w ramach otwartych konkursów ofert.

 

Jak się zgłosić?

Zgłoszenie udziału w forum należy przesłać na adres izabella.leoszko@wrotapodlasia.pl do dnia 03.12.2021 r. do godz. 16.00.

W treści e-maila należy podać imię i nazwisko, nazwę organizacji pozarządowej, adres e-mail oraz telefon kontaktowy. Należy również wskazać wybrane panele warsztatowe.

 

Szczegóły dostępne są na stronie www.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej organizacji pozarządowych.

 

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/organizacje_pozarzadowe/inne/porozmawiajmy-o-wspolpracy-pierwsze-podlaskie-forum-inicjatyw-pozarzadowych.html

 

Z wyrazami szacunku

 

Izabella Bartoszewska-Leoszko

 

Pałnomocnik

Zarządu Województwa Podlaskiego

ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi


 

Szanowni Państwo!

 

Informuję iż wszystkie konkursy ofert kierowane dla Organizacji Pozarządowych będą ogłaszane przez generator wniosków Witkac.


Wobec powyższego zapraszam wszystkich na szkolenie on-line, które odbędzie się 3 grudnia w godz. 1300-1600.


Bardzo proszę o wzięcie udziału, gdyż ułatwi to Państwu wypełnianie ofert w konkursach.

Poniżej przesyłam link do szkolenia dla organizacji pozarządowych, za pomocą którego dokonuje się rejestracji.

 

https://witkacwitkac.clickmeeting.com/szkolenie-dla-organizacji-pozarzadowych

 

Po potwierdzeniu rejestracji po Naszej stronie, uczestnik otrzyma wiadomość mailową wraz z właściwym linkiem do spotkania oraz instrukcją dołączenia.

Zapisy mogą być dokonywane do dnia szkolenia do godz. 1300

Do uczestniczenia w szkoleniu nie są wymagane kamery oraz mikrofony. Wszelkie pytania techniczne będzie można zadawać na czacie.

 

Pozdrawiam
Joanna Korzeniewska

[pobierz] 1.3 MB szkolenie-dla-organizacji-pozarzadowych-z-obslugi-

 

Szanowni Państwo,

 

Jeżeli w Państwa środowisku są aktywni wolontariusze oraz koordynatorzy tj. osoby zasługujące na docenienie zachęcamy do zgłoszenia ich do konkursów.

 

*** Wolontariusza *** i *** Koordynatora Roku ***


Zadbaj, aby inni poznali sylwetkę osoby, która wspiera Twoją organizację/ instytucję, daj szansę innym, aby zainspirowali się postawą Twojego bohatera!

 

Doceń koordynatora wolontariatu, podziękuj mu za codzienną pracę, zaangażowanie w organizację działań wolontariackich i wsparcie, jakie oferuje ochotnikom!


Konkurs trwa do dnia 30 listopada 2021 r.

 
Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie za pośrednictwem formularza:


WOLONTARIUSZ ROKU: https://forms.office.com/r/6RpPyHM76x
KOORDYNATOR ROKU: https://forms.office.com/r/dyyK2TTNer
-------------------------------------
Szczegóły konkursu dostępne w regulaminie na stronie www.onw.org.pl.


Organizatorem Konkursu jest Fundacja OKNO NA WSCHÓD będący Lokalnym Partnerem #korpussolidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030”.

 

Pozdrawiam,

Aleksandra Wojnicz

 

CENTRUM WOLONTARIATU W BIAŁYMSTOKU

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

 

ul. Ciepła 40 lok. 15
15- 472 Białystok

tel. +48 661 09 33

 

https://onw.org.pl/centrum-wolontariatu
https://www.facebook.com/WolontariatBialystok


 

Szanowni Państwo!

Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na bezpłatne szkolenie, konsultacje i porady:

1. „Nowe obowiązki w organizacjach pozarządowych - zmiany w przepisach” - które odbędzie się w dniu 23 listopada 2021r. od godz. 1500 w Sokólskim Ośrodku Kultury ul. Grodzieńska 1.

Uwaga: w tym dniu po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu pod nr 504848115 istnieje możliwość skorzystania -  w godz.1300 – 1500 - z konsultacji i porad z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Szkolenie i konsultacje/porady prowadzić będzie Pani Katarzyna Łotowska - członkini Zarządu, pierwsza prezeska Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, koordynatorka projektów, doradczyni, konsultantka, trenerka II st. Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, ekspertka Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej.

 

2. Organizacje pozarządowe działające na terenie miasta i gminy Sokółka mogą skorzystać z bezpłatnych porad księgowych. Udzielać je będzie pod nr. tel.602793024 Biuro Rachunkowe AMER S.C. od dnia 8.11.2021 r. do 31.11.2021r. w każdy wtorek i czwartek w godz.1300-1500.

 

Zespół SCOP Sokółka

 


 

Szanowni Państwo,

... serdecznie zapraszamy koordynatorów wolontariatu oraz osoby zajmujące się współpracą z wolontariuszami w Państwa organizacji na skorzystanie z bezpłatnego szkolenia.

 

Tematem szkolenia jest – Autodiagnoza potrzeb organizacji i współpraca z wolontariuszami.

 

Jest to świetna okazja na wymianę dobrych praktyk i doświadczeń z innymi koordynatorami pracującymi z wolontariuszami.

 

Zapraszam do zapoznania się z poniższą ofertą oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 

Koordynatorze wolontariatu ❗️

 

Weź udział w szkoleniu, wypełnij formularz zgłoszeniowy:

 

https://forms.office.com/r/fcjnpQbbww
https://www.facebook.com/WolontariatBialystok

 

W ramach szkolenia zaprezentujemy sposoby określania i skonkretyzowania przestrzeni, w której placówka potrzebuje wsparcia oraz obszary, które należy wziąć pod uwagę planując współpracę z wolontariuszami.

 

Prowadząca: Małgorzata Wenclik - prawniczka, wykładowca akademicki, działaczka społeczna. Ponad dwadzieścia lat doświadczeń jako badacz samorządu terytorialnego i administracji publicznej. Współzałożycielka Fundacji Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa. Prezeska Zarządu Fundacji w latach 2008-2019. Współzałożycielka Stowarzyszenia 100-lecie Kobiet.

Data: 30.10.2021 (sobota)

Miejsce szkolenia: Białystok, ul. św. Rocha 3, s. 206

Czas: 10:00 – 13:00

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Określenie i skonkretyzowanie obszarów, w których placówka koordynatora potrzebuje wsparcia.
 2. Obszary, które należy wziąć pod uwagę planując współpracę.
 3. Diagnoza potrzeb wolontariuszy, którymi zarządzam.
 4. Definiowanie swoich zasobów oraz silnych i słabych stron.
 5. Umiejętne przedstawianie potrzeb.
 6. Dyskusja i przedstawienie wyników warsztatu.

 

Oferujemy:

 • ✅Certyfikat ukończenia szkolenia
 • ✅Poczęstunek
 • ✅Pamiątkowe gadżety
 • ✅Możliwość zwrotu kosztów dojazdu osobom spoza Białegostoku (do wysokości biletów autobusowych – należy zgłosić taką potrzebę przed szkoleniem).

Masz wśród znajomych związane wolontariatem zainteresowane takim szkoleniem ❓Prześlij im tę informację

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Pozdrawiam,
Aleksandra Wojnicz

 

CENTRUM WOLONTARIATU W BIAŁYMSTOKU

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

ul. Ciepła 40 lok. 15
15- 472 Białystok

tel. +48 661 09 33 / 794080891

https://onw.org.pl/centrum-wolontariatu
https://www.facebook.com/WolontariatBialystok


 

Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza organizacje pozarzadowe na bezpłatne szkolenie:

"Komunikacja a relacje i osiągnięcia w organizacji pozarządowej"

 * Statut i rzetelna informacja podstawą zaufania w organizacji.

 * Strategie rozwiązywania konfliktów.

 * Zapobieganiu wypaleniu w działaniu.

Termin szkolenia: 25.10. 2021 godz. 1530

Miejsce: Sala w siedzibie SCOP Sokółka ul.Grodzieńska 1 nad Urzędem Stanu Cywilnego.

Szkolenie prowadzi: Teresa Galewska

 

                                                                          Serdecznie zapraszamy

                                                                                   Zespół SCOP                           

 


Szanowni Państwo,

 

.... zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w szkoleniu na temat wolontariatu integracyjnego, czyli wolontariatu z udziałem osób z niepełnosprawnościami.

 

W ramach szkolenia przedstawimy korzyści wynikające z wolontariatu integracyjnego dla wolontariuszy i podmiotów korzystających z wolontariatu, omówimy specyfikę współpracy z osobami z niepełnosprawnościami, a także wskażemy, jak rozpocząć pozyskiwanie wolontariuszy.

 

Niezależnie od tego czy Państwa organizacja współpracowała wcześniej z osobami z niepełnosprawnościami czy też nie, szkolenie będzie źródłem użytecznej wiedzy i wskazówek do rozwoju działalności teraz lub w przyszłości.

 

Szkolenie odbędzie się 11 października 2021 roku (11:00-15:30) w Białymstoku

- ul. Swobodna 24 lok. 203.

 

Poprowadzą je specjalistki w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, związane ze Stowarzyszeniem „MY DLA INNYCH”:

Agnieszka Otto - absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji elementarnej, oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu. W Stowarzyszeniu "MY DLA INNYCH" pracuje jako Organizator Społeczności Lokalnej, odpowiedzialna za Klub Aktywności dla osób z niepełnosprawnościami, miejsca spędzania wolnego czasu, ale i zwiększania samodzielności i zaradności życiowej oraz pracy nad funkcjonowaniem w otaczającym środowisku.

Anna Aleksiejczuk - oligofrenopedagog, socjoterapeuta, animator pedagogiki zabawy; absolwentka WSPS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Uniwersytetu w Białymstoku. Obecnie kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej „MY DLA INNYCH” oraz nauczyciel terapii zajęciowej w Policealnej Szkole Medycznej EDUCENTRUM. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu pracy z osobami niepełnosprawnymi, animacji grupy, pracy z młodzieżą itp. Autorka i prowadząca wiele szkoleń z zakresu wolontariatu, rozwoju osobistego, pracy z grupą. W latach 2006-2010 Regionalny Koordynator Programu „Projektor – wolontariat studencki” Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności. W Stowarzyszeniu „MY DLA INNYCH” przyczyniła się do rozwoju usług asystencji osobistej oraz wolontariatu na rzecz osób z niepełnosprawnościami w ramach Centrum Wolontariusza Osoby Niepełnosprawnej.

 

Organizatorzy zapewniają drobny poczęstunek oraz zwrot części lub całości kosztów dojazdu. Każdy uczestnik otrzyma również certyfikat i pamiątkowe gadżety.

 

Plan szkolenia i formularz zgłoszeniowy:

https://forms.office.com/r/Y3qhHCyRPG

 

Szkolenie jest realizowane przez Centrum Wolontariatu w Białymstoku przy Fundacji OKNO NA WSCHÓD w ramach programu Korpus Solidarności.

 

Centrum Wolontariatu oferuje wsparcie w zakresie wzmacniania oraz rozwoju wolontariatu w Białymstoku, pow. białostockim, pow. monieckim, pow. hajnowskim i pow. sokólskim. Korpus Solidarności jest programem, którego celem jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez kompleksowe oraz długofalowe wsparcie przy prowadzeniu wolontariatu długoterminowego.

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:

https://onw.org.pl/centrum-wolontariatu.

 

Zapraszamy również do udziału w innych szkoleniach:

* Odpowiednia motywacja kluczem do sukcesu!
   [szkolenie rozwijające dla koordynatorów wolontariatu]

   9 X 2021 (sobota) https://forms.office.com/r/KuFDrFPRZj

 

* Ulepsz szkolny wolontariat!
  [szkolenie dla nauczycieli]

  11 i 25 X 2021 (poniedziałek) https://forms.office.com/r/ceZbBvutNs

 

 

* Włącz się w wolontariat!
   [szkolenie wdrażające dla wolontariuszy]

   22 X 2021 (piątek) https://forms.office.com/r/5ckM08XtdT

 

* Autodiagnoza potrzeb organizacji i współpraca z wolontariuszami
   [warsztaty rozwijające dla koordynatorów wolontariatu]

   30 X 2021 (sobota) https://forms.office.com/r/fcjnpQbbww

 

* Podkręć wolontariat w swojej organizacji!
   [szkolenie wdrażające dla koordynatorów wolontariatu]

   30 X 2021 (sobota) https://forms.office.com/r/xeTq8rsDTx

 

 

Pozdrawiam serdecznie,
Daniel Sjargi

CENTRUM WOLONTARIATU W BIAŁYMSTOKU

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

ul. Ciepła 40 lok. 15
15-472 Białystok

tel. 518 107 526

https://onw.org.pl/centrum-wolontariatu

 


 


 

         W dniu 15 września 2021 r. w siedzibie Sokólskiego Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli przedstawiciele min. Fundacji ,,Sokólski Fundusz Lokalny", Caritas Sokółka, Stowarzyszenia ,,Kładka" Sokółka, Stowarzyszenia ,,Barka" Sokółka, Koła Miejskie przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sokółce, Związku Tatarów RP/Oddział Bohoniki, Koła Gospodyń Wiejskich w Kwasówce ,,Warkocze i Falbanki", Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce oraz Biblioteki Publicznej w Sokółce. Były to rozmowy o potrzebach, możliwości podjęcia wspólnych przedsięwzięć i projektów, motywacji do wspólnego działania na rzecz Naszej Wspólnej Ojczyzny.


Ustalono, iż w dniu 1 października 2021r. w godz. 1100 – 1300 w Sokólskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Grodzieńskiej 1 (kawiarnia „Lira”) odbędzie się Panel Dyskusyjny Organizacji Pozarządowych – „NOWY POCZĄTEK”  - na który serdecznie zapraszamy.

 

 

Będzie to spotkanie przedstawicieli trzeciego sektora, samorządu miejskiego oraz instytucji działających na rzecz dobra wspólnego. Trwa przygotowywanie zaproszeń.
Chcemy by organizowany Panel „NOWY POCZĄTEK” był okazją do rozmowy o nowych wyzwaniach stojących przed organizacjami pozarządowymi. Chcemy podjąć dyskusję na temat aktualnych tematów, które wpływają na funkcjonowanie organizacji pozarządowych.

Zależy nam szczególnie na wymianie doświadczeń uczestników spotkania min. w zakresie współpracy z administracją publiczną, a także między organizacjami i społecznością lokalną; Jak wyznaczyć nowe, wspólne cele na przyszłość? Jak wzmocnić swój potencjał i skutecznie realizować działania społeczne? Jak motywować się do podejmowania nowych wyzwań w działalności społecznej? W ramach panelu chcemy również poruszyć zagadnienia dotyczące m.in. niezbędnych zmian i uproszczeń w funkcjonowaniu organizacji czy perspektyw finansowych.

 

Gościem specjalnym będzie Katarzyna Łotowska - członkini Zarządu, pierwsza prezeska Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, koordynatorka projektów, doradczyni, konsultantka, trenerka II st. Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, ekspertka Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej.


Organizatorem Forum Organizacji Pozarządowych jest Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych w porozumieniu z Burmistrzem Sokółki.


 

Czy chcesz by Twoja organizacja była bardziej widoczna w środowisku lokalnym, by była lepiej postrzegana przez odbiorców, by budziła zaufanie, skuteczniej działała?

 

Naucz się komunikować z otoczeniem!

 

Sokólskie Centrum Organizacji pozarządowych serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące promocji działań organizacji pozarządowych w oparciu o bezpłatne narzędzia internetowe/multimedia służące do tworzenia materiałów graficznych, prezentacji, plakatu, zaproszenia, wizytówki – programów i aplikacji które są łatwe w obsłudze i bardzo intuicyjne.


Szkolenie jest przeznaczone dla osób reprezentujących organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu sokólskiego.

 

Termin szkolenia: 16 września 2021 r. godz. 1030 (czwartek)
Miejsce: Siedziba Sokólskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce) 16-100 Sokółka ul. Grodzieńska 1

                                                                                         Serdecznie zapraszamy
                                                                                                  Zespół SCOP


 

II edycja

OGÓLNOPOLSKICH KONKURSÓW WOLONTARIUSZ

I KOORDYNATOR ROKU KORPUSU SOLIDARNOŚCI

 

 

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, partner regionalny Programu Korpus Solidarności w woj. podlaskim, zaprasza do udziału w konkursach „Wolontariusz Roku” i „Koordynator Roku”, organizowanych przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

Celem konkursów jest docenienie wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu, szerzenie idei wolontariatu, wartościowych postaw społecznych oraz ukazanie różnorodności wolontariatu i odpowiedzialności, jaka się wiąże w związku z podejmowaniem pracy wolontarystycznej.

 

W konkursach mogą wziąć udział wolontariusze i koordynatorzy, działający indywidualnie lub grupowo na rzecz organizacji i instytucji z trenu woj. podlaskiego, zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Warunkiem udziału jest wypełnienie odpowiednich formularzy zgłoszeniowych do dnia 30.09.2021r.
- Wolontariusz Roku: https://konkurswolontariusz.webankieta.pl/
- Koordynator Roku: https://konkurskoordynator.webankieta.pl/

 

W konkursach mogą wziąć udział wyłącznie osoby zarejestrowane na www.korpussolidarnosci.gov.pl - członkowie Korpusu Solidarności.

 

Więcej informacji i Regulaminy konkursów dostępne są tutaj: http://bityl.pl/k4G96

Szczegóły: anna.ruszewska@pryzmat.org.pl.

 

Konkursy dają możliwość do zaprezentowania ciekawych sylwetek Wolontariuszy i Koordynatorów, wyjątkowych aktywności, jakie są podejmowane na rzecz rozwoju działań ochotniczych, a także do podzielenia się refleksjami na temat tej formy działalności.

 

Sylwetki laureatów będą zaprezentowane podczas uroczystości poświęconej Konkursowi oraz przedstawione w serwisach internetowych i mediach społecznościowych, Korpusu Solidarności i NIW-CRSO oraz Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT (laureaci z woj. podlaskiego).

 

Konkurs Wolontariusz Roku i Koordynator Roku Korpusu Solidarności sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności.

 

Zapraszam do udziału,
Z poważaniem,

 

Anna Ruszewska,
Koordynator projektu „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu”
przy Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach
www.pryzmat.org.pl
FB Podlaski Wolontariat
kom. 501 838 987


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkoła Aktywnego Sektora

zaprasza do pierwszego cyklu szkoleń – rekrutacja trwa!

 

Do 12 września trwa rekrutacja do pierwszego cyklu szkoleń w ramach projektu towarzyszącego Programowi Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny pn. "Szkoła Aktywnego Sektora", realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundację Edukacja dla Demokracji.

Szkoła Aktywnego Sektora to półroczny cykl różnorodnych wydarzeń edukacyjnych, które kierujemy do osób pracujących i współpracujących z organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi, działającymi na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, różnorodności społecznej, równego traktowania, ochrony praw człowieka, dialogu i kultury demokratycznej.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności przedstawicielki i przedstawicieli organizacji i grup z mniejszych miast i miejscowości, działających od niedawna i potrzebujących wsparcia kompetencyjnego.

Program składa się ze szkoleń stacjonarnych, szkoleń online oraz samodzielnej pracy nad trzema strategiami organizacji/grupy (tj. strategią fundraisingową, marketingową oraz rozwoju), monitorowanymi i konsultowanymi przez naszych ekspertów i ekspertki.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Pokrywamy również koszty zakwaterowania i wyżywienia podczas szkoleń stacjonarnych w Warszawie (bez kosztów podróży).

 

Więcej informacji i szczegółowy program dostępny jest pod tym linkiem: https://szkolasektora.org.pl/ruszyla-rekrutacja-do-pierwszego-cyklu-szkolen-zapraszamy/

 

                                                    Z pozdrowieniami,

                                                                                   Zespół Programu

                                                             Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny


Grupa nieformalna

„Trójka Kobiet Aktywnych”

 

pod patronatem Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Bohoniki zaprasza na warsztaty z kaligrafii.
Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z programu Działaj Lokalnie 2021, współfinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności realizowany przez Fundację SFL i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
Uczyć się kaligrafii będą dwie grupy: początkująca i zaawansowana.
Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy na zajęcia mogą przyjechać do Sokółki i chcą poznać metody zdobienia liter.
Na cykl warsztatów składają się cztery spotkania po 2,5 godziny każde. Odbędą się one: 11 i 12 oraz 25 i 26 września.

Grupa początkująca zaczyna o godz.900, zaawansowana godz.1130.

Poprowadzi je Jakub Andracki, który tajniki sztuki kaligrafii poznał w Warszawie.

Zapisy tel. 504848115

Zapraszamy


23-24.06.2021 Warsztaty z Fundraisingu.


Fundraising - zmiana w organizacji, którą zapoczątkowała już decyzja o przystąpieniu do szkolenia!


Przez dwa dni kulisy tej zmiany mogło poznawać 30 przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy Sokółka.

Swoim doświadczeniem i swoją obszerną wiedzą dzielili się z nami Prezes Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu Robert Kawałko oraz Karolina Konar – Kossobudzka. Spotkanie z Wami było bardzo motywujące i inspirujące do dalszej pracy!

W dniach 23-24.06. podczas dwudniowych, wyjazdowych warsztatów w Supraślu mogliśmy zgłębiać zagadnienie fundraisingu zarówno w teorii, jak i w praktyce! Zwycięzcy konkursów zarabiali prawdziwe pieniądze!

Wieczorem odbyła się kolacja integracyjna, na której uczestnicy mogli się lepiej poznać i wymienić doświadczeniami.

W pierwszym dniu zajęć, gościliśmy Tadeusza Rudzkiego z Fundacji Edukacja Dla Demokracji, który przekazał nam grę Gra „Democracy Cake – Przepis na demokrację”.


Dziękujemy wszystkim obecnym za wspólny czas, a szkoleniowcom za przekazana wiedzę i energię! Do zobaczenia!

Wkrótce zaprosimy Was na fotorelację z tego wydarzenia.

Organizatorem szkolenia była Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny". Warsztaty były finansowane ze środków "Funduszu Pomocy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020" utworzonego przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności realizowanego przez Fundację Edukacja Dla Demokracji.


Szanowni Panstwo!

W zwiazku z remontem naszej siedziby SCOP mieszczczącej sie dotychczas  przy Placu Kosciuszki 26 - na czas remontu - nasze biuro zostalo przeniesione do starej siedziby Sokolskiego Ośrodka Kultury ul. Grodzienska 1.

Aktualny kontakt tel. 504 848 115 lub 723 317 477

 


Temat ekonomii społecznej i jej związku z organizacjami pozarządowymi nie schodzi ostatnio z ust wielu środowisk. Projekt ustawy po raz kolejny wzbudził gorące dyskusje, dlatego rozmawiać chcemy także my.

 

Dlatego Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych wraz z Wyższą Szkołą Bankową zapraszają fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich, podmioty reintegracyjne, samorządy i wszystkich zainteresowanych tematyką społeczną na konferencję on-line, która odbędzie się 29 czerwca (wtorek) 2021 r. w godz. 1600-2000 pod hasłem Szanse i zagrożenia dla rozwoju ekonomii społecznej i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

 

Podczas konferencji chcemy spojrzeć na organizacje społeczeństwa obywatelskiego i ekonomię społeczną z kilku perspektyw i zaprosić Was do udziału w 3 panelach dyskusyjnych:

 • Kształcenie liderów i liderek sektora - rola edukacji w rozwoju - we wciąż zmieniającym się świecie nie możemy stać w miejscu. Ciągły rozwój kompetencji staje się także miarą sukcesu naszych organizacji;
 • Fundusze unijne a rozwój organizacji pozarządowych i ekonomii społecznej - jak odnaleźć się w nowomowie trudnych dokumentów i zapisów i jak wpływać na ich kształt, by zwiększyć swoje szanse na ich pozyskanie? Co udało się osiągnąć a co jeszcze przed nami? Jak to jest z tym Krajowym Planem Odbudowy i na co miałyby być przeznaczone środki na wzmocnienie organizacji społeczeństwa obywatelskiego?
 • Kierunki rozwoju ekonomii społecznej w Polsce - szansa czy ślepa uliczka? - czy organizacji pozarządowych w ogóle ekonomia społeczna dotyczy? Jak bardzo proponowane rozwiązania systemowe i tworzone prawo zbliżają nas lub oddalają od rozwiązań europejskich? Czym jest ekonomia społeczna i jak powinna być "poukładana", by dawała wszystkim środowiskom równe szanse rozwoju?

A na rozgrzewkę 2 warsztaty do wyboru:

 • Zarządzanie zmianą w czasach kryzysu
 • Zarządzanie wizerunkiem lidera/liderki

Inaczej o społeczeństwie obywatelskim i inaczej o ekonomii społecznej.

 

Jeśli szukasz inspiracji, lubisz ciekawe dyskusje i chcesz zobaczyć jak można inaczej rozmawiać o rzeczach wydawałoby się znanych i (nie)oczywistych, dołącz do nas 29 czerwca 2021 w godz. 1600-2000.

 

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚhttps://wrk.org.pl/konferencja-on-line-szanse-i-zagrozenia-dla-rozwoju-ekonomii-spolecznej-i-organizacji-spoleczenstwa-obywatelskiego/

 

PROGRAM KONFERENCJI

1600 - 1700 Równoległe warsztaty rozgrzewkowe:

 1. Zarządzanie zmianą w czasach kryzysu
 2. Zarządzanie wizerunkiem lidera/liderki

1700 - 1715 Wirtualna przerwa kawowa

1715 - 1720 Przywitanie uczestników konferencji

1720 - 1930 Panele dyskusyjne:

1720 - 1800: Kształcenie liderów i liderek - rola edukacji w rozwoju

 • Dr Andrzej Siatkowski – Uniwersytet im. A Mickiewicza,
 • Aleksandra Kowalska – Związek Miast Polskich, wykładowca studiów podyplomowych i MBA WSB
 • Katarzyna Jakubiak-Woźniak – Dyrektor Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń
 • Przedsiębiorcy i liderzy społeczni: Ewelina Gzowska, Marcin Nowakowski,

Prowadzenie: Justyna K. Ochędzan – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

1800 - 1845: Fundusze unijne a rozwój organizacji pozarządowych i ekonomii społecznej
Jakub Wygnański, Fundacja Stocznia
Prowadzenie: Maciej Kunysz – Przewodniczący Zespołu ds. Funduszy, Rada Działalności Pożytku Publicznego
Pozostała lista panelistów/panelistek w trakcie potwierdzania

1845 - 1930: Kierunki rozwoju ekonomii społecznej w Polsce - szansa czy ślepa uliczka?

 • Krzysztof Balon – Przewodniczący kategorii Gospodarka Społeczna Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w latach 2017-2020,
 • Cezary Miżejewski – Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, ekspert proj. Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej,
 • Justyna K. Ochędzan – Przewodnicząca Zespołu ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej Rady Działalności Pożytku Publicznego, federacja WRK,
 • Przemysław Żak - Żak i Wspólnicy Biuro Prawne,
 • Julia Koczanowicz-Chondzyńska – Prezes Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych,

Prowadzenie: Andrzej Rybus-Tołłoczko – Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego,

1930 - 2000 Forum otwartego dialogu - refleksje i opinie uczestników i uczestniczek konferencji

2000 Zakończenie konferencji

 

REJESTRACJA: https://wrk.org.pl/konferencja-on-line-szanse-i-zagrozenia-dla-rozwoju-ekonomii-spolecznej-i-organizacji-spoleczenstwa-obywatelskiego/

 

Dziękuję i pozdrawiam
Dagny Łaniecka

Wielkopolska Rada Koordynacyjna
Związek Organizacji Pozarządowych

Pobudzamy społeczną aktywność.
Dołącz do nas!
--
ul. Bukowska 27/29; 60-501 Poznań
tel. 61 8 530 930

--
Nasze serwisy:
https://wrk.org.pl
https://wolontariat.wrk.org.pl
https://marketspoleczny.pl

Zachęcamy do zakupów w Markecie Społecznym i wspierania ekonomii społecznej w Wielkopolsce

 

Jesteśmy członkiem Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu i prowadzimy Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu
--
Pozdrawiam :)

Joanna Korzeniewska
Urząd Miejski w Sokółce
Plac Kościuszki 1
16-100 Sokółka
tel. 85 711 09 00
fax. 85 711 09 11


Złota Rączka dla Seniorów

 

Umowa na realizację pilotażowego programu „Sokólska Złota Rączka dla Seniora” została podpisana w piątek 30 kwietnia 2021 roku w Kamienicy Tyzenhauza w Sokółce. Swoje podpisy pod dokumentem złożyli Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Dyrektorzy i Prezesi gminnych jednostek:

Marta Półtorzycka z Ośrodka Pomocy Społecznej, Piotr Rygasiewicz z Ośrodka Sportu i Rekreacji, Mariusz Gurzyński z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Jerzy Łazarewicz z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz Tomasz Breńko z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Realizacja Pilotażowego Programu „Sokólska Złota Rączka” ma trwać od 1 maja do 31 grudnia 2021 roku. Jego adresatami są osoby od 75 roku życia, którym udzielane będzie wsparcie w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych. Z usługi mogą skorzystać seniorzy, będący osobami samotnymi, niesamodzielnymi, niepełnosprawnymi i chorymi, które ukończyły 75 rok życia, stale zamieszkujący na terenie gminy Sokółka.

- Chcemy pomóc naszym seniorom, stąd pomysł na uruchomienie tego programu – podkreśliła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

 

więcej: https://sokolka.pl/2021/04/30/zlota-raczka-dla-seniorow/


.

Chcesz wzmocnić swoja organizację?

Dowiedzieć się jak mądrze i efektywnie rozwijać prowadzone działania?

 

Ruszyły zapisy na dwudniowe warsztaty z planowania strategicznego!!!

Bezpłatne 16 godzinne warsztaty odbędą się 13 i 14 maja w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych w Sokółce.

 

Do udziału zapraszamy 15 aktywnych przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Sokółka.


Planowany program warsztatów:

 1. Organizacja jako system – dlaczego wszystkie elementy życia       organizacji muszą być wzmacniane i jak to robić?
 2. Cztery funkcje zarządzania, z podkreśleniem roli planowania, rodzajów planowania.
 3. Wyznaczenie celów finansowych i merytorycznych w rozwoju.
 4. Planowanie budżetu rocznego oraz budżetów poszczególnych projektów i ich wzajemne relacje.
 5. Wykorzystanie narzędzi służących świadomemu i szybkiemu planowaniu finansów.

 

Organizatorem szkolenia jest Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny".


Zgłoszenia przyjmujemy:

 • telefonicznie (857115700),
 • osobiście (pl. Kościuszki 9/1) lub mailowo (fundacjasfl@gmail.com).

 

Warsztaty będą finansowane ze środków "Funduszu Pomocy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020" utworzonego przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności realizowanego przez Fundację Edukacja Dla Demokracji.

 

              Pozdrawiamy,
            Zarząd Fundacji


Zmiana terminu szkolenia!!

 

W związku z sytuacją spowodowaną pandemią Covid 19, jesteśmy zmuszeni zmienić termin planowanego szkolenia z Fundraisingu

 

Nowy, mamy nadzieję bezpieczny to 23-24.06.2021r.


Ruszają zapisy, czekamy na ponowne zgłoszenia!


Temat: Jak pozyskać środki na działania (fundraising)!!!


Ruszają zapisy na bezpłatne warsztaty z fundraisingu dla 30 przedstawicieli organizacji pozarządowych i wolontariuszy (dwudniowe, wyjazdowe w Supraślu).


Kiedy: 23-24.06.2021
Gdzie: Hotel Supraśl w Supraślu

 

Organizatorem szkolenia jest Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny".


Zgłoszenia przyjmujemy:

* telefonicznie (857115700),

* osobiście (pl. Kościuszki 9/1) lub mailowo (fundacjasfl@gmail.com).

 
Warsztaty będą finansowane ze środków" Funduszu Pomocy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020" utworzonego przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności realizowanego przez Fundację Edukacja Dla Demokracji.

                                                                                                  Pozdrawiamy
                                                                                                Zarząd Fundacji

 


Porady udzielane są telefonicznie pod numerem 508 909 801

wtorek - piątek w godz. 900-1100.
- nr telefonu UTW 723 317 477.

 ❤❤❤


 


„Razem możemy więcej”

 

Drodzy Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych z Gminy Sokółka.

Zapraszamy na bezpłatne, wyjazdowe szkolenie z zakresu:

 

„Nowoczesne formy pozyskiwania środków na działania organizacji (fundraising)”

 

Ruszyły zapisy na bezpłatne warsztaty z fundraisingu dla 30 przedstawicieli organizacji pozarządowych z gminy Sokółka i ich wolontariuszy.

 

Kiedy? 14-15.04.2021r.
Gdzie? Hotel Knieja w Supraślu

 

Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów – członków Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu.

 

Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny. Gwarantujemy również dojazd, zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestników.

 

Organizatorem szkolenia jest Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny".


Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie (857115700), osobiście (pl. Kościuszki 9/1) lub mailowo (fundacjasfl@gmail.com) do 30.03.2021r.

 

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizacje zakwalifikowane do udziału, otrzymają meila z potwierdzeniem uczestnictwa.

 

Warsztaty będą finansowane ze środków" Funduszu Pomocy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020" utworzonego przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności realizowanego przez Fundację Edukacja Dla Demokracji.

 

                                                FUNDACJA "SOKÓLSKI FUNDUSZ LOKALNY"
                                                Plac Kościuszki 9/1
                                             16-100 Sokółka
                                               tel. 0-85 711 57 00

                                                                   www.fundacjasfl.pl

                                                                    fundacjasfl@gmail.com


 


Szanowni Państwo!

 

Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na bezpłatne szkolenie/konsultacje - „Księgowe zamknięcie roku w organizacjach pozarządowych”, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2020r. od godz. 1500.
Prowadzić je będzie Pani Katarzyna Łotowska - Prezes Stowarzyszenia, dyrektor biura, koordynator projektów, doradca, konsultant, trener II st. STOP, ekspert CAL z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.
Zapisy, szczegóły szkolenia-konsultacji pod nr. tel.: 504-848-115
Szkolenia-konsultacje zostaną zorganizowane z zachowaniem zasad i środków reżimu sanitarnego ze względu na pandemię koronowirusa w formie meetingu na platformie Zoom:
https://zoom.us/j/96828416023?pwd=aDQvMXQ3RXlwYXE0NFhNMHhxWG9DZz09

 

Serdecznie zapraszamy

Zespół SCOP


 

Szanowni Państwo,


Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych informuje iż, „AMER Biuro Rachunkowe S.C. Ewa Chmielewska, Regina Chmielewska, Marek Chmielewski" - pod numerem tel. 602793024 - w dniach: 1 grudnia – 15 grudnia 2020 r. bezpłatnie udzielać będzie informacji i porad w zakresie prowadzenia księgowości dla organizacji pozarządowych.

 

Serdecznie zapraszamy

 Zespół SCOP

 


 

Sokólskie Centrum Organizacji pozarządowych serdecznie zaprasza na bezpłatne indywidualne szkolenie/konsultacje dotyczące promocji działań organizacji pozarządowych w oparciu o bezpłatne narzędzia internetowe/multimedia służące do tworzenia materiałów graficznych, prezentacji, plakatu, zaproszenia, wizytówki – programów i aplikacji. Szkolenie jest przeznaczone dla osób reprezentujących organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu sokólskiego.

Termin szkolenia-konsultacji: 9-12 listopada 2020 r.

 Zapisy, szczegóły szkolenia-konsultacji pod nr. tel.: 504848115

Szkolenia-konsultacje zostaną zorganizowane z zachowaniem zasad i środków reżimu sanitarnego ze względu na pandemię koronowirusa.

Serdecznie zapraszamy

Zespół SCOP


 

Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych we współpracy z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku zaprasza przedstawicieli sokólskich stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie/doradztwo finansowo-księgowe:


„Rozliczenia finansowe w organizacjach pozarządowych”


Szkolenie odbędzie się w dniu 22 października 2020r. o godz. 15.30 w siedzibie SCOP w Sokółce Plac Kościuszki 26 (siedziba UTW Sokółka).


Prowadzić je będzie Pani Katarzyna Kobosko – główna księgowa Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze księgowości i kadr organizacji pozarządowych oraz podmiotów gospodarczych.


Szczegóły i zapisy pod nr. tel.: 504848115


 


 

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce informuje, iż jego studenci przystąpili do realizacji projektu

 

„Otwieramy się na zmiany”.


Program projektu zakłada realizację następujących zadań:

 • Szkolenia wolontariuszy – animatorów do prowadzenia zajęć z seniorami,
 • Spotkania, festyny, panele dyskusyjne, udział w Paradzie Seniorów w Warszawie,
 • Zdrowe, tanie gotowanie – nowe wyzwania kulinarne,
 • Aerobik dla mózgu – ćwiczenia, gry umysłowe, logiczne, planszowe

Realizacja poszczególnych zadań i związanych z nimi zajęć uzależniona będzie od przebiegu pandemii, obowiązywać będą zasady reżimu sanitarnego!


Projekt realizowany jest w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2020” w okresie 01.08.2020 – 31.10.2020. Dofinansowany jest on ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny w Sokółce i Gminę Sokółka.


W ramach działań projektowych jego uczestnicy – studenci UTW w Sokółce - wezmą czynny udział w festynie organizowanym przez Sokólski Ośrodek Kultury.

Termin spotkania/festynu – 27 sierpnia 2020 r godz. 17.00 – 19.00 przed kinem „Sokół”. Temat przewodni spotkania - „Na Dzikim Zachodzie”.

Znajdzie się tam stoisko, gdzie studenci UTW z Sokółki zaprezentują techniki zdobienia kapeluszy. Na koniec odbędzie się pokaz kapeluszowej mody.

 

                              Prezes
Stowarzyszenia UTW w Sokółce
Lila Asanowicz


 

Konkurs fotograficzny dla seniorów

"Podlaskie ślady - człowiek, miejsce, kultura"


Seniorzy lubią fotografować, zapisywać "ślady" swoich refleksji, wędrówek, wydarzeń, spotkań z ludźmi, piękno i wyjątkowość naszego regionu. Ich prace trafiają często do szuflady lub do plików zagubionych w pamięci komputera lub "chmurze" i nie mają szansy na publiczną prezentację.

Chcemy taką szansę tworzyć, tym bardziej, że oprócz wystawy mamy łatwo dostępne dla wszystkich miejsce, gdzie możemy zdjęcia autorów prezentować - jest to portal podlaskisenior.pl.


Trwa druga edycję konkursu fotograficznego dla seniorów pt. Podlaskie ślady – człowiek, miejsce, kultura.


Organizatorami Konkursu „Podlaskie Ślady – człowiek, miejsce, kultura ”są Podlaska Redakcja Seniora i Stowarzyszenie Szukamy Polski.


Główną ideą Konkursu jest prezentacja walorów naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem kultury, przyrodą i ludzi zamieszkujących województwo podlaskie.
Przewidujemy 2 kategorie konkursowe:
- kategoria ogólna: Człowiek, miejsce, kultura;
- kategoria specjalna, związana ze stanem epidemii: #kiedy zostaliśmy w domu.


W kategorii ogólnej spodziewamy się fotografii wykonanych w bieżącym roku na terenie województwa podlaskiego.


Kategoria specjalna jest bardzo pojemna. Przymusowa izolacja to czas trudny dla wszystkich, pełen obaw, niepokoju i emocji, troski o bliskich, pomocy starszym sąsiadom. To jednak także czas, w którym wielu z Was wykazało się wyjątkową kreatywnością.

Zatrzymani w domu znaleźliście swój własny sposób na przetrwanie – nowe pasje, zaległe lektury, filmy, na które wcześniej nie starczało czasu. A może udało się uporządkować archiwa fotografii wakacyjnych i trafiliście na zdjęcia, którymi warto się pochwalić? Czekamy na obrazy ilustrujące emocje związane z przymusową izolacją, Waszą codzienność, obserwacje.
Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która ukończyła pięćdziesiąt lat i zgłosi swój udział na zasadach określonych w Regulaminie.

Dbając o wyrównanie szans seniorów-amatorów wprowadziliśmy zasadę, że uczestnikiem może być wyłącznie osoba, która nie zajmuje się profesjonalnie wykonywaniem zdjęć, nie jest członkiem stowarzyszeń artystycznych zrzeszających osoby zajmujące się fotografią.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie po 3 fotografie do każdej kategorii (jako zestawy lub zdjęcia pojedyncze).


Do jury zaprosiliśmy wspaniałych białostockich fotografów:
Michał Heller, artysta fotografik, przewodniczący kapituły konkursowej;
Grzegorz Dąbrowski, artysta fotografik, członek kapituły konkursowej;
Agnieszka Sadowska, fotoreporter, fotograf prasowy, członek kapituły konkursowej.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne, nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie w listopadzie 2020 r.

 

Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2020 r.

Regulamin i karta zgłoszeniowa są w załącznikach oraz do pobrania pod artykułem na https://podlaskisenior.pl/podlaskie-slady-po-raz-drugi/.


Dodatkowe informacje można uzyskać drogą elektroniczną, e-mail konkursowy to: podlaskiseniorfoto@gmail.com .


Zapraszamy wszystkich podlaskich seniorów do udziału w konkursie. Prosimy o przekazanie naszego zaproszenia znajomym, seniorom w sąsiedztwie, członkom klubów, UTW i innych organizacji senioralnych w Państwa okolicy.

Jolanta Wołągiewicz
Stowarzyszenie Szukamy Polski
Podlaska Redakcja Seniora

[pobierz] 0.1 MB do-uczestnikoww-i-organizacji
[pobierz] 0.1 MB formularz-zgloszeniowy-podlaskie-slady
[pobierz] 0.1 MB regulamin-konkursu-podlaskie-slady-2020-1-1

Szanowni Państwo,

 

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej wraz z partnerem firmą Adamed przygotował krótką ankietę dla Seniorów na temat ich sytuacji zdrowotnej. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jej wypełnienie. Ankieta dotyczy trudności z dostępem do lekarzy w trakcie pandemii, wykupywania leków, samoleczenia, wsparcia psychologicznego. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu. Wnioski posłużą do stworzenia raportu, który zostanie przekazany organizacjom pozarządowym, mediom oraz instytucjom publicznym. Dzięki temu będzie można lepiej określić aktualne potrzeby Seniorów oraz zapewnić im lepszy dostęp do opieki medycznej.

 

Link do ankiety poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDNe510qcaowbaSoRHmSOgdnjwH-MIr8b-dRSM0m03yJinwg/viewform

 

Zachęcamy do wypełnienia ankiety. Zajmie to Państwu 3 minuty.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie linku do ankiety swoim znajomym, przyjaciołom, aby oni również mogli ją wypełnić.

 

Z pozdrowieniami,

Zespół Federacji
--

OGÓLNOPOLSKA
FEDERACJA STOWARZYSZEŃ
UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU
Polish Association of Universities of the Third Age

33-300 Nowy Sącz
ul.Jagiellońska 18
tel/fax.+48 18 4435708
www.federacjautw.pl


 

Z okazji nadchodzącej Wielkanocy

pragniemy życzyć Państwu,

aby wiosenna atmosfera, wiara i miłość

nie opuszczały Was przez cały rok.

Niech spokój i wiara,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

 

Zespół SCOP w Sokółce


 

ZARZĄDZENIE NR 231/20
BURMISTRZA SOKÓŁKI
z dnia 10 marca 2020 roku


w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad obowiązujących

na terenie Gminy Sokółka
związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz.1815) zarządza się, co następuję
§1
Na terenie Gminy Sokółka zaleca się odwołanie ustalonych i nieorganizowanie nowych
wydarzeń społecznych, kulturalnych, sportowych oraz o innym charakterze, gdzie przewidywane jest zgromadzenie w jednym miejscu wielu uczestników tych wydarzeń.
.
..


Całość zarządzenia poniżej w załączniku !!!

[pobierz] 0.2 MB zarzadzenie_231_2020


Szanowni Państwo,

 

Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli" serdecznie zaprasza przedstawicieli NGO, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury, edukacji naspotkanie informacyjne na temat programu "Europa dla obywateli", które odbędzie się 12 lutego 2020 roku w Białymstoku.

Spotkanie jest współorganizowane z Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Celem spotkania jest przybliżenie przedstawicielom organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, badawczych, aktywistom i społecznikom oraz osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie Unii Europejskiej „Europa dla obywateli”.

Podczas spotkania przekażemy informacje o celach, założeniach i priorytetach programu, rodzajach działań w ramach programu oraz terminach konkursu wniosków w 2020 roku.

Spotkanie jest otwarte i bezpłatne; aby wziąć w nim udział należy zarejestrować się poprzez formularz rejestracyjny na stronie internetowej polskiego Punktu Informacyjnego „Europa dla obywateli”, gdzie znajduje się również szczegółowy program wydarzenia.

https://europadlaobywateli.pl/szkolenie/spotkanie-informacyjne-europa-dla-obywateli-12-lutego-bialystok/

 

TERMIN SPOTKANIA: 12 lutego 2020 r., w godzinach 10.30-13.30 (od godziny 10.00 rejestracja);

MIEJSCE SPOTKANIA: Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku– ul. Św. Rocha 3, 15-879 Białystok – sala konferencyjna nr 104, I piętro

Więcej o programie "Europa dla obywateli" znajduje się na stronie polskiego Punktu Kontaktowego: https://europadlaobywateli.pl/

 

 

 

Zespół Punktu Kontaktowego programu "Europa dla obywateli"

 

Punkt Kontaktowy programu „Europa dla obywateli"
Europe for Citizens Contact Point Poland

Al. Ujazdowskie 41
00-540 Warszawa
tel. +48 22 447 61 16
tel. +48 22 447 61 74

www.europadlaobywateli.pl
www.facebook.com/ProgramEuropaDlaObywateli

www.iam.pl/pl/programy/europa-dla-obywateli

  

Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych we współpracy z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku zaprasza przedstawicieli sokólskich stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie:

 

“Rezultaty w działaniach projektowych.

Opisywanie i dokumentowanie efektów projektów”.

 

 Szkolenie odbędzie się w dniu 4 grudnia 2019r. o godz. 1530 w siedzibie SCOP w Sokółce Plac Kościuszki 26 (siedziba UTW Sokółka).

 

Prowadzić je będzie Pani Katarzyna Łotowska - Prezes Stowarzyszenia, dyrektor biura, koordynator projektów, doradca, konsultant, trener II st. STOP, ekspert CAL z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.


Szanowni Państwo

 

Stowarzyszenie Szukamy Polski, Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zapraszają do wzięcia udziału w V Podlaskim Forum Aktywności Osób Starszych, które odbędzie się 13 listopada 2019 r. w Sali konferencyjnej im. Krzysztofa Putry Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1.

 

Program forum przewiduje między innymi wystąpienie p. Artura Kosickiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, wykład gościa specjalnego dr Lidii Marii Jedlińskiej z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, koordynatora "Szkoły @ktywnego Seniora" na temat ciekawych form działań edukacyjnych i aktywizujących stosowanych w Krakowie, prezentację ciekawych projektów senioralnych i dobrych praktyk działań lub inicjatyw podlaskich środowisk osób starszych, informację o usługach społecznych dla osób starszych w województwie. Odbędzie się także debata oksfordzkiej z tezą „Aktywność seniorów zmienia środowiska lokalne”.

 

Podczas V Podlaskiego Forum Aktywności Osób Starszych zostaną też ogłoszone wyniki konkursu fotograficznego dla seniorów „Podlaskie Ślady – człowiek, miejsce, kultura”; odbędzie się też wernisaż prac laureatów konkursu.

 

W załączniku znajdziecie Państwo program Konferencji.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną do dnia 08.11.2019 r.(piątek) pod adresem: podlaskieforum@gmail.com .

Prosimy podać Imię i Nazwisko osoby/osób zgłaszanej/zgłaszanych, miejscowość oraz organizację lub instytucję reprezentowaną.

Prosimy o zamieszczenie informacji o konferencji na Państwa stronach internetowych oraz przekazanie jej tym, którzy nie korzystają dostępu do Internetu. Wydarzenie jest sfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.

 

Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych odbywa się w Białymstoku od roku 2015. Jest to doroczne spotkanie przedstawicieli organizacji i instytucji działających na rzecz seniorów, aktywnych organizacji senioralnych, miejskich i gminnych rad seniorów z regionu oraz samych seniorów, zainteresowanych problematyką. Jest to też okazja do nawiązania znajomości w środowisku senioralnym województwa podlaskiego, wymiany doświadczeń, dyskusji na ważne dla środowiska tematy, inicjowania współpracy pomiędzy organizacjami oraz współpracy międzypokoleniowej. Forum ma przede wszystkim jednak wymiar edukacyjno - informacyjny.

 

Pozdrawiam w imieniu organizatorów i do zobaczenia.

Jolanta Wołągiewicz

Przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego,

Stowarzyszenie Szukamy Polski

[pobierz] 0.6 MB program_v_forum

FUNDACJA

ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SUWAŁKACH

 

 

ma zaszczyt serdecznie zaprosić na szkolenia dla Organizacji Pozarządowych oraz przedsiębiorców i ich pracowników powiatu sokólskiego które odbędą się w Polskim Domu Rodzinnym „SERCE”, ul. Kryńska 41, 16-100 Sokółka w godz. 1000-1600

 

 

 

01.10.2019 A1 - „Postępowanie w trudnościach finansowych Podmiotów Ekonomii Społecznej.”

03.10.2019 A2 - „Rozliczanie finansowe Podmiotów Ekonomii Społecznej.”

08.10.2019 A3 - „Ekonomizacja Podmiotów Ekonomii Społecznej.”

10.10.2019 A4 - „Źródła finansowania Podmiotów Ekonomii Społecznej.”

19.11.2019 B1 - „Jak założyć i skutecznie prowadzić Przedsiębiorstwo Społeczne.”

21.11.2019 B2 - „Kadry w Przedsiębiorstwie Społecznym.”

26.11.2019 B3 - „Zarządzanie zasobami ludzkimi w Podmiotach Ekonomii Społecznej.”

28.11.2019 B4 - „Sieciowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej.”

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz catering.
Ilość miejsc jest ograniczona.
ZAPISY I INFORMACJE:

519 437 643; biuro1otwii@frp.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Uczestnictwo w działaniach projektowych wymaga ZAPISÓW, jest całkowicie BEZPŁATNE i nie zobowiązuje do założenia bądź prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej.

 

Z wyrazami szacunku

Irena Podolewska

Ośrodek Transferu Wiedzy i Innowacji Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach ul. Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki

tel. +48 87 565 13 86
KRS: 0000045661, NIP: 844-10-05-427
http://www.frp.pl

[pobierz] 1.3 MB pd_zaproszenie_na_szkolenia

 

[pobierz] 0.4 MB Akademia_Wiedzy_o_Tatarach

 

 I. Szkolenie:

Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych informuje iż w dniu 16 lipca o godz.1530 w biurze UTW Plac Kościuszki 26 odbędzie się szkolenie "Planowanie projektów" - poprowadzi je Katarzyna Łotowska.
Zapraszamy przedstawicieli Organizacji Pozarządowych, zgłoszenia do 12 lipca tel. 504848115

 

II. Informacja o nowym naborze wniosków:

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych ogłasza III nabór wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Podlaski Inkubator Aktywności Społecznej.
Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych
w życie publiczne.
Zapraszamy do składania wniosków:

 • Młode organizacje pozarządowe zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy oraz Kołom Gospodyń Wiejskich, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru/ewidencji nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotację. Roczny budżet podmiotu nie może przekraczać kwoty 25 tys. zł.
 • Grupy nieformalne – nie mniej niż 3 osoby gotowe do realizowania działań w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupy nieformalne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie samodzielnie lub z Patronem, czyli innym podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Mikrodotacje w wysokości od 1500 zł do 3000 zł można przeznaczyć na realizację lokalnych przedsięwzięć w sferach pożytku publicznego.

Wymagany wkład własny: minimum 10% wartości projektu (wnoszony wyłącznie jako wkład osobowy).

Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów: 28 lipca 2019r. godz. 1200

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków: Witkac.pl

Okres realizacji projektów od 19 sierpnia do 17 listopada 2019 roku.

Temat priorytetowy naboru III, za który przyznawane są dodatkowe punkty: Działania wspólnotowe i sąsiedzkie.

Regulamin konkursu i załączniki dostępne są na stronie www.mikrodotacjepodlaskie.pl

Informacje o konkursie można uzyskać także za pośrednictwem infolinii – tel.: 85 675 21 58 oraz w Biurze Projektu (Białystok, ul. Modlińska 6 lok U3), w godz. 900 – 1300. Pytania dotyczące konkursu można przesyłać na adres mikrodotacjepodlaskie@owop.org.pl


 

FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SUWAŁKACH

ma zaszczyt serdecznie zaprosić na nieodpłatną debatę:

„WPŁYW WOLONTARIATU NA ROZWÓJ ŻYCIA SPOŁECZNEGO I ZAWODOWEGO”

która odbędzie się: 18.06.2019 r. – godz. 900 -1500, w Polskim Domu Rodzinnym „SERCE”, ul. Kryńska 41, 16-100 SOKÓŁKA

Spotkamy się, by poruszyć kwestie:

 • Jak zostać dobrym wolontariuszem?
 • Gdzie, z kim i co można pracować jako wolontariusz?
 • Jakie są prawa i obowiązki wolontariusza?
 • Jak znaleźć dobrego wolontariusza?
 • Jak z nim współpracować?
 • Jakie są prawa i obowiązki zatrudniającego?
 • Jakie są zalety, wady, szanse i zagrożenia dla wolontariusza, zatrudniającego, beneficjenta i społeczeństwa na tle życia społecznego i zawodowego?

Zapewniamy
materiały szkoleniowe oraz catering.
Prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (w załączniku) na adres e-mail: biuro1otwii@frp.pl

lub zgłoszenie telefoniczne: 519 437 643, gdyż ilość miejsc jest ograniczona.
Serdecznie zapraszamy do udziału

Z poważaniem

Irena Podolewska

Ośrodek Transferu Wiedzy i Innowacji

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach
ul. Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki
tel. +48 87 565 13 86
KRS: 0000045661, NIP: 844-10-05-427
www.frp.pl


 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sokółce

zaprasza na szkolenie

dotyczące podpisywania i przesyłania sprawozdań finansowych za 2018r.

Szkolenie odbędzie się 12 czerwca o godz.9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Skarbowego w Sokółce.


 

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE:

"RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE W NGO"

 

Jeśli chcecie poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania finansami w swojej organizacji, zapraszamy Was do udziału w szkoleniu:

Rachunkowość i finanse w NGO.

Poruszane zagadnienia to m.in.:

 1. Jak prowadzić dokumentację finansową?
 2. Jak zadbać o sprawozdawczość w NGO?
 3. Jak dzielimy koszty w organizacji pozarządowej?
 4. Kiedy działalność odpłatna staje się działalnością gospodarczą?
 5. Jak prowadzić kasę w NGO?


Szkolenia kierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz grup nieformalnych.

 

Miejsce: Białystok, Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3

Termin: 18.06.2019r., w godzinach 10.00-15.00

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza na stronie: http://bit.ly/rejestracja_rachunkowosc_NGO

 

Osobą do kontaktu z ramienia OWOP jest Marta Mazurczyk, tel. 85 675 21 58.


 

FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SUWAŁKACH
ma zaszczyt serdecznie zaprosić wszystkich pełnoletnich mieszkańców woj. podlaskiego na debaty społeczne:

1. „Ekonomia społeczna w praktyce”
która odbędzie się:
07.05.2019 r. – godz. 9:00-15:00, w Polskim Domu Rodzinnym „SERCE”, ul. Kryńska 41, 16-100 SOKÓŁKA

2. "Współpraca administracji państwowej z podmiotami ekonomii społecznej" która odbędzie się: 28.05.2019 r. Sokółka ul. Kryńska 41 w "Sercu", godz.1000-1500

 

Tematyka debat obejmuje zagadnienia:

 1. Jakie są Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej w naszym subregionie?
 2. Czym się zajmują?
 3. Jakie są ich ograniczenia i trudności oraz perspektywy na przyszłość?

 

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz catering.


Prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (w załączniku) na adres e-mail: biuro1otwii@frp.pl
lub zgłoszenie telefoniczne: 519 437 643, gdyż ilość miejsc jest ograniczona.
Serdecznie zapraszamy do udziału

Mam nadzieję, że ta wiadomość była dla Państwa przydatna.

Będę wdzięczna za pomoc w dotarciu z tą informacją do mieszkańców woj. podlaskiego.

 

Z poważaniem

Irena Podolewska

Ośrodek Transferu Wiedzy i Innowacji


Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach
ul. Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki
tel. +48 87 565 13 86
KRS: 0000045661, NIP: 844-10-05-427
www.frp.pl

[pobierz] 0.1 MB sokolka-karta-zgloszeniowa-ekonomia-spoleczna-w-pr
[pobierz] 0.1 MB sokolka-harmonogram-ekonomia-spoleczna-w-praktyce
[pobierz] 0.2 MB sokolka-zaproszenie-ekonomia-spoleczna-w-praktyce

 


 

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce informuje, iż dnia 11 maja 2019 r. reprezentacje wszystkich uniwersytetów trzeciego wieku, klubów seniora oraz innych środowisk wyruszają na wspólny spacer na terenie swojego miejsca zamieszkania.
Sokólscy słuchacze UTW oraz sympatycy spotykają się

11 maja o godz. 1100 na Placu Kościuszki 26 (siedziba UTW). Stamtąd wyruszamy w kierunku Ogródków Działkowych ROD Osiedla Centrum w Sokółce. Tam zaplanowane są niespodzianki.

Organizatorem VII Ogólnopolskiego Marszu „Nordic Walking Studentów UTW 2019” jest STOWARZYSZENIE „AKADEMIA ZŁOTEGO WIEKU” oraz UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W WEJHEROWIE

Patronat Honorowy nad marszem objął Jarosław Wałęsa, Poseł do Parlamentu Europejskiego.

 

                                                                                                    Serdecznie zapraszamy.


 

 

dr Adam Bodnar - Rzecznik Praw Obywatelskich

 

zaprasza


na otwarte spotkania konsultacyjne

w dniach 9-11 kwietnia 2019 r.


Na spotkaniach z Rzecznikiem Praw Obywatelskich będzie możliwość poruszenia tematów ważnych dla sektora pozarządowego, społeczeństwa obywatelskiego i mieszkańców regionu oraz rozmowy o prawach człowieka w praktyce – ich respektowaniu, problemach z realizacją, praktykach dyskryminacyjnych.

Wspólnie podejmiemy próbę znalezienia rozwiązań zgłoszonych spraw.

 

Spotkania odbędą się według kolejności w:
Ostrowi Mazowieckiej, Zambrowie, Grajewie, Augustowie, Białymstoku.

 

Dla kogo i po co?
Na spotkanie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby opowiedzieć Rzecznikowi o ważnych problemach, z którymi się zmagają, zwłaszcza o tym, co jest ważne dla regionu, ale też i o rzeczach dobrych, które warto upowszechnić w całym kraju.
Rzecznik praw obywatelskich, Adam Bodnar uważa, że o stanie praw człowieka w Polsce nie można dowiadywać się tylko z pism przysyłanych do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dlatego od początku swojej kadencji jeździ po Polsce i spotyka się zarówno z mieszkańcami, jak i przedstawicielami organizacji społecznych.

 

Miejsca i daty spotkań z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

 • Ostrów Mazowiecka w dniu 9 kwietnia 2019 r. (wtorek) godz. 1430 – 1630 Stara Elektrownia, ul. 11 Listopada 7,
 • Zambrów w dniu 9 kwietnia 2019 r. (wtorek) godz. 1800 – 2000 Miejski Ośrodek Kultury, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2a
 • Grajewo w dniu 10 kwietnia 2019 r. (środa) godz. 1430 – 1630 Miejska Biblioteka Publiczna - Oddział dla dzieci, Os. Broniewskiego 3
 • Augustów w dniu 10 kwietnia 2019 r. (środa) godz. 1800 – 2000 Miejski Dom Kultury, Rynek Zygmunta Augusta 9
 • Białystok w dniu 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) godz. 1730 – 1930 Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3

 

Co należy zrobić aby wziąć udział w spotkaniu?
Spotkanie jest otwarte i bezpłatne więc wystarczy na nie przyjść. Nie jest wymagane wcześniejsze zgłoszenie udziału. Jednak ułatwia nam ono organizację i przygotowanie merytoryczne spotkania. Dlatego zachęcamy Państwa do wcześniejszego zgłoszenia mailem zagadnień dotyczących naruszania praw człowieka lub lokalnych problemów i spraw.

 

Kontakt i zgłoszenia:
formularz: https://www.rpo.gov.pl/formularz/spotkania-w-Podlaskiem
mailowy: spotkaniaregionalne@brpo.gov.pl,

telefoniczny: (22) 55 17 944


 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych we współpracy z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku zaprasza  w dniu

19 marca 2019r. o godz.1500 na szkolenie:

"Działalność odpłatna stowarzyszeń - rozliczenia". 

 

Szkolenie odbędzie się w siedzibie SCOP Sokółka Plac Kościuszki 26. 

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie zgłoszeń pod nr. tel. +48 504848115 

 


 

Podlaskie Ślady 

- konkurs fotograficzny dla seniorów -

 Zachwyciło Cię jakieś miejsce ? Poznałeś wyjątkowego człowieka ? Widziałeś niezwykłe wydarzenie kulturalne ? Utrwaliłeś to na fotografii i chcesz podzielić się tym zachwytem z nami? Zostawić jakiś ślad? Weź udział w konkursie fotograficznym skierowanym do osób 50+.

 

Czekamy na Twoje zdjęcia!!!


Wszystkiego o podstawach fotografowania wraz z poradami dla uczestników konkursu dowiesz się 22 marca (w piątek) w godzinach 1100-1300 podczas seminarium prowadzonego przez eksperta - Michała Hellera, przewodniczącego kapituły konkursowej. Otwarte dla wszystkich zainteresowanych seminarium odbędzie się w Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3. Przyjdź koniecznie!

Organizatorami Konkursu "Podlaskie Ślady - człowiek, miejsce, kultura  są Podlaska Redakcja Seniora i Stowarzyszenie Szukamy Polski.

Główna idea konkursu to prezentacja walorów naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem kultury, związanej nierozerwalnie z przyrodą oraz prezentacja wyjątkowych ludzi zamieszkujących województwo podlaskie. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie .

Wyboru laureatów dokona kapituła konkursowa w składzie*:

 • Michał Heller, artysta fotografik, przewodniczący kapituły konkursowej;
 • Grzegorz Dąbrowski, artysta fotografik, członek kapituły konkursowej;
 • Anna Mierzyńska, dziennikarka specjalizująca się w mediach społecznościowych, fotografka z zamiłowania, członkini kapituły konkursowej;
 • Jolanta Wołągiewicz – reprezentująca Stowarzyszenie Szukamy Polski, koordynatorka projektu, członek kapituły.
 • Janina Żarnowska z Podlaską Redakcję Seniora, sekretarz kapituły

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne, nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie podczas V Podlaskiego Forum Osób Starszych w listopadzie 2019 r.

Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2019 r.

Regulamin i karta zgłoszeniowa są do pobrania na stronie podlaskisenior.pl: http://podlaskisenior.pl/podlaskie-slady-konkurs-fotograficzny-dla-seniorow/ . Dodatkowe informacje będzie można uzyskać drogą elektroniczną, e-mail konkursowy to: podlaskiseniorfoto@gmail.com

Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich podlaskich seniorów! Czekamy na Wasze fotografie. Zostawmy po sobie ślad.

Prosimy o rozpowszechnienie tej informacji i zaproszenia do udziału w konkursie wśród seniorów z Waszej miejscowości, organizacji, środowiska

Informacje o kapitule:

 • Michał Heller, artysta fotografik, przewodniczący kapituły konkursowej; absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. członek Związku Polskich Artystów Fotografików, etatowy fotograf Opery i Filharmonii Podlaskiej, twórca i kurator Operowej Galerii Fotografii, autor wielu projektów fotograficznych i edukacyjnych, wykładowca fotografii z kilkunastoletnim doświadczeniem.
 • Grzegorz Dąbrowski, artysta fotografik, członek kapituły konkursowej; absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz ITF Slezska Univerzita w Opawie, autor i kurator wielu projektów i wystaw fotograficznych, od lat tworzy i pielęgnuje fotograficzną tradycję i historię Podlasia; to on "odkrył" i upowszechnił fotografie Augustisa, które stanowią cenny materiał historyczny i socjologiczny;
 • Anna Mierzyńska, ekspertka ds. wizerunku w sieci i komunikacji społecznej, analityczka mediów społecznościowych. Pasjonatka fotografii, zwłaszcza przyrodniczej i krajobrazowej; członkini kapituły konkursowej.

 

Koordynatorka projektu „Podlaskie Ślady”:
Jolanta Wołągiewicz Stowarzyszenie Szukamy Polski
tel.604627744

jolanta.wolagiewicz@gmail.com

https://youtu.be/f2EZUPksHs4


 

Mikrodotacje dla organizacji pozarządowych
i grup nieformalnych
- zaproszenie na seminarium informacyjne -

 


Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium organizowanym przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w dniu 13 marca 2019 r.
w godz. 1500 - 1700, w Sokólskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Plac Kościuszki 26.


Spotkanie będzie dotyczyć konkursu w ramach Podlaskiego Inkubatora Aktywności Społecznej. Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Temat priorytetowy naboru II, za który przyznawane są dodatkowe punkty: Kultura kresowa, tożsamość lokalna.
Mikrodotacje w wysokości od 1500 zł do 3000 zł można przeznaczyć na realizację lokalnych przedsięwzięć w sferach pożytku publicznego. Wymagany wkład własny: minimum 10% wartości projektu (wnoszony wyłącznie jako wkład osobowy).
Nabór wniosków trwa do: 22 marca 2019 r., godz. 1200.
Program seminarium:
1500 - 1600 – zasady przyznawania dotacji
1600 - 1700 – konsultacje indywidualne


Regulamin konkursu i załączniki dostępne są na stronie: www.mikrodotacjepodlaskie.pl

 

Osobą do kontaktu z ramienia OWOP jest Anna Sędziak, tel. 85 675 21 58, anna.sedziak@owop.org.pl


 

Szanowni Państwo,

 

Marszałek Województwa Podlaskiego ogłasza nabór kandydatów na członków Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości, działającej jako organ opiniodawczo-doradczy Zarządu Województwa Podlaskiego.

Kandydatów na członków mogą zgłaszać organizacje, które zrzeszają podmioty prowadzące działalność gospodarczą i są zarejestrowane na terenie województwa podlaskiego.

Podlaska Rada Przedsiębiorczości jest organem opiniodawczo-doradczym Zarządu w zakresie konsultowania i opiniowania spraw dotyczących sfer rozwoju gospodarczego Województwa Podlaskiego. Rada wspiera działania Zarządu poprzez znajomość problemów gospodarczych i społecznych wynikającą z wiedzy i doświadczenia członków Rady.

 

Zgłoszenia dokonuje się z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie:

 

 

http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/ogloszenia/ogoszenia_
podlaskiej_rady_przedsibiorczoci/

 

Formularz wraz z załączonym życiorysem kandydata w formie CV należy wysłać online na adres: gabinet.marszałka@wrotapodlasia.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Gabinet Marszałka
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15 – 888 Białystok

 

Ostateczny termin zgłoszeń: 08.02.2019 r.

 

Z wyrazami szacunku,

Eliza Szadkowska.

 

dr Eliza Szadkowska
Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Sekretarz - Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
tel. (085) 66 54 103, fax (0 85) 66 54 504
email: ngo.podlaskie@wrotapodlasia.pl
email: rada.podlaskie@wrotapodlasia.pl

 

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku pod adresem: http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/polityka_prywatnoci_1/klauzula_informacyjna/


 

Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu

Równać Szanse 2019!

 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2019" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

 

W konkursie można uzyskać dotację do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2019 r. a 30 listopada 2020 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 000 mieszkańców).

 

O dotację mogą ubiegać się:

 • stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje - mające siedzibę i działające na terenie miejscowości do 20 000 mieszkańców,
 • domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

 

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów:

 • 1 etap - wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego,
 • 2 etap - laureaci pierwszego etapu przygotowują projekt.

 

Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 14 marca 2019 roku, o godzinie 12:00.

 

Wyniki pierwszego etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej programu 25 marca 2019 roku.

 

Wnioski można składać elektronicznie za pomocą Panelu Wnioskodawcy na stronie internetowej www.rownacszanse.pl

 

Dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie zaplanowano 5 bezpłatnych szkoleń:

 • Lublin – 9 lutego,
 • Wrocław – 9 lutego,
 • Kraków – 16 lutego,
 • Poznań – 16 lutego,
 • Warszawa – 23 lutego.

Zapisy na szkolenia odbywają się za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowej programu. Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Udział w szkoleniu nie jest warunkiem dopuszczenia wnioskodawcy do pierwszego etapu konkursu.

Program Równać Szanse realizowany jest od 2001 roku.
Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.

W ciągu 18 lat w ramach programu zostało zrealizowane ponad 2900 projektów na łączną kwotę ponad 33 milionów złotych, w których udział wzięło ponad 140 tysięcy młodych osób.

 

Więcej informacji o programie jest dostępne na stronie internetowej:

www.rownacszanse.pl

 

Z góry dziękujemy za wszelkie formy promocji konkursu. W przypadku pytań prosimy
o kontakt pod adresem: rownacszanse@pcyf.org.pl lub telefonicznie: (22) 826 10 16.

 

Z wyrazami szacunku,

Eliza Szadkowska.

 

dr Eliza Szadkowska
Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Sekretarz - Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
tel. (085) 66 54 103, fax (0 85) 66 54 504
email: ngo.podlaskie@wrotapodlasia.pl
email: rada.podlaskie@wrotapodlasia.pl
www.wrotapodlasia.pl/pl/region/organizacje_pozarzadowe

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku pod adresem: http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/polityka_prywatnoci_1/klauzula_informacyjna/

[pobierz] 0.1 MB okg_info_prasowa_2018_01_17
[pobierz] 0.2 MB rownac_szanse_okg_2019_
[pobierz] 0.1 MB rownac_szanse_logotyp
[pobierz] 0.1 MB rownac_szanse_logotyp-1
[pobierz] 0.1 MB okg_poziom_2019_

 

Nowe Obowiązeki Organizacji Pozarządowych

pracujących z dziećmi

 

Prowadzisz zajęcia z dziećmi? Organizujesz obozy, kolonie, zawody sportowe? Zapoznaj się z informacją na temat obowiązków organizacji pozarządowych w związku z ustawą o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

 

Więcej: 

https://publicystyka.ngo.pl/nowe-obowiazki-organizacji-pozarzadowych-pracujacych-z-dziecmi

[pobierz] 0.4 MB pismo-dotyczace-przeciwdzialniu-zagozeniom-przeste

 

Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych we współpracy z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku zaprasza przedstawicieli sokólskich stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie:
"Działalność odpłatna statutowa i gospodarcza"- organizacji pozarządowych w świetle przepisów prawa.
Szkolenie odbędzie się w dniu 22 stycznia 2019r. o godz. 1500 w siedzibie SCOP w Sokółce Plac Kościuszki 26 (siedziba UTW Sokółka). Prowadzić je będzie Pani Katarzyna Łotowska - Prezes Stowarzyszenia, dyrektor biura, koordynator projektów, doradca, konsultant, trener II st. STOP, ekspert CAL z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

Uwaga:
W załączeniu poniżej przekazujemy Państwu prezentację opisującą działalność turystyczną organizacji pozarządowych w myśl nowych, obowiązujących przepisów po 1 lipca 2018r.

[pobierz] 0.3 MB dzialalnosc_-turystyczna_organizacji_pozarzadowych

 


 


 

Nabór uzupełniający

kandydatów na członków komisji konkursowych w 2019 roku


Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie województwa podlaskiego, do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w 2019 roku.


Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie Wrota Podlasia:

http://wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/region/organizacje_pozarzadowe/
aktualnosci/organizacje_pozarzadowe/nabor-uzupelniajacy-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowych-w-2019-roku.html

 

Dziękuję i pozdrawiam serdecznie życząc Wszystkim Radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

 

dr Eliza Szadkowska
Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Sekretarz - Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
tel. (085) 66 54 103, fax (0 85) 66 54 504
email: ngo.podlaskie@wrotapodlasia.pl
email: rada.podlaskie@wrotapodlasia.pl
http://www.wrotapodlasia.pl/pl/region/organizacje_pozarzadowe


 

Informujemy iż:

 

Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych we współpracy z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku zaprasza  przedstawicieli sokólskich stowarzyszeń i organizacji pozarządowych  na bezpłatne szkolenia w zakresie:


 

 1. „Stosowanie RODO – ochrona danych osobowych w zakresie ich pozyskiwania, przetwarzania i dokumentowania”
  Szkolenie odbędzie się w dniu 15 listopada 2018r. o godz. 1500 w siedzibie SCOP w Sokółce Plac Kościuszki 26
  (siedziba UTW Sokółka). Prowadzić je będzie Pani Agnieszka Olender - doradca i trener w programach edukacyjnych dot. współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, ekspert ds. rozwoju społeczności lokalnej z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

 2. „Obowiązki Organizacji Pozarzadowych” - obowiązki wynikające z przepisów prawa, związane z różnymi sferami działania organizacji, np. finansami, księgowością, zatrudnianiem itp.
  Szkolenie odbędzie się w dniu 4 grudnia 2018r. o godz. 1500 w siedzibie SCOP w Sokółce Plac Kościuszki 26
  (siedziba UTW Sokółka). 
  Prowadzić je będzie Pani Katarzyna Łotowska - Prezes Stowarzyszenia, dyrektor biura, koordynator projektów, doradca, konsultant, trener II st. STOP, ekspert CAL z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

 

Serdecznie zapraszamy.


 

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w 2019 roku

 

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie województwa podlaskiego, do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w 2019 roku.

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do komisji także ekspertów, czyli osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych (np. osoby realizujące projekty społeczne, pracujące w instytucjach publicznych, uczelniach wyższych, przedstawiciele instytucji rządowych oraz samorządowych) z województwa podlaskiego.

Zgłoszenia należy składać zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie od 29 października do 15 listopada 2018 r.

 

Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią, podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej należy kierować:

a) bezpośrednio do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego, mieszczącej się w Białymstoku przy ul. Wyszyńskiego 1,15-888 Białystok, w zamkniętej kopercie z opisem: „Zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej 2019”,

lub

b) elektronicznie na adres: eliza.szadkowska@wrotapodlasia.pl (w tytule maila wpisać: „Zgłoszenie do komisji konkursowej 2019”).

Załączniki:

Zasady naboru członków komisji konkursowych Województwa Podlaskiego w 2019 roku Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej Województwa Podlaskiego w 2019 roku

 

Pozdrawiam,

Eliza Szadkowska.

dr Eliza Szadkowska
Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Sekretarz - Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
tel. (085) 66 54 103, fax (0 85) 66 54 504
email: ngo.podlaskie@wrotapodlasia.pl
email: rada.podlaskie@wrotapodlasia.pl
www.wrotapodlasia.pl/pl/region/organizacje_pozarzadowe

 

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku pod adresem:

http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/polityka_prywatnoci_1/klauzula_informacyjna/

[pobierz] 0.2 MB zasady-naboru-przedstawicieli-ngo-do-komisji-konku
[pobierz] 0.2 MB zasady-naboru-ekspertow-do-komisji-konkursowych-wp
[pobierz] 0.1 MB formularz-zgloszenia-kandydata-do-komisji-konkurso

 

Bezpłatne szkolenie “Gotowi na RODO, czyli nowe przepisy o ochronie danych osobowych” dla organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego, odbędzie się we wtorek 23 października w godz. 11.30-15:00, w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 3.

Szkolenie poprowadzi Dyrektor Departamentu Strategii i Analiz Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Piotr Drobek. Uczestnicy otrzymają po spotkaniu zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Spotkanie będzie poprzedzone uroczystym wręczeniem nagród w konkursie Inicjatywa Społeczna Roku.
Zapraszamy!

REJESTRACJA poprzez formularz na stronie:

https://rodo.niw.gov.pl/bialystok-23-pazdziernika/#more-1582

do poniedziałku 22 października, do godz. 15.00.

Osoby, które do tego czasu nie zdążą się zarejestrować, mogą to zrobić na miejscu, przed szkoleniem.

[pobierz] 1.6 MB szkolenie-org-pozarzadowych-rodo

 

Czy chcesz by Twoja organizacja była bardziej widoczna w środowisku lokalnym, by była lepiej postrzegana przez odbiorców, by budziła zaufanie, skuteczniej działała?


Naucz się komunikować z otoczeniem!


Sokólskie Centrum Organizacji pozarządowych serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące promocji działań organizacji pozarządowych w oparciu o bezpłatne narzędzia internetowe/multimedia służące do tworzenia materiałów graficznych, prezentacji, plakatu, zaproszenia, wizytówki – programów i aplikacji które są łatwe w obsłudze i bardzo intuicyjne.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób reprezentujących organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu sokólskiego.

 

Termin szkolenia: 26 października 2018 r. godz. 1230 (piątek)
Miejsce: Siedziba Sokólskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce) 16-100 Sokółka Plac Kościuszki 26

Szkolenie poprowadzi Jan FIRS

 

Serdecznie zapraszamy
Zespół SCOP


 

Szanowni Państwo

 

Stowarzyszenie Szukamy Polski, Zarząd Województwa Podlaskiego i Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego zapraszają do wzięcia udziału w

IV Podlaskim Forum Aktywności Osób Starszych.

W załącznikach znajdziecie Państwo informację i program Konferencji.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać pocztą zwrotną do dnia 24.10.br.

Prosimy podać Imię i Nazwisko osoby/osób zgłaszanej/zgłaszanych, miejscowość oraz organizację lub instytucję reprezentowaną.
Prosimy o zamieszczenie informacji o konferencji na Państwa stronach internetowych oraz przekazanie jej tym, którzy nie korzystają dostępu do internetu.

 

Pozdrawiam w imieniu organizatorów i do zobaczenia.

Jolanta Wołągiewicz
Koordynatorka projektu
Akademia Rzeczników - wpływamy na zmiany
tel. +48 60 4627 744
akademiarzwcznikow@gmail.com

[pobierz] 2.9 MB program-wplywamy-na-zmiany-kolor
[pobierz] 0.1 MB info---iv-podlaskie-forum-aktywnosci-osob-starszyc

 

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne należące do Województwa Podlaskiego w 2018 r. na spotkania dotyczące prawidłowego rozliczenia merytorycznego i finansowego projektów.

 

 

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

 • 4 października 2018 r. godz. 12:00 – 15:00, sala 115, ul. Wyszyńskiego 1 w  Białymstoku,
 • 15 października 2018 r. godz. 16:00 – 18:00, sala 115, ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku.

 

Na spotkaniach poruszone będą następujące zagadnienia:

 • opisy osiągniętych wskaźników celów i rezultatów zadania publicznego,
 • prawidłowe rozliczenie finansowe, w tym: terminowość wydatków i opisy dokumentów księgowych,
 • załączniki merytorycznego rozliczenia zadania publicznego dołączone do sprawozdania,

 

Ponadto zaprezentowany zostanie Harmonogram Otwartych konkursów Ofert 2019 w poszczególnych priorytetowych zadaniach publicznych należących do Województwa Podlaskiego oraz nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, które wejdą w życie w listopadzie 2018 r.

 

Szkolenia poprowadzi dr Eliza Szadkowska – Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, prawnik, specjalista w sprawach działalności pożytku publicznego.

 

Aby zgłosić się na szkolenie, należy przesłać e-mail na adres: eliza.szadkowska@wrotapodlasia.pl z podaniem, terminu, liczby osób oraz organizacji zgłaszającej.

 

Z wyrazami szacunku,

Eliza Szadkowska.

 

dr Eliza Szadkowska
Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

Sekretarz - Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
tel. (085) 66 54 103, fax (0 85) 66 54 504
email: ngo.podlaskie@wrotapodlasia.pl
email: rada.podlaskie@wrotapodlasia.pl
www.wrotapodlasia.pl/pl/region/organizacje_pozarzadowe

 

 


 

16 września 2018r. świętowały organizacje pozarządowe z miasta i gminy Sokółka wspólnie z Sokólskim Funduszem Lokalnym przygotowującym XIX Rodzinny Festyn Dobroczynny.

Imprezę patronatem honorowym objęła Pani Ewa Kulikowska, Burmistrz Sokółki.

Ten zwyczaj trwa od czterech lat. Jednak ,,wspólnie'' to stwierdzenie na wyrost. Na każdym kroku Pani Prezes Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny podkreślała wyższość, ważność swojej organizacji. Nikt nie twierdzi, że brak zasług i osiągnięć w ponad 25-letnim działaniu, ale wiele organizacji pozarządowych ma znaczącą pozycję w Sokółce i często działa bez sponsorów, uczy się pisać projekty i prowadzić ciekawe dla lokalnej społeczności działania. Nie stosując rankingu wymienię tu chociażby Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej ,,Barka”, Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Bohoniki, Stowarzyszenie ,,Kładka”, Stowarzyszenie ,,Pod Skrzydłami'', Stowarzyszenie ,,Dziedzictwo Kulturowe Igrył”, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Orient, Klub Żeglarski ,,Żagiel”, Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej, Stowarzyszenie ,,Uśmiech Dziecka”. Przygotowały one konkursy dla dzieci, śpiewały, bawiły, edukowały i żywiły zacnych uczestników imprezy.
Niezawodne we współpracy - jak zawsze - były: Biblioteka Publiczna w Sokółce, Komenda Powiatowa Policji w Sokółce, Sokólski Ośrodek Kultury.
Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzone przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku zadbało o miejsca wystawowe, stoły, krzesła dla potrzebujących oraz o uprzątnięcie placu po imprezie.
Byłoby miło, gdybyśmy podążali za tymi, którzy przeszli od rywalizacji do współpracy. A może w przyszłym roku w inny sposób należałoby pokazać sukcesy wielu - nie tylko tu wymienionych - organizacji pozarządowych z miasta i gminy Sokółka.

Że tych sukcesów na miarę każdej z nich i wszystkich tu nie wymienionych jest wiele, nie wątpimy.
                                                                                                               Zespół SCOP

... pełna fotorelacja ze Święta Organizacji Pozarządowych i Rodzinnego Festynu Dobroczynnego w zakładce: Galeria


 


 

Informujemy iż:
... najbliższy dyżur w ramach porad w pisaniu projektów przez organizacje pozarządowe w zakresie mikrodotacji odbędzie się w dniu 5 września 2018r. od godz. 1530 w siedzibie SCOP w Sokółce ul. Plac Kościuszki 25 (siedziba UTW w Sokółce).
Poradnictwa udzielać będzie Pani Agnieszka Olender z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

Serdecznie zapraszamy!.


 

Szanowni Państwo!


Rodzinny Ogród Działkowy „Osiedle Centrum” w Sokółce w miesiącach lipiec-sierpień 2018r. zrealizował dwa projekty tj.:

1. „Nasza Wiata” projekt w ramach Konkursu Grantowego "DZIAŁAJ LOKALNIE 2018" – na jego realizację pozyskano grant w wysokości 4500 zł. Realizując projekt uporządkowano i przygotowano - przez naszych działkowców - teren pod istniejącą wiatą i wokół niej ułożono płytki chodnikowe a następnie wykorzystując środki finansowe pozyskane w projekcie – zakupiono i posadowiono stoły.

2. „… więcej drzew i krzewów na RODos” – mikrogrant w ramach Programu Regrantingowego "Dbamy o drzewa 2-inicjatywy społeczne" który uzyskał akceptację Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku wraz z dofinansowaniem 2000 zł. W ramach jego realizacji zostały zakupione sadzonki drzew i krzewów, ziemi i kory. Następnie dokonaliśmy ich nasadzeń wokół istniejącej wiaty. Została też zakupiona ława.

 

Kulminacyjnym punktem było przygotowanie i przeprowadzenie w dniu 26 sierpnia 2016r. imprezy integracyjnej-festynu edukacyjnego, promującego nie tylko same projekty ale również niekonwencjonalne ogrody i uprawy działkowców naszego ROD oś. Centrum w Sokółce w tym również zagadnienia związane z rolą drzew, krzewów i terenów zieleni. Dla dzieci zostały zorganizowane gry, zabawy oraz różnego rodzaju konkursy w tym o tematyce ekologicznej. Było też ognisko, pieczenie kiełbasek, pączki, wata cukrowa oraz lody. W imprezie uczestniczyli przedstawiciele Policji którzy w trakcie swoich wystąpień poruszyli kwestię bezpieczeństwa, zabezpieczenia mienia na działkach.
W naszym festynie uczestniczyła Pani Burmistrz Ewa Kulikowska oraz Z-ca burmistrza Pan Adam Kowalczuk.

 

Efektem działań w ramach realizacji obu projektów nasza wiata i teren wokół niej został wzbogacony dodatkowymi nasadzeniami drzew i krzewów, powierzchnia pod nią i wokół niej zyskała utwardzoną nawierzchnię, posadowione zostały stoły i ława. Stworzone zostało zaciszne, estetyczne miejsce na którym organizowane w przyszłości będą min. spotkania, imprezy integracyjne, festyny, dzień działkowca, wystawy plonów, konkursy, imprezy dla dzieci i innych organizacji pozarządowych. W realizacji obu projektów aktywnie uczestniczyła grupa około 20 działkowców-wolontariuszy.

 

... więcej na: http://rodos-sokolka.pl/


 

„Podlaskie Lokalnie” to program, który ma na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych oraz wzmacnianie wspólnot lokalnych.

Aby osiągnąć ten cel, Operatorzy przewidują zorganizowanie do końca 2019 roku pięciu konkursów regrantingowych dotyczących dwóch zakresów tematycznych:

1. Wspieranie Inicjatyw Lokalnych

2. Rozwój Instytucjonalny Młodych Organizacji Pozarządowych

 

W ramach projektu przewidziano udzielenie mikrodotacji w wysokości do 5000zł.

Pierwszy konkurs Wsparcia Inicjatyw Lokalnych rusza 11 sierpnia poprzez Generator Wniosków dostępny na stronie internetowej: www.podlaskielokalnie.pl

 

Podmiotami uprawnionymi są wnioskowania o dotację są nie tylko organizacje społeczne, lecz także nieformalne grupy, w skład których wchodzą mieszkańcy województwa podlaskiego. Szczegółowe wytyczne znajdują się w Regulaminie Konkursu dostępnym w zakładce Dokumenty.

 

W roku 2018 program Podlaskie Lokalnie zakłada dofinansowanie inicjatyw o szerokiej tematyce angażującej społeczności lokalne lub wspierających rozwój młodych NGO, ze szczególną troską pochylając się nad działaniami dotyczącymi upamiętnienia stuletniej rocznicy odzyskania niepodległości.

 

Możliwie najsilniej wychodząc naprzeciw zaangażowanym społecznie mieszkańcom woj. podlaskiego, program Podlaskie Lokalnie przewiduje szereg spotkań informacyjnych oraz doradztwo indywidualne, które pozwolą skonsultować swoje pomysły i zasięgnąć merytorycznego wsparcia dotyczącego kwestii formalnych. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:www.podlaskielokalnie.pl w zakładkach Kadra oraz Spotkania Informacyjne.


 

Informujemy iż:

 

najbliższy dyżur w ramach porad z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych odbędzie się

w dniu 28 sierpnia 2018r. o godz. 1400

w siedzibie SCOP w Sokółce ul. Plac Kościuszki 26

(siedziba UTW w Sokółce).

Poradnictwa udzielać będzie Pani Katarzyna Łotowska z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

Serdecznie zapraszamy!.


 

 

SEMINARIUM INFORMACYJNE

Mikrodotacje FIO 2018 w województwie podlaskim

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe i osoby fizyczne (inicjatorów grup nieformalnych) zainteresowanych ubieganiem się o dotacje w ramach konkursu grantowego Mikrodotacje FIO 2018 w województwie podlaskim do udziału w organizowanym przez nas seminarium informacyjnym.
Czas: 28.08.2018  Godz.: 15.30
Miejsce: Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych, Plac Kościuszki 26


W trakcie seminarium przedstawimy zasady ubiegania się o środki na realizację inicjatyw społecznych w rozpoczynającym się właśnie konkursie grantowym.
O dofinansowanie będą mogły ubiegać się organizacje pozarządowe, które działają nie dłużej niż 30 miesięcy oraz grupy nieformalne i samopomocowe.
Na realizację lokalnych inicjatyw można uzyskać dotację w wysokości od 1 500 zł do 5 000 zł.
Projekty realizowane w ramach konkursu mogą dotyczyć edukacji (np. warsztaty, spotkania, kursy, szkolenia), kultury (np. zajęcia artystyczne, wystawy, koncerty w otwartej przestrzeni), rekreacji i innych działań, które przyczynią się do zwiększenia zaangażowania organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w realizację oddolnych inicjatyw w środowisku lokalnym.
Od 16 sierpnia 2018 szczegółowe informacje, regulamin oraz formularz wniosku o dofinansowanie są dostępne na stronie internetowej: http://mikrodotacjepodlaskie.pl/

 

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
w Białymstoku


 

Koncert Niepodległości
edycja specjalna
„Za Naszą i Waszą Wolność” – Kruszyniany, 2018

 

Koncert dedykowany jest cudzoziemcom oraz mniejszościom narodowym i wyznaniowym, walczącym o Rzeczpospolitą.

Organizatorem specjalnej edycji Koncertu Niepodległości w Kruszynianach są polscy Tatarzy z Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Kruszynianach oraz Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej z Mieruniszek na Podlasiu.

 

Data:15 sierpnia 2018


MiejsceCentrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich
w Kruszynianach, Kruszyniany 62


Godzina:1900


 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie w ramach Akademii Podlaskiej Sieci Wolontariatu


Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk  serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z pow. sokólskiego na bezpłatne szkolenie

nt. „Aspekty prawne wolontariatu”.

 

Termin szkolenia: 24 sierpnia 2018 r. (piątek) godz. 900-1500
Miejsce: Sokółka ul. Mickiewicza 2a pok. 08 (siedziba Stowarzyszenia „Barka”).

Szkolenie prowadzi ekspertka Podlaskiej Sieci Wolontariatu.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, wyżywienie, certyfikaty.

 

Zgłoszenia prosimy kierować do dn. 17 sierpnia 2018 r.:

- telefonicznie: 691 393 550 (Krystyna Stefanowicz)

- e-mailem: barka-sokolka@wp.pl 


 

Szanowni Państwo,

 Biuro Rachunkowe

ABAK Krystyna Pieszko - licencjonowana księgowa i biegła rewident z wieloletnim doświadczeniem w dniach:

 26 września, 26 października,

26 listopada i 21 grudnia br., od godziny 1000  pod numerem stacjonarnym 85 711 71 68  lub w biurze "ABAK" Sokółka Plac Kościuszki 5 będzie udzielać bezpłatnie informacji i konsultacji w zakresie ewidencji księgowej dla organizacji pozarządowych.

 

Serdecznie zapraszam!!!


 

Szanowni Państwo,


Od 1 lipca br. obowiązują przepisy dotyczące zgłaszania imprez turystycznych. Bardzo proszę o zapoznanie się z poniższą informacją i przeanalizowanie sprawy pod kątem realizowanych przez państwa zadań publicznych zleconych oraz innych projektów, np. wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, a w ramach nich odpłatnej działalności typu organizacja wycieczek, zjazdów, kolonii, zawodów sportowych, festiwali, w tym: międzynarodowych, itp.


OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA IMPREZ TURYSTYCZNYCH:


Z dniem 1 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. poz. 2361), która zobowiązuje do uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych podmioty dotychczas do tego niezobowiązane, nie będące przedsiębiorcami, czyli m.in. organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną, jeśli organizują imprezy turystyczne w rozumieniu ww. ustawy.

 

Kiedy i w jaki sposób uzyskuje się wpis do rejestru?
Aby uzyskać wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych należy złożyć wniosek zawierający następujące dane:
1) firmę lub nazwę podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku gdy przedsiębiorca turystyczny jest osobą fizyczną - adres zamieszkania;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeśli posiada;
3) określenie rodzaju działalności;
4) określenie zakresu terytorialnego wykonywanej działalności;
5) wskazanie głównego miejsca wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru oraz oddziałów;
6) adres e-mail, jeśli posiada;
7) numer telefonu, jeśli posiada.
Do wniosku należy dołączyć:

 • poświadczoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza kopię lub oryginał gwarancji bankowejlub ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych (zgodnych z wzorami umów określonymi w rozporządzeniu MSiT z dnia 27.12.2017r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych Dz.U. poz.2497)
 • oświadczenie o następującej treści:

Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych lub ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych, określone w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.”.


• dowód wniesienia opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru, w wysokości: 355 zł. dla wszystkich przedsiębiorców turystycznych, z wyjątkiem organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, które wnoszą opłatę skarbową w wysokości: 30 zł.

 

Gdzie można uzyskać szczegółowe informacje i niezbędną dokumentację?
Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznychdostępny jest w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Wyszyńskiego 1 (pokój nr 311) oraz w BIP urzędu.


Szczegółowe informacje dotyczące wpisu do rejestru organizatorów turystyki
i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych można uzyskać pod numerem tel. 85 66-54-488 lub 669-983-894.

 

Jakie kary grożą za niedopełnienie prawnego obowiązku?
Sankcje za brak wymaganego wpisu do rejestru określone zostały w art. 59 ustawy
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, który posiada następujące brzmienie:
„1. Kto w podmiotach prowadzących działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych lub ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych bez wymaganego wpisu albo w przypadku działalności objętej zakazem, pełni funkcję członka:
1) zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego,
2) zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni,
3) zarządu fundacji lub stowarzyszenia
- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
2. Tej samej karze podlega osoba, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych lub ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych bez wymaganego wpisu albo w przypadku działalności objętej zakazem na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami lub jest przedstawicielem lub pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.”


Pozdrawiam,
dr Eliza Szadkowska
Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Sekretarz - Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
tel. (085) 66 54 103, fax (0 85) 66 54 504
email: ngo.podlaskie@wrotapodlasia.pl
email: rada.podlaskie@wrotapodlasia.pl
www.wrotapodlasia.pl/pl/region/organizacje_pozarzadowe


 


 

Program regrantingowy "Dbamy o drzewa 2 - inicjatywy społeczne" rozstrzygnięty.

 

Na 16 złożonych wniosków zostało przyznanych 11 minigrantów – w tym dla trzech organizacji z Sokółki tj.: Związku Tatarów Rzeczypospolitej Oddział Bohoniki, Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce, Rodzinnych Ogrodów Działkowych Oś. Centrum w Sokółce. Wysokość grantu 2000 zł.

Szczegóły: https://www.facebook.com/owop.bialystok/

Gratulujemy!


 

Zmiany w prawie w 2018 r. istotne dla NGO!

 


W 2018 roku stowarzyszenia i fundacje czeka kilka istotnych zmian dotyczących aspektów prawnych związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych. 

 

 W celu przybliżenia powyższej tematyki Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych organizuje spotkanie informacyjne - odbędzie się ono w dniu 4 lipca 2018 r. o godz.1400 w siedzibie SCOP - Sokółka Plac Kościuszki 26 (UTW).

 

Spotkanie prowadzić będzie Pan Krzysztof Szczebiot.

 

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 


 

Szanowni Państwo

W związku z planowanym na 16 września 2018 r. Świętem Organizacji Pozarządowych, Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych - SCOP w Sokółce - zaprasza wszystkich zainteresowanych - przedstawicieli sokólskich organizacji pozarządowych na robocze spotkanie. Spotkanie odbędzie się w dniu 06.08.2018r. /poniedziałek/ o godz.1100 w siedzibie SCOP w Sokółce, Plac Kościuszki 26.


 

Program Regrantingowy
„Dbamy o drzewa 2 –inicjatywy społeczne”


Rozpoczynamy realizację drugiej edycji programu Regrantingowego „Dbamy o drzewa 2 - inicjatywy społeczne”.

Program ma na celu wsparcie animacyjne i edukacyjne, w podejmowaniu działań mających na celu podnoszenie świadomości społecznej o roli, wartości i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego.
Operatorem Programu jest Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w ramach zadania zleconego przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

O granty w maksymalnej wysokości 2000 zł ubiegać się mogą zarówno organizacje pozarządowe jak i grupy nieformalne.
Projekty realizowane w ramach Programu powinny m.in. :

 • dotyczyć zagadnień związanych z rolą drzew, krzewów i terenów zieleni z uwzględnieniem warunków społecznych, kulturowych i gospodarczych;
 • wskazywać znaczenie i sposoby ochrony zadrzewień, w szczególności właściwe prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych;
 • promować świadomość tematów związanych z krajobrazem poprzez uczenie, w jaki sposób odczytywać krajobrazy

 

Pierwsza tura konkursu zostanie ogłoszona 8 maja i potrwa do 4 czerwca 2018 r.
Drugi termin zostanie ogłoszony 20 sierpnia i potrwa do 20 września 2018 roku.

 

Uwaga: W przypadku gdy cała alokacja na konkurs wyczerpie się w pierwszej turze, drugi termin nie będzie ogłaszany.
Regulamin konkursu oraz wniosek o realizację projektu dostępny na stronie www.owop.org.pl


Wszelkich informacji udziela Agnieszka Olender tel. 691 130 005 '

[pobierz] 0.1 MB regulamin_regranting_2018_owop
[pobierz] 0.1 MB wniosek-na-realizacje-mikrograntu

 


 

Od kwietnia do grudnia 2018 r. Stowarzyszenie Szukamy Polski będzie realizowało projekt "Akademia Rzeczników - wpływamy na zmiany". Do udziału w nim zapraszamy osoby po 60 roku życia z terenu województwa podlaskiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu ASOS 2014-2020 oraz Zarządu Województwa Podlaskiego.
Nasz projekt odpowiada na potrzebę rozwijania umiejętności rzecznictwa, reprezentowania interesów seniorów poprzez wpływanie na poprawę przepisów prawa miejscowego i współuczestniczenie w rozwiązywaniu problemów społecznych osób starszych w województwie podlaskim. Ważny aspekt zadania stanowi też edukacja obywatelska Chcemy, aby uczestnicy projektu (bezpośredni i pośredni) poznali możliwości wpływania na zmiany w swoim otoczenia, stawali się za własne otoczenie odpowiedzialni i potrafili o tym właściwie i w różnych formach informować innych.

 

Szczegóły poniżej w załączonym pliku: informacja-o-projekcie

...

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy do 18.05.2018 r. na podstawie formularza zgłoszeniowego, który będzie dostępny na stronie www.podlaskisenior.pl oraz poniżej jako plik: formularz-zgłoszeniowy.

Należy go odesłać na adres akademiarzecznikow@gmail.com


Wszelkich informacji o projekcie udziela koordynator projektu Jolanta Wołągiewicz,

 tel. 604 627 744

[pobierz] 0.1 MB informacja-o-projekcie
[pobierz] 0.3 MB formularz zgłoszeniowy

 Rusza podlaski regranting

„W różnorodności siła!”

 

  Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie miniprojektów realizowanych na terenie województwa podlaskiego, które będą przyczyniały się do rozwoju dialogu międzykulturowego, kształtowania otwartych postaw wobec różnorodności społecznej, rozwoju świadomości obywatelskiej i społecznej na temat demokracji a także promowania wiedzy na temat praw człowieka i ich praktycznego zastosowania.

Środki przekazywane w ramach konkursu pochodzą z budżetu Województwa Podlaskiego. Operatorem regrantingu jest stowarzyszenie 9dwunastych.

 

Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej:

http://wrotapodlasia.pl/pl/kultura/kultura_sztuka/rusza-podlaski-regranting-w-roznorodnosci-sila.html 


***

Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych

zaprasza na szkolenie dotyczące przygotowania ofert

na realizacje zadań publicznych w systemie Witkac.

W trakcie szkolenia będziemy opracowywać cele, zadania, rezultaty i budżety projektów. Zachęcamy do przyniesienia gotowego pomysłu na projekt,

na przykład w konkursie “Dbamy o drzewa”,

w trakcie warsztatów wspólnie przygotujemy oferty.
Szkolenie odbędzie się w siedzibie SCOP, w Sokółce, Plac Kościuszki 26

w dniu 16 maja, o godzinie 15.30

 

***

Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych

przypomina, że organizacje pozarządowe z terenu Miasta i Gminy Sokółka

mogą nieodpłatnie skorzystać z poradnictwa w zakresie kwestii formalnych i  organizacyjnych, finansowych oraz prawnych.

Chęć skorzystania z takiego poradnictwa prosimy zgłosić w SCOP

(telefon: 504 848 115, mail:scop-sokolka@wp.pl ),

doradca umówi się Państwem w dogodnym dla obu stron terminie.


 

Program Regrantingowy
„Dbamy o drzewa 2 – inicjatywy społeczne”

Zapraszamy na spotkanie informacyjne,

które odbędzie się w Sokółce

9 maja o godz. 15.30

w

Sokólskim Centrum Organizacji Pozarządowych

16-100 Sokółka ul. Plac Kościuszki 26.

 

... czytaj więcej plik poniżej!

[pobierz] 0.2 MB info-o-spotkaniu-sokolka

 


 

Informujemy iż:

 

najbliższy dyżur w ramach porad z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018r. od godz. 1530 

w siedzibie SCOP w Sokółce ul. Plac Kościuszki 26 

(siedziba UTW w Sokółce).

Poradnictwa udzielać będzie Pani Katarzyna Łotowska z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

 

Serdecznie zapraszamy!.


 


 


 

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie X – 2018” realizowany przez akademię rozwoju filantropii w Polsce, fundację SFL i samorządy gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Szudziałowo, Nowy Dwór.

W X edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Wnioski do konkursu przyjmowane są w okresie od 5 kwietnia do 5 maja 2018 r. Szkolenie na temat składania wniosków do programu Działaj Lokalnie odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. o godz. 11.30 w siedzibie Fundacji, Pl. Kościuszki 9.

O dotacje w łącznej kwocie 55 tys. zł mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę na terenie gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Szudziałowo i Nowy Dwór. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 6.000 zł.

Program adresowany jest do:

 • organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
 • grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub jedna z następujących instytucji publicznych:przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego,
 • grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki: 

 • mają siedzibę w gminach: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Szudziałowo, Nowy Dwór,
 • planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ:

od 5 kwietnia do 5 maja 2018 r., do godziny 16:00.


SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

wnioski będzie można składać wyłącznie za pomocą generatora wniosków, który dostępny Jest na www.system.dzialajlokalnie.pl.


KONSULTACJE MAILOWE WNIOSKÓW: przed ostatecznym złożeniem wniosku można go skonsultować i uzyskać porady. Konsultacje będą trwały od 9 kwietnia do 5 maja br.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW: projekty będą musiały trwać minimum 3 m-ce a maksymalnie 6 m-cy i będą mogły być realizowane pomiędzy 15 maja 2018r., a 31 grudnia 2018 r.


W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • ędą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą realizować projekty związane z 100-leciem odzyskania niepodległości,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

 

Dotacje będą przyznawane zgodnie z regulaminem programu DL X, który jest do pobrania poniżej oraz na stronie Fundacji SFL.

Szczegółowych informacji udzielają:

Maria Talarczyk – Koordynator programu,

Marta Andrukiewicz – Asystent Koordynatora programu,

tel. 85-711-57-00, fundacjasfl@gmail.com

 

Do pobrania poniżej regulamin konkursu

Fundacja SFL

[pobierz] 1.5 MB reg_dzl_2018

 

Prelekcja Karola Usakiewicza

o represjach niemieckich na ziemi białostockiej i sokólskiej podczas II wojny światowej - Sokółka, 11 kwietnia 2018

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Przystanek Historia” w Sokółce, którego współorganizatorami są Stowarzyszenie Historyczne im. „Bohaterów Ziemi Sokólskiej” oraz Oddział IPN w Białymstoku. Tym razem pracownik Oddziałowego Archiwum IPN Karol Usakiewicz opowie o represjach niemieckich na Ziemi Białostockiej i Sokólskiej podczas okupacji. Karol Usakiewicz jest autorem pracy pt. „Grabówka 1941–1944. Masowe egzekucje w świetle relacji świadków”.

Na spotkanie zapraszamy 11 kwietnia (środa) na godz. 17.30 do kawiarni „Lira” w Sokólskim Ośrodku Kultury (ul. Grodzieńska 1).


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... więcej

 http://sokolka.pl/2018/03/27/zaproszenie-na-spotkanie-informacyjne-5/


  

Ogłoszenie edycji 2018 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2018 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (P FIO).

 

Wysokość środków na finansowanie P FIO w roku 2018 wynosi 60 mln zł, w tym 57,6 mln zł przeznaczono na dotacje, zaś 2,4 mln zł na obsługę techniczną Programu.


Oferty o dofinansowanie zadań w ramach można składać w ramach jednego z czterech Priorytetów:
1. Priorytet Małe inicjatywy;
2. Priorytet Aktywne społeczeństwo;
3. Priorytet Aktywni obywatele;
4. Priorytet Silne organizacje pozarządowe

 

 Wysokość wnioskowanej dotacji:

 • w Priorytetach 2-4 od 20 tys. zł do 400 tys. zł, w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w poszczególnych latach może wynosić maksymalnie 200 tys. zł
 • w Priorytecie 1, od 20 tys. do 1 mln zł , w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w poszczególnych latach może wynosić maksymalnie 500 tys. zł

 

Czas realizacji zadania:

   1. w przypadku Priorytetów 2-4:

       * od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. (do 20 miesięcy),

   2. w przypadku Priorytetu 1:

       * od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. (do 20 miesięcy).

 

W ramach Priorytetu 1 istnieje jedynie możliwość realizacji zadań dwuletnich.

 

Składane oferty muszą realizować cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.


Termin składania ofert.
Termin składania ofert na realizację zadań publicznych przypada:
od 1 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r. do godziny 16:15.


Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
Prawidłowe złożenie oferty w konkursie FIO 2018 musi nastąpić przez Generator Ofert FIO.


W celu złożenia oferty należy:

 • wypełnić ofertę przy użyciu Generatora Ofert FIO, dostępnego na stronie internetowej fio.niw.gov.pl;
 • wysłać ofertę wraz z wymaganymi załącznikami poprzez Generator Ofert FIO za pomocą przycisku ZŁÓŻ OFERTĘ.

 

W ramach konkursu FIO 2018 nie ma obowiązku przesyłania wersji papierowej oferty, ani składania jej przez ePUAP.


Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 11 maja 2018 r.


Infolinia FIO 2018
Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z dokumentem Regulamin Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich edycja 2018. Szczegółowe informacje na temat P FIO będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 785-682-200 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej fio.niw.gov.pl.

[pobierz] 0.4 MB ogloszenie_o_konkursie_fio_2018
[pobierz] 1.2 MB regulamin_fio_2018

 

25 lutego 2018 r. odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce . W trakcie zebrania dokonano oceny jego całorocznej działalności, udzielono absolutorium władzom Stowarzyszenia za okres ostatniej kadencji. Słowa podziękowania wyrażono ustępującemu Zarządowi, na czele z Prezes Elżbietą Haponik.

Wybrano nowe władze Stowarzyszenia tj. Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

W nadchodzącej kadencji funkcje pełnić będą :
Zarząd:
Lila Asanowicz - prezes
Waldemar Lesiak - zastępca
Celina Wojdałowicz - sekretarz
Anna Andruszkiewicz - skarbnik 
Elżbieta Haponik - członek
Zofia Filipowicz - członek
Waldemar Maliszewski - członek

Komisja Rewizyjna
Barbara Dębko
Jadwiga Kułak
Elżbieta Klepacka

Sąd Koleżeński
Gerard Stefan Kass
Teresa Dzienisowicz
Lucyna Jasińska

 

Fotorelacja w zkładce Galeria


 


 

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotorelacji - zakładka galeria -  z uroczystości X lecia Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce która odbyła się 10 lutego 2018 r. o godz. 1100 w sali kina “Sokół” w Sokółce przy ul. Plac Kościuszki 24.


 

 

ZAPROSZENIE

 

Prezes wraz z Zarządem Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce mają zaszczyt zaprosić na uroczystość X lecia która odbędzie się 10 lutego 2018 r. o godz. 1100 w sali kina “Sokół” w Sokółce przy ul. Plac Kościuszki 24.

 

 

 

 

 

W programie uroczystości:

1100 - Uroczyste powitanie, wystąpienia władz stowarzyszenia UTW i gości,
1115 - Projekcja slajdów nt. działalności UTW,
1130 - Wręczenie podziękowań,
1200- Występ grupy scenicznej „Zawsze Młodzi”,
1230- Występ zespołu „Ewa Band”,
1315 - Słodki poczęstunek.


 

Związek Tatarów RP oddział Bohoniki oraz sekcja kulturalna Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce serdecznie zapraszają na promocję książki: 

"Niech Raj Świetlisty będzie [Rytuały przejścia Tatarów Polskich] Pogrzeb" 

Promocja odbędzie się w dniu 20 stycznia 2018 r. o godz. 1600 w Sokółskim Ośrodku Kultury

ul. Grodzieńska 1 (Lira); przedstawi ją zespół redakcyjny: Barbara Pawlic-Miśkiewicz,

Anna Mucharska, Lilla Świerblewska.

 W trakcie promocji przewidziany jest tradycyjny poczęstunek związany z uroczystością pogrzebową.

 

Współorganizatorem promocji jest Sokólski Ośrodek Kultury.

 

 


 


 

 

Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza  na bezpłatne szkolenie dotyczące przygotowania i wykonania: -

 

"Sprawozdania z realizacji zadania publicznego" 

 

 

 

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:

1. Opisywanie zadań w sprawozdaniu
2. Realizacja celu zadania publicznego
3. Rezultaty – sposoby pomiaru i dokumentowania
4. Różnice pomiędzy planem finansowym a wydatkami
5. Dokumentowanie i kwalifikowalność wydatków

Szkolenie odbędzie się w dniu 21.11.2017 r. o godzinie 1500 w siedzibie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce Pl. Kościuszki 26,

prowadzić je będzie Pani Katarzyna Łotowska z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.


 

Projekt „Drzewa są wśród nas" to cykl spotkań, warsztatów i wydarzeń ekologicznych w ramach których jego uczestnicy tj. członkowie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce oraz pracownicy Rodzinnych Ogrodów Działkowych oś. Centrum w Sokółce zrealizowali min.:

 • W dniu 22.10.2017 roku Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce rozpoczęło realizację projektu związanego ze zwiększeniem wiedzy na temat pielęgnacji drzew i otoczenia drzew w miejscach rekreacyjnych oraz z urozmaiceniem drzewostanu na tych terenach. Projekt powstał przy współpracy z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych z Białegostoku i polegał na działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

 • W dniu 22.10.17 w kinie Sokół odbył się wykład pod tytułem "Drzewa wokół nas". Spotkanie w sposób bardzo ciekawy poprowadził pracownik Lasów Państwowych leśniczy Pan Waldemar Sieradzki. Wykład zwiększył wiedzę uczestników na temat gatunków drzew, zasad zachowania odległości pomiędzy poszczególnymi drzewami a także sposoby radzenia sobie z nadmiernie rosnącymi drzewami.

 

 • W dniu 7.11.2017 r. na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych oś. Centrum w Sokółce odbyły się warsztaty praktyczne członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce którzy uczestniczyli w realizacji projektu „Drzewa wokół nas”. Warsztaty polegały na zasadzeniu 30 sztuk tui oraz krzewów płożących jałowca i krzewów irg. Drzewa zostały zasadzone wokół wiaty stojącej na terenie obok świetlicy działkowej, a krzewy posadzono na skarpie w celu umocnienia jej. Drzewa sadzone były pod czujnym okiem Pana Waldemara Sieradzkiego, który służył ochotnikom swoimi radami i doświadczeniem zdobytym podczas długoletniej pracy w Puszczy Białowieskiej i Knyszyńskiej. W akcji zadrzewiania czynny udział wzięło 21 osób - studentów UTW oraz 2 pracowników Ogródków Działkowych.

Akcja zakończyła się piknikiem na terenie wspólnym, przy ognisku i kiełbaskach.


Jeśli potrzebujesz profesjonalnego, a równocześnie bezpłatnego wsparcia prawnego z zakresu:

 • procedury rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • ubiegania się o status organizacji pożytku publicznego,
 • prawa pracy i obowiązków organizacji jako pracodawcy,
 • prawa własności intelektualnej,
 • współpracy z administracją publiczną.

- to skorzystaj z nieodpłatnego świadczenia poradnictwa i usług prawnych organizowanego przez Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w dniu 18.10.2017 r. od godz. 1300  w siedzibie SCOP-u przy Placu Kościuszki 26 (siedziba Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku).

W dniu tym będzie dyżurowała prawnik Pani Agnieszka Olender - trener/animator Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych !!!


 

W dniu 23.09.2017 r. już po raz trzeci Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych zorganizowało Święto Organizacji Pozarządowych.

Spotkanie odbyło się na placyku przed Kinem Sokół.
Udział w nim wzięły następujące organizacje:

 • Stowarzyszenie Taktyczno-Ratownicze,
 • Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej z Bohonik,
 • Działaj Lokalnie-Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce,
 • Stowarzyszenie Kładka,
 • Bartnik Sokólski,
 • szachiści LUKS Orient Sokółka,
 • Biblioteka Publiczna w Sokółce,
 • Stowarzyszenie Barka,
 • Punkt Medyczny Profilaktyki Zdrowotnej ze Starostwa Powiatowego w Sokółce,
 • Muzeum w Sokółce,
 • Polski Związek Niewidomych,
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • gościnnie przyjechali do nas przedstawiciele organizacji pozarządowych z Suwałk.

Każdy z uczestników starał się zaprezentować i pokazać z jak najlepszej strony, wystawić produkty swojej działalności. Było to m.in. sałatki i surówki, ciasta różnego rodzaju, miody, skrzydełka i kiełbaski z grilla, potrawy tatarskie, rękodzieło. UTW przygotowało atrakcyjne zabawy z nagrodami dla dzieci. Na stoiskach wyłożone były też materiały informujące o tym co dane organizacje robiły w tym roku i czym się zajmowały.


 

 

23 września 2017 r. na placu przed kinem "Sokół" w Sokółce odbędzie się Święto Organizacji Pozarządowych połączone z XVIII Rodzinnym Festynem Dobroczynnym.
Przygotowano wiele atrakcji, zarówno dla najmłodszych jak i dorosłych uczestników imprezy.

 

 

Program:
- 1100 - Powitanie gości i organizacji pozarządowych biorących udział w uroczystości
- 1120 - Informacja o zabawach i konkursach dla dzieci, atrakcjach dla uczestników wspólnego święta
- 1130 - Wręczenie odznaczeń
- 1140 - Występ orkiestry Dętej z Suchowoli
- 1200 - Prezentacje Projektów "Działaj Lokalnie" 2017
- 1220 - Występ Zespołu Nauczycieli "AD REM" z MGOK w Dąbrowie Białostockiej
- 1240 - Występ Zespołu Dzieci ze Stowarzyszenia "Uśmiech Dziecka"
- 1300 - Bezpieczeństwo dzieci - wystąpienie przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Sokółce
- 1315 - Występ zespołu "Szudziałowianki"
- 1330 - Wręczenie stypendium: "Prymus", "Sokół", "Stypendium Indywidualnego" - Sokólskiego Funduszu Lokalnego
- 1400 - Propozycje muzyczne Sokólskiego Ośrodka Kultury.

Atrakcje:
Stoiska organizacji pozarządowych z prezentacją ich działań:
*kiermasz ciast, zabawa loteryjna;
*ziołowe sałatki,grill;
*wystawa plonów działkowców;
*zabawy, konkursy z nagrodami dla dzieci;
*stoisko pirackie dla dzieci;
*produkty regionalne,
*loteria, książki i czasopisma;
*stoisko koła rękodzielniczego;
*profilaktyka zdrowotna, punkt medyczny;

 

Organizatorzy:
* Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych
* Sokólski Fundusz Lokalny
* Sokólski Ośrodek Kultury

 

Patronat Honorowy
Pani Ewa Kulikowska - Burmistrz Sokółki

 

 


 

W dniu 08.09.2017 roku Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych zorganizowało wyjazd do Warszawy.

W programie był udział w Forum Organizacji Pozarządowych, wizyta w Senacie RP oraz krótki pobyt w nowo wybudowanym Meczecie.

Forum OP odbywało się na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Udział w nim wzięły Organizacje z całego kraju.
Z Sokółki pojechali przedstawiciele Związku Tatarów RP Oddział Bohoniki, Związku Niewidomych , Szlaku Tatarskiego LGD członkowie UTW Sokółka oraz UTW Wasilków.

Następny punkt programu to wizyta w Sejmie i Senacie RP. Dzięki pomocy Pana Krzysztofa Frejusa mogliśmy zwiedzić miejsca pracy naszych posłów i senatorów. Mieliśmy też okazję zobaczyć kilku z nich "na żywo".

Na zakończenie wyjazdu zwiedziliśmy nowy meczet. Bardzo ciekawie opowiadał o islamie imam prowadzący modlitwę w dniu naszego pobytu.


Konsultacje społeczne Lokalnego

Programu Rewitalizacji Gminy Sokółka

 

W dniach od 1 do 10 września 2017r. odbędą się konsultacje społeczne projektu dokumentu Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sokółka. Dokument będzie dostępny od 1 września 2017r. w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sokółce oraz w pokoju 309 w siedzibie urzędu (Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka).

Uwagi do dokumentu będzie można składać w terminie 1 - 10.09.2017r. za pomocą formularza konsultacyjnego, który będzie dostępny w BIP i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sokółce oraz w pok. 309.

Konsultacje społeczne rozpoczną się spotkaniem plenerowym w dniu 1 września 2017r. na placu przed kinem „Sokół” w Sokółce w godz. 17-19. W punkcie konsultacyjnym dostępny będzie projekt dokumentu i formularz konsultacyjny. 

 

Szczegółowych informacji udziela Koordynator Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sokółka,  tel. 85 711 0917, Urząd Miejski w Sokółce, pokój 309.

Więcej na www.sokolka.pl.


 

W związku z planowanym na 23 września 2017 r. Świętem Organizacji Pozarządowych, Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych - SCOP w Sokółce - zaprasza wszystkich zainteresowanych na robocze spotkanie .
Spotkanie odbędzie się w dniu 05.09.2017 r. /wtorek/

o godz.1600 w siedzibie organizacji w Sokółce,

Plac Kościuszki 26.


 

Spotkania warsztatowe w ramach projektu:

 

“Sokółka pełna życia – Gminny Program Rewitalizacji Miasta Sokółka”.

 

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zaprasza mieszkańców Gminy Sokółka i wszystkich interesariuszy, w szczególności z Obszaru Rewitalizacji, do udziału w spotkaniach warsztatowych, podczas których będzie można zgłaszać autorskie pomysły na działania rewitalizacyjne. Tylko te projekty, które znajdą się w tworzonym wspólnie z mieszkańcami - Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Sokółka - będą miały szansę na realizację.

 

Pomysły należy zgłaszać na formularzu „Karta projektu rewitalizacyjnego”. Karty można pobrać (załączniki poniżej) i składać:

 • w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, pokój 309
 • w formie elektronicznej (załączniki ponizej), a następnie wysłać na adres mailowy: klimowicz-kulak@sokolka.pl

 

Karty można składać od 31 lipca do 15 sierpnia 2017 r.

 

Jedna karta projektu może dotyczyć tylko JEDNEGO przedsięwzięcia. Osoba bądź podmiot zgłaszający projekt może złożyć więcej niż jedną kartę projektu. Instrukcja wypełniania karty projektu znajduje się w opisie poszczególnych pól.

 

Obszar Rewitalizacji:

 • Podobszar I – obejmuje ulice: Białostocką, Kryńską, Mariańską, 1- go Maja,
  Norberta Barlickiego, Ks. Piotra Ściegiennego, Joachima Lelewela, Pocztową,
 • Podobszar II – obejmuje ulice: Nową, Roski Małe, Wodną, Kryńską,           Nadrzeczną, Osiedle Zielone, Wschodnią i Majową,
 • Podobszar III – obejmuje obszar Osiedla Buchwałowo,
 • Podobszar IV – obejmuje obszar sołectwa Stara Kamionka.

 

Spotkania odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • 01.08.2017, 16:00 – 18:00 – Kawiarnia „Lira”, Sokółka, Grodzieńska 1
 • 02.08.2017, 15:00 – 17:00 – SCOP, Sokółka, Plac Kościuszki 26
 • 04.08.2017, 16:00 – 18:00 – Wiejski Dom Kultury w Starej Kamionce
 • 05.08.2017, 10:00 – 12:00 – Kawiarnia „Lira”, Sokółka, Grodzieńska 1
 • 08.08.2017, 16:00 – 18:00 – sala Metal-Fach, Sokółka, ul. Kresowa 62
 • 09.08.2017, 16:00 – 18:00 – Zespół Szkół Ogólnokształcących, Sokółka, Os. Zielone2
 • 10.08.2017, 16:00 – 18:00 – Kawiarnia „Lira”, Sokółka, Grodzieńska 1

 

Więcej informacji o rewitalizacji w Gminie Sokółka na: 

http://sokolka.pl/info/rewitalizacja/


Katarzyna Klimowicz-Kułak
Gminny Koordynator Projektu
Urząd Miejski w Sokółce
85 711 0917

[pobierz] 0.3 MB karta-projektu_z-instrukcja
[pobierz] 0.1 MB karta-projektu_z-instrukcja

W związku z realizacją przez Gminę Sokółka projektu pn.:

„Sokółka pełna życia – Gminny Program Rewitalizacji Miasta Sokółka”, Burmistrz Sokółki zaprasza wszystkich mieszkańców i interesariuszy do udziału w debacie publicznej, która odbędzie się 31 lipca 2017 roku o godz. 16.30 w Kawiarni „Lira” (Sokółka, ul. Grodzieńska 1).

Podczas spotkania zostaną omówione wyniki przeprowadzonych badań i analiz przedstawionych w raporcie „Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”. Zostanie również zaprezentowany wstępnie wybrany obszar rewitalizacji oraz występujące na tym obszarze problemy i potencjały w celu określenia zmian, jakie powinny zajść, aby Gmina Sokółka była atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców, przedsiębiorców i wszystkich odwiedzających.

 

Spotkanie poprowadzi Wykonawca projektu – konsorcjum firm: Utila sp. z o. o. i Eu - Consult sp. z o. o.

 

Więcej informacji na www.sokolka.pl;  (http://www.sokolka.pl/2017/07/25/debata-publiczna-ws-rewitalizacji-gminie-sokolka/)

 

Katarzyna Klimowicz-Kułak

Gminny Koordynator Projektu

Urząd Miejski w Sokółce


 

Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza w dniu

5 lipca 2017 r. (środa) godz. 15.00 na bezpłatne szkolenie: z obsługi generatora wniosków Witkac.pl.

Szkolenie ma na celu zdobycie wiedzy o nowoczesnych technologiach usprawniających systemy informatyczne w zakresie obsługi generatora wnioskó w tym m.in. ogłaszania konkursów ofert, nabór i ocenę wniosków dotacyjnych, tworzenia umów oraz składania i weryfikację sprawozdań.

 

 System Witkac.pl skierowany jest do:

 • Samorządów i innych organów przeprowadzających konkursy dotacyjne, w tym gmin, powiatów i województw, ogłaszających konkursy dotacyjne
 • Organizacji pozarządowych i podmiotów prywatnych przeprowadzających konkursy dotacyjne dla innych organizacji
 • Organizacji pozarządowych startujących w konkursach dotacyjnych

 

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje min.:

 1. Logowanie do systemu
 2. Sposób korzystania z generatora
 3. Elementy wniosku w generatorze
 4. Przygotowanie wniosku
 5. Wysyłanie wniosku, formalności

 

Miejsce szkolenia:

Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych Sokółka, ul. Plac Kościuszki 26.

 

Szkolenie prowadzić będzie Pani Katarzyna Łotowska z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.


Spotkanie organizacji pozarządowych Powiatu Sokólskiego


21 czerwca w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu sokólskiego. Spotkanie otworzył Starosta Sokólski Piotr Rećko.

więcej: http://sokolka-powiat.pl/2017/06/22/spotkanie-organizacji-pozarzadowych-powiatu-sokolskiego/


 

Szanowni Państwo,

 

Starostwo Powiatowe w Sokółce i Podlaska Sieć Pozarządowa serdecznie zaproszają na spotkanie organizacji pozarządowych powiatu sokólskiego, które odbędzie się

21 czerwca 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce o godzinie 1400.


W trakcie spotkania odbędą się wybory przedstawiciela powiatu do podlaskiej Sieci Pozarządowej (wojewódzka rada organizacji pozarządowych).


W załączeniu materiały związane z organizacją spotkania.

[pobierz] 0.5 MB zaproszenie_na-_spotkanie_psp
[pobierz] 0.1 MB pelnomocnictwo
[pobierz] 0.1 MB informacja_o_podlaskiej_sieci_pozarzadowej
[pobierz] 4.7 MB regulamin_psp

 

Informujemy iż:

najbliższy dyżur w ramach porad z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych odbędzie się w dniu 24 maja 2017r. od godz. 1400 w siedzibie SCOP w Sokółce ul. Plac Kościuszki 25 (siedziba UTW w Sokółce).
Poradnictwa udzielać będzie Pani Katarzyna Łotowska z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

 

Serdecznie zapraszamy!.


 

Wojewoda Podlaski 24 kwietnia 2017 r. ogłosił konkurs Inicjatywa Społeczna Roku, przeznaczony dla organizacji pozarządowych województwa podlaskiego. Celem konkursu jest promowanie działań organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego, które swoimi inicjatywami aktywizują społeczność lokalną, organizują przedsięwzięcia z myślą o najbliższym otoczeniu, promują zasady współżycia społecznego i przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

 

 

Konkurs adresowany jest do organizacji działających w województwie podlaskim.

Do konkursu mogą być zgłoszone działania realizowane w 2016 roku.

Tytuły Laureata Konkursu Inicjatywa Społeczna Roku 2016 będą przyznane w kategoriach:

• Edukacja i sport

• Kultura i dziedzictwo narodowe

• Budowanie wspólnoty lokalnej

• Polityka społeczna

Termin składania zgłoszeń trwa od 24 kwietnia 2017 roku do 15 maja 2017 roku. Zgłoszenia do konkursu może dokonać organizacja realizująca inicjatywę ubiegającą się o uzyskanie tytułu Laureata Konkursu Inicjatywa Społeczna Roku 2016, jak również inny podmiot, w tym organizacja pozarządowa, jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego i osoba fizyczna.

Zgłoszeń dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres: inicjatywaspoleczna@bialystok.uw.gov.pl.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej tut. Urzędu pod adresem: http://www.bialystok.uw.gov.pl/inicjatywa+spoleczna+roku .

 

 

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o konkursie organizacjom pozarządowym, z którymi macie Państwo bezpośredni kontakt.

 

       Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
      Monika Małgorzata Syczewska
z-ca Dyrektora Wydziału
Polityki Społecznej

Poniżej załączniki:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Regulamin konkursu

[pobierz] 0.1 MB formularzzgloszeniowyisr2016
[pobierz] 0.1 MB regulaminkonkursuisr2016

 

Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza 27 kwietnia (czwartek) 2017 r. godz. 14.00 na bezpłatne szkolenie: "Kreowanie i ochrona wizerunku organizacji pozarządowej, jej członków”.
Szkolenie ma na celu zdobycie wiedzy z zakresu promocji i ochrony wizerunku organizacji pozarządowej i jej członków.
Zakres tematyczny szkolenia obejmuje działania promocyjne, wizerunkowe oraz ochronne „na każdą kieszeń”, czyli takie, które nie wymagają wysokich nakładów finansowych, a są efektywne i korzystne.
Podczas szkolenia dowiesz się:
1) jak prezentować swoją działalność, by została zapamiętana na dłużej;
2) jakie są najważniejsze zasady budowania i ochrony spójnego i trwałego wizerunku;
3) gdzie i jak komunikować swoje działania, by osiągnąć zamierzony efekt.
Miejsce szkolenia: Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych Sokółka, ul. Plac Kościuszki 26


Dbamy o drzewa - miejskie inicjatywy społeczne

 

Nowy konkurs regrantingowy na działania podejmowane w obszarze ochrony zadrzewień skierowany do organizacji pozarządowych z terenu województwa podlaskiego!!!.
Granty przyznane w konkursie powinny dotyczyć działań podejmowanych na terenie miast mających na celu ochronę wartości przyrodniczych i walorów krajobrazowych regionu oraz edukację ekologiczną.


Zapraszamy na spotkanie informacyjno–edukacyjne które odbędzie się 24 kwietnia 2017r. o godz. 14.00 w Sokólskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Plac Kościuszki 26
W trakcie spotkania omówione zostaną:

 •  zasady związane z otrzymaniem wsparcia w ramach konkursu regrantingowego,
 • informacje związane z rolą drzew, krzewów i terenów zieleni w przestrzeni miejskiej ( w tym sposoby ochrony zadrzewień i działania związane z monitoringiem, inwentaryzacją i ich ochroną),
 • zasady składania ofert i pisania wniosków o realizację zadań publicznych.

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „Dbamy o drzewa - miejskie inicjatywy społeczne" przy wsparciu finansowym Województwa Podlaskiego, poprowadzi je Karolina Poczykowska.


 


 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie członków Zespołu i Grupy ds. Rewitalizacji

 

6 kwietnia 2017r. w Urzędzie Miejskim w Sokółce odbyło się szkolenie dla członków Zespołu i Grupy ds. Rewitalizacji prowadzone przez panią Agnieszkę Olender doradcę i trenera w programach edukacyjnych dotyczących współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, eksperta ds. rozwoju społeczności lokalnej.

Zespół i Grupa zostały powołane przez Burmistrz Sokółki Ewę Kulikowską na czas opracowania i wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu pn. „Sokółka pełna życia Gminny Program Rewitalizacji Miasta Sokółka” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Zespół – w skład którego wchodzą pracownicy Urzędu Miejskiego w Sokółce i jednostek podległych oraz Grupa – w skład której wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, prywatnego i społecznego, zostały powołane w celu współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością obszaru rewitalizacji.

 

Do zadań Zespołu i Grupy ds. Rewitalizacji należy m.in. opiniowanie dokumentu Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sokółka, ocena zgłaszanych projektów rewitalizacyjnych, ocena i monitoring prac ekspertów oraz definiowanie celów i kierunków działań procesu rewitalizacji.

 

                                                                                    Wydział FP Urzędu Miejskiego

 


 

 

 

 

 

Rewitalizacja Gminy Sokółka


OD POMYSŁU DDZIAŁANIA

 

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE NA ZOGNISKOWANY WYWIAD GRUPOWY (FGI)
i SPACER BADAWCZY

 

W imieniu Władz Miasta i Gminy Sokółka zapraszamy
PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
do udziału w zogniskowanym wywiadzie grupowym organizowanym w ramach opracowania dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sokółka”.

 

Spotkanie odbędzie się 29 marca 2017 roku o godzinie 15 w sali SCOP.

 

Szczegóły w załączeniu.

[pobierz] 0.3 MB zaproszenie-ngo-sokolka


 

 

W dniu 18.03.2017 r. w sali Sokólskiego Centrum Organizacji Pozarządowych Plac Kościuszki 26 w Sokółce odbyła się promocja książki Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP „Tatarskie Love Story – Rytuały przejścia Tatarów polskich – Ślub”.

 

Publikację zrealizowano dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

O ślubie w religii muzułmańskiej opowiadały autorki: Barbara Pawlic – Miśkiewicz i Anna Mucharska.

Niestety w spotkaniu nie mogła uczestniczyć trzecia z autorek - Lilla Świerblewska.

 

Licznie zgromadzeni słuchacze zapoznawali się z kolejnymi etapami ceremonii zaślubin a oglądając slajdy z fotografiami młodych par - rozpoznawali znajomych z czasów młodości. Mogli też przyjrzeć się „rekwizytom” niezbędnym przy tej uroczystości – specjalnie przygotowany stół, nakrycia głowy młodej i młodego oraz „sławną - owczą skórę”, która symbolizuje dostatek.

 

Zainteresowanie tematem było duże i pokazało, że wielokulturowość na naszym terenie ludzi łączy.

 

Na zakończenie spotkania autorki „popracowały” przy podpisywaniu dedykacji, natomiast wszyscy uczestnicy spotkania mogli spróbować weselnego tortu.

 

Organizatorami spotkania byli: Sekcja Kulturalna Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce, Gmina Muzułmańska w Bohonikach oraz Związek Tatarów RP O/Bohoniki.

 

 

Lila Asanowicz

 

Autorami zdjęć poniższej fotogalerii są:

- Pani Lila Asanowicz

- Pan Krzysztof Mucharski


 

W dniu 14.03.2017 roku w siedzibie Scop-u w Sokółce odbyło się szkolenie na temat: Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych.

Szkolenie poprowadziła Pani Katarzyna Łotowska pracownik OWOP-u z Białegostoku. Udział w szkoleniu wzięli przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych nie tylko z Sokółki ale także z Szudziałowa i Bohonik.
Prowadząca zapoznała zebranych z podstawowymi zasadami dotyczącymi wykorzystywania danych osobowych w działalności organizacji pozarządowych a następnie odpowiadała na zadawane pytania uczestników spotkania.
Zdobyta wiedza pozwoli nam na jeszcze lepsze prowadzenie organizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W załączeniu prezentacja-materiał szkoleniowy.

 

Prosimy o odwiedzanie naszej strony i zapraszamy na następne szkolenia.

Terminy i tematy spotkań będą opublikowane na powyższej stronie.

Zapraszam E. Haponik

[pobierz] 0.3 MB ochrona-danych-osobowych-ngo

 

 


 

 ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE 

 

Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych wraz z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku zapraszają na bezpłatne szkolenie:

 

„Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej”.

 

W programie szkolenia:

1. Ustawa o ochronie danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie.
2. Definicje danych osobowych
3. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w organizacji
4. Obowiązki organizacji wobec GIODO
5. Rejestracja baz danych osobowych


Szkolenie odbędzie się dnia 14.03.2017 r. o godz. 15.00 w siedzibie SCOP-u;

16-100 Sokółka ul. Plac Kościuszki 26.

Jest ono adresowane do sokólskich organizacji pozarządowych.

Prowadzić je będzie Pani Katarzyna Łotowska z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

 

Zapisy pod numerem tel.: 509690019 (do dnia 12.03.2017 r.).

 

 


 

Zaproszenie do współpracy!

 

Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych (SCOP) pod pieczą Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sokółce, którego prezesem jest Pani Elżbieta Haponik, w kolejnym już trzecim roku swojej działalności zaprasza do współpracy organizacje pozarządowe z Miasta i Gminy Sokółka.


W siedzibie SCOP przy Placu Kościuszki 26 w Sokółce, można skorzystać z porad prawnika, księgowej oraz pracownika Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, którzy pełnią dyżury w określonych dniach i godzinach.


Ze swej strony oferujemy min.: udostępnianie pomieszczeń na spotkania, bibliotekę z materiałami informacyjnymi, komputer, szkolenia, bazę informacji o organizacjach pozarządowych, pomoc w skutecznej promocji sektora pozarządowego.


Współpraca ze SCOP, wspólne działania i wzajemne uzupełnianie się umożliwi integrację sokólskich organizacji pozarządowych.


Serdecznie zapraszamy do współpracy.


Zespół SCOP w Sokółce

 


 


Szanowni Państwo,

 

Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych we współpracy z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych z Białegostoku mają przyjemność zaprosić przedstawicieli sokólskich organizacji pozarządowych do udziału w szkoleniu które odbędzie się w dniu

7 grudnia 2016 r. o godz. 1500 w siedzibie SCOP w Sokółce przy

ul. Plac Kościuszki 26.

 

Temat szkolenia:
„Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań w realizacji zadań publicznych”

 

Nowe wzory dokumentów zostały określone przepisami wykonawczymi – tj. rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. które weszło w życie

3 września 2016 r.

 

Szkolenie przeprowadzi Pani Katarzyna Łotowska z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.


Jeśli potrzebujesz:

- profesjonalnego, a równocześnie bezpłatnego wsparcia prawnego z zakresu:
  • procedury rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • ubiegania się o status organizacji pożytku publicznego,
  • prawa pracy i obowiązków organizacji jako pracodawcy,
  • prawa własności intelektualnej,
  • współpracy z administracją publiczną.


- to skorzystaj z nieodpłatnego świadczenia poradnictwa i usług prawnych organizowanego przez Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w dniu 22.11.2016 r. o godz. 1200 w siedzibie SCOP-u przy Placu Kościuszki 26 (siedziba Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku).

 

W dniu tym dyżur pełnić będzie prawnik Pani Agnieszka Olender - trener/animator Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.


Uwaga:

Najbliższy dyżur P. Katarzyny Łotowskiej w ramach porad z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych odbędzie się w dniu 25.10.2016 r. o godz. 13 00. Przepraszamy za zmianę terminu.

 


 

Informujemy iż:

 

 1. najbliższy dyżur w ramach porad z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych odbędzie się w dniu 18 października 2016r. od godz. 15.00 w siedzibie SCOP w Sokółce ul. Plac Kościuszki 25 (siedziba UTW w Sokółce).
  Poradnictwa udzielać będzie Pani Katarzyna Łotowska z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.
  Serdecznie zapraszamy!.


 2. (przypominamy i zapraszamy !!!)
  * od września 2016 r. w punkcie SCOP w Sokółce funkcjonuje punkt doradztwa księgowego dla organizacji pozarządowych.

          Harmonogram spotkań:

          -  8 i 22.09.2016 r.

          -  6 i 20.10 2016 r.

          -  3.11.2016 r.

          -  8.12.2016 r.

         Początek wszystkich spotkań - godz. 16.00 w naszym punkcie SCOP.

         Porad udziela Pani Barbara Wierzbicka.

         Telefon do kontaktu: 509 690 019.
Serdecznie zapraszamy!.


 

Święto Organizacji Pozarządowych

 
Podsumowanie:
17 września 2016 r. na placu przed kinem „Sokół” odbyło się coroczne Święto Organizacji Pozarządowych.

Organizacje i instytucje, które wzięły udział w wydarzeniu, w tym również Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny, przygotowały atrakcje dla przybyłych uczestników. Były nimi: zajęcia sportowe, występy artystyczne, pokazy edukacyjne, turnieje wiedzy, kąciki doradcze oraz prezentacje. Nie zabrakło również konkursów z nagrodami.
Tegoroczne święto była idealną okazją do zaprezentowania się sokólskich stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Aktywnie zaprezentowały się min. innymi:
• Stowarzyszenie „Kładka” w trakcie imprezy zebrało ok. 100 kg plastikowych
  nakrętek, wzbudziło zainteresowanie potrawami z grilla

• Stowarzyszenie „Barka” zbierało zużyte baterie, wystawiło prace uczestników
  swoich projektów.

• Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizowało dla dzieci konkursy z
  nagrodami-niespodziankami. Wręczono ich aż 60 – dzięki hojności sponsorów. Dla
  dorosłych i dzieci przeprowadziło pokaz ćwiczeń oraz zawody z kijkami Nordic  
  Walking.

• Stowarzyszenie Q pomocy malowało dzieciom twarze, dziewczynkom ozdabiało
  warkocze kolorowymi włosami, co wzbudziło wielkie zainteresowanie.

• Sokólski Fundusz Lokalny przyznał uczniom stypendia, które wręczył Z-ca  
  Burmistrza Pan Adam Kowalczuk; SFL zorganizował też loterię fantową,
  przeprowadził kiermasz ciast przygotowanych przez stypendystów.

• Związek Tatarów RP przygotował kiermasz przysmaków tatarskich oraz kiermasz
  wydawnictw o Oriencie.

Swoje stanowiska miały również inne instytucje i organizacje pozarządowe zaproszone przez organizatorów:

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Szudziałowo z przepysznym chlebem ze
  smalczykiem,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych ,,Pod Skrzydłami”,
 • Klub Żeglarski Żagiel,
 • Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sokółce ze stanowiskami medycznymi,
 • stoisko PSSE: alkogogle, pomiar dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu,


Duże zainteresowanie wzbudziło wystąpienie przedstawicielki Policji w Sokółce, która zwróciła uwagę na bezpieczeństwo dzieci w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym.

To wspólne święto wzbudziło duże zainteresowanie lokalnej społeczności, zwłaszcza rodziców z młodszymi dziećmi.

Mamy nadzieję że będzie kojarzyło się mieszkańcom z dobrą zabawą ,aktywnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu, zwiększy grono członków i sympatyków naszych sokólskich organizacji pozarządowych.

 

Do zobaczenia za rok!

 

Zespół SCOP


 

Pracujesz z młodzieżą?

Masz ciekawy pomysł na działania z młodymi?
Chcesz aplikować do konkursu „Równać Szanse”?
Nie wiesz jak dobrze napisać wniosek?

Przyjdź na spotkanie!

 

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe, w tym OSP, domy kultury oraz biblioteki na spotkanie informacyjno-szkoleniowe poświęcone Regionalnemu Konkursowi Grantowemu „Równać Szanse”, które odbędzie się 4 października 2016 o godz. 1500 w Sokólskim Centrum Organizacji Pozarządowych, pl. Kościuszki 26 w Sokółce.


W konkursie, o dotację w wysokości do 8 500 zł, aplikować mogą fundacje, stowarzyszenia, w tym także Ochotnicze Straże Pożarne, miejskie i gminne biblioteki oraz miejskie i gminne domy kultury.


Dotacje przyznawane są na półroczne działania młodych osób w wieku 13-19 lat, pochodzących ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców.

Aplikować można do 25 października br., a same projekty realizowane są pomiędzy 1 lutego a 31 sierpnia 2017 roku.

 

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Projekty, które otrzymują dofinansowanie w ramach Programu „Równać Szanse” mają na celu stworzenie przestrzeni, w której młodzież poprzez aktywne działania będzie przede wszystkim rozwijać umiejętności społeczne, ale także swoje pasje i zainteresowania.

 

Operatorem ogólnopolskim programu jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.

Po raz pierwszy regionalnym operatorem w województwach: kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i mazowieckim jest Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA (www.stopa.org.pl). Oprócz spotkań informacyjno-szkoleniowych, oferujemy wsparcie doradcze poprzez telefon, e-mail, skype.

 

Informacji udzielają:

Iwona Olkowicz, tel. 608-305-766, iwona@stopa.org.pl, skype: iwona.olkowicz

Paweł Wilk, tel. 796-538-105, pawelwilk8@o2.pl

[pobierz] 0.1 MB zaproszenie-spotk-regionalne_sokolka
[pobierz] 0.1 MB rs_info-o-konkursie_dystryb_zainteresowani

Szanowni Państwo,


Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych we współpracy z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych z Białegostoku mają przyjemność zaprosić przedstawicieli sokólskich organizacji pozarządowych do udziału w szkoleniu które odbędzie się w dniu
21 września 2016 r. o godz. 1500 w siedzibie SCOP w Sokółce
przy ul. Plac Kościuszki 26.

 

Szkolenie dotyczyć będzie m.in. stosowania nowych wzorów tzw. umowy dotacyjnej, czyli umowy oraz oferty i sprawozdania na realizację zadań publicznych, zlecanych organizacjom pozarządowym, spółdzielniom socjalnym i spółkom non-profit przez samorządy. Nowe wzory dokumentów zostały określone przepisami wykonawczymi – tj. rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. które weszło w życie 3 września 2016 r.

 

Szkolenie przeprowadzi Pani Katarzyna Łotowska
z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

 

Z poważaniem

Zespół SCOP


 

 

Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Sokólski Fundusz Lokalny serdecznie zapraszają na:
* Święto Organizacji Pozarządowych
* XVII Rodzinny Festyn Dobroczynny
które odbędą się w dniu 17 września 2016 r. (sobota)

w godz. 1100- 1600 - plac przed kinem ”Sokół”

 

 

 

W programie:
• 1100 -  Powitanie gości i organizacji pozarządowych biorących udział w                     uroczystości. Informacja o konkursach dla dzieci.
• 1120 - Wystąpienia zaproszonych gości.
• 1140 - Występ Zespołu Nauczycieli „AD-REM” z MGOK w Dąbrowie Białostockiej.
• 1200 - Prezentacja ,,Działaj Lokalnie” Fundacji SFL.
• 1220 - Występ zespołu ,,Szudziałowianki”.
• 1240 - Promocja organizacji pozarządowych.
• 1300 - Występ zespołu „Twister”z Nowego Dworu. Występ dziecięcy.
• 1350 - Wystąpienie przedstawiciela Policji w Sokółce na temat bezpieczeństwa     dzieci w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
• 1400 - Pokaz ćwiczeń z kijkami Nordic Walking. Zawody dla dzieci i dorosłych.
• 1430 - Wręczenie stypendiów „PRYMUS” i „SOKÓŁ” Fundacji SFL.
• 1500 - Występ ,,Grupy Scenicznej To i Owo” Stowarzyszenia UTW w Sokółce.
• 1520 - Promocja organizacji pozarządowych.
• 1530 - Występ Stowarzyszenia ,,Dziedzictwo Kulturowe Igrył''.
• 1600 - Zakończenie imprezy.

 

W trakcie imprezy, m.in.:
- stoisko z pomiarem ciśnienia i poziomu cukru,
- stoisko PSSE: alkogogle, pomiar dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu,
- konkurs wiedzy o zdrowej żywności,
- zbiórka nakrętek i zużytych baterii,
- poczęstunek.


Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie dotyczące promowania organizacji pozarządowych i jej projektów w oparciu o bezpłatne narzędzia internetowe/multimedia służące do tworzenia materiałów graficznych, prezentacji, plakatu, zaproszenia, wizytówki – programów i aplikacji które są łatwe w obsłudze i bardzo intuicyjne.


Szkolenie jest przeznaczone dla osób reprezentujących organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu sokólskiego.

 

Szkolenie poprowadzi Jan FIRS.

Termin szkolenia: 2 sierpnia 2016 r. godz. 15.00 (wtorek)
Miejsce: Siedziba Sokólskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce) 16-100 Sokółka Plac Kościuszki 26

 

Serdecznie zapraszamy

Zespół SCOP


 

W związku z planowanym na 17 września 2016 r. Świętem Organizacji Pozarządowych, Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych  - SCOP w Sokółce - zaprasza wszystkich zainteresowanych na robocze spotkanie .

Spotkanie odbędzie się w dniu 11.07.2016 r. /poniedziałek/ o godz.1715 w siedzibie organizacji w Sokółce, Plac Kościuszki 26 .

 

W załączeniu ankieta uczestnictwa zainteresowanych organizacji/grup nieformalnych w „Naszym Święcie”, którą po uzupełnieniu prosimy o  przesłanie na adres scop-u: scop-sokolka@wp.pl lub złożenie u organizatorów w trakcie spotkania.

[pobierz] 0.1 MB ankieta-uczestnictwa

 


 

Jeśli potrzebujesz profesjonalnego, a równocześnie bezpłatnego wsparcia prawnego z zakresu:

 • procedury rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • ubiegania się o status organizacji pożytku publicznego,
 • prawa pracy i obowiązków organizacji jako pracodawcy,
 • prawa własności intelektualnej,
 • współpracy z administracją publiczną.

- to skorzystaj z nieodpłatnego świadczenia poradnictwa i usług prawnych organizowanego przez Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w dniu 14.07.2016 r. w godz. od 1230 do 1430 (lub dłużej w zależności od zapotrzebowania) w siedzibie SCOP-u przy Placu Kościuszki 26 (siedziba Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku).

 

 

W dniu tym będzie dyżurowała prawnik Pani Agnieszka Olender - trener/animator Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych !!!

 


 

  ZGŁOŚ SIĘ NA ŚWIĘTO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych powiatu sokólskiego do wzięcia udziału w spotkaniu organizacyjnym dotyczącym przygotowania i ustalenia szczegółów organizacji i przebiegu Sokólskiego Święta NGO.


Szanowne NGO!

Z wielką przyjemnością zapraszamy Was do współpracy przy organizacji tegorocznego Święta Organizacji Pozarządowych! Puśćcie wodze fantazji i zaproponujecie coś, co odróżni Was od sąsiada. Pokażcie na co Was stać - Święto robimy własnymi siłami.


Przypominamy, że Święto nie ma oddzielnego finansowania, ale możemy udostępnić/pomóc załatwić jakiś sprzęt.


Idąc na spotkanie organizacyjne przygotujcie swoje pomysły odpowiadając na poniższe pytania:

 • jak mogę włączyć się w organizację Święta?
 • czego potrzebuję od organizatorów?
 • co mogę wnieść, dać, pożyczyć, udostępnić?
 • mój pomysł na pokazanie się - swojej organizacji/grupy - na tegorocznym Święcie Organizacji Pozarządowych
 • … a może jeszcze coś?

 

Święto Organizacji Pozarządowych to dla lokalnych NGO okazja, by mieszkańcom Sokółki zaprezentować swoją działalność, promować lokalne inicjatywy. Świętujemy przede wszystkim po to, aby pokazać mieszkańcom Sokółki, kim jesteśmy, czym się zajmujemy i że warto się w nasze, organizacji pozarządowych, działania włączać!

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 28 czerwca 2016 r. o godz.1700 w siedzibie SCOP-u mieszczącej się w Sokółce przy Placu Kościuszki 26 (siedziba UTW).


W celu potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu prosimy o przesłanie zgłoszenia organizacji i osoby która będzie ją reprezentować na adres:


scop-sokolka@wp.pl 


Serdecznie zapraszamy
Zespół SCOP.


Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie poświęcone komunikacji w organizacjach pozarządowych. Szkolenie jest przeznaczone dla osób reprezentujących organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu sokólskiego.

 


Szkolenie poprowadzi Teresa Galewska.


Termin szkolenia: 19 maja 2016 roku, godz. 15.00 (czwartek)
Miejsce: Siedziba SCOP (Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce) 16-100 Sokółka

Plac Kościuszki 26


Tematyka:
Celem szkolenia jest usprawnienie komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej w organizacji pozarządowej, poprzez wypracowanie elementów standaryzacji komunikacyjnej. Treścią tematu poruszanego na szkoleniu będzie min. kryzys i wybór właściwej strategii komunikacji w sytuacji kryzysu w tym:

 1. Sposoby wymiany informacji
 2. Bariery w komunikacji międzyludzkiej.
 3. Cechy dobrego odbiorcy.
 4. Sposoby komunikowania się w organizacji pozarządowej na przykładzie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce.
 5. Problem wypalenia w działalności organizacji.
 6. Strategie rozwiązywania konfliktów.
 7. Poznanie własnego stylu komunikowania się z innymi.
 8. Wypracowanie efektywnych sposobów komunikowania się między organizacjami w ramach Sokólskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

 

Serdecznie zapraszamy

Zespół SCOP w Sokółce


 

Informujemy iż najbliższy dyżur w ramach porad z zakresu zakładania, funkcjonowania organizacji pozarządowych odbędzie się w dniu 12 maja 2016 r. godz. 13.00 – 16.00 w siedzibie SCOP w Sokółce ul. Plac Kościuszki 25 (siedziba UTW w Sokółce).

 

Poradnictwo prowadzić będzie Pani Katarzyna Łotowska z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

 

Udział w spotkaniu prosimy potwierdzić do dnia 10 maja 2016 r. pocztą elektroniczną na adres: scop-sokolka@wp.pl - podając nazwę organizacji, Imię i Nazwisko osoby która w jej imieniu będzie uczestniczyć w spotkaniu oraz numer tel. do kontaktu.

 

*******************

… w dniu 21 kwietnia 2016r. o godz. 15.oo w siedzibie SCOP w Sokółce przy ul. Plac Kościuszki 26 odbyło się szkolenie dla z zakresu nowelizacji trzech ustaw dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych.

W załączeniu prezentacja istotnych zmian w:
- w ustawie o rachunkowości
- w ustawie prawo o stowarzyszeniach
- w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Szkolenie przeprowadziła Pani Katarzyna Łotowska z Ośrodeka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

 

Z poważaniem zespół SCOP w Sokółce

 

[pobierz] 0.8 MB nowelizacja_prawa_funkcjonowanie-_organizacji_poza

Szanowni Państwo,

 

... w związku z nowelizacją w końcu 2015 roku – trzech ustaw dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych mamy przyjemność zaprosić przedstawicieli sokólskich organizacji pozarządowych do udziału w szkoleniu które odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2016r. o godz. 15.oo w siedzibie SCOP w Sokółce przy ul. Plac Kościuszki 26.

 

 

W czasie szkolenia omówione zostaną wszystkie istotne zmiany:
- w ustawie o rachunkowości
- w ustawie prawo o stowarzyszeniach
- w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Przedstawimy również zasady funkcjonowania nowego generatora ofert WITKAC poprzez który od roku 2016 - drogą elektroniczną organizacje pozarządowe  będą mogły składać oferty i sprawozdania w ogłaszanych konkursach przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

 

Szkolenie prowadzić będzie Pani Katarzyna Łotowska z Ośrodeka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku

 

Z poważaniem
Zespół SCOP


 


 

Szanowni Państwo
W imieniu firmy Tesco Polska chciałabym serdecznie zaprosić organizacje pozarządowe z Państwa miejscowości oraz całego województwa podlaskiego do udziału w programie grantowym „Decydujesz, pomagamy”.

Jest to nowy program, w którym lokalne organizacje mogą zdobyć granty w wysokości 5000 zł na realizację projektów dedykowanych lokalnej społeczności. Zakres tematyczny programu jest bardzo szeroki – od rewitalizacji przestrzeni miejskiej, edukacji dzieci i młodzieży, promocji zdrowia, zajęcia dla seniorów po poprawę jakości życia mieszkańców i in. Zasady uczestnictwa są proste. Wystarczy wysłać wniosek przez formularz dostępny na stronie www.tesco.pl/pomagamy ; w terminie do 3 kwietnia 2016 r.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie programu www.tesco.pl/pomagamy<http://www.tesco.pl/pomagamy>magamy>" target="_blank" style="text-decoration: underline;">http://www.tesco.pl/pomagamy>; oraz w dokumencie „Informacja o programie” http://pomagamy.tesco.pl/files/pl/informacja_o_programie.pdf


Szczegółowe informacje dostępne są na stronie programu www.tesco.pl/pomagamy oraz w dokumencie „Informacja o programie” http://pomagamy.tesco.pl/files/pl/informacja_o_programie.pdf

W województwie podlaskim do zdobycia jest pula grantów w wysokości 30 000 zł. Co ważne, w programie mogą wziąć również udział grupy nieformalne, czyli aktywni obywatele, którzy chcieliby coś zmienić w swoim otoczeniu.
W załączniku przesyłam podstawowe informacje o programie – czy moglibyśmy uprzejmie prosić o poinformowanie lokalnych organizacji o programie? Mam nadzieję, że wiele z nich będzie zainteresowanych udziałem i zdobyciem grantu.

 

Z góry pięknie dziękuję za pomoc
W przypadku jakichkolwiek pytań, jestem do dyspozycji

 

Z poważaniem,

Marta Marczuk-Komiszke | Kierownik Planu dla Społeczności
Dział Społecznej Odpowiedzialności Firmy
T: + 48 797 024 567

 

To, co ważne, wspólnie zmieniamy na lepsze.
[Tesco_claim_horizontal_bezkreski]
Tesco (Polska) Sp. z o.o., ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków, www.tesco.pl<http://www.tesco.pl>sco.pl>" target="_blank" style="text-decoration: underline;">http://www.tesco.pl>;
Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz ten email

[pobierz] 0.1 MB decydujesz-pomagamy---nabor-zgloszen-w-wojewodztwi


 

Szanowni Państwo,

W imieniu Punktu Kontaktowego "Europa dla obywateli" chciałabym Państwa serdecznie zaprosić na bezpłatne spotkanie informacyjne programu UE "Europa dla obywateli", które odbędzie się 6 kwietnia 2016 roku w Augustowie.

Nasz program jest adresowany do samorządów, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, zaangażowania demokratycznego i pamięci europejskiej.

Najbliższy nabór wniosków to 1 września, więcej informacji na stronie www.europadlaobywateli.pl.

Jednocześnie chciałabym poprosić o zamieszczenie informacji o spotkaniu na stronie Państwa organizacji i profilu na Facebooku oraz rozesłanie go do potencjalnie zainteresowanych osób/organizacji. Zależy nam na udziale samorządowców, lokalnych aktywistów, przedstawicieli NGO i instytucji, które działają w obszarach zainteresowań programu.

W załączniku przesyłam gotową treść ogłoszenia oraz program spotkania.
Bezpośredni link do informacji i zapisów na naszej stronie: http://europadlaobywateli.pl/szkolenie/augustow/

W razie pytań jestem do dyspozycji.

 

Pozdrawiam serdecznie,
Monika Świetlik
__________________________________________
Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli"
Europe for Citizens Contact Point Poland
Al. Ujazdowskie 41
00-540 Warszawa
tel. +48 22 44 76 116
tel. +48 22 44 76 174


www.europadlaobywateli.pl
www.facebook.com/ProgramEuropaDlaObywateli

 

[pobierz] 0.1 MB zaproszenie_6

Informujemy, iż najbliższe dyżury organizowane przez Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach porad z zakresu zakładania, funkcjonowania organizacji pozarządowych  odbędą się:

- 31 marca 2016 r. godz. 1200 – 1500
- 21 kwietnia 2016 r. godz. 1200 – 1500
Dyżury odbywać się będą w siedzibie SCOP w Sokółce ul. Plac Kościuszki 25
(siedziba UTW w Sokółce).
Poradnictwo prowadzi Katarzyna Łotowska z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.
Udział w spotkaniu prosimy potwierdzić do dnia 30 marca 2016 r. pocztą elektroniczną

na adres: scop-sokolka@wp.pl

- podając nazwę organizacji, Imię i Nazwisko osoby która w jej imieniu będzie uczestniczyć w spotkaniu oraz numer tel. do kontaktu.


 

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje na działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe.

 

Konkurs skierowany jest do osób 60+ lub do par międzypokoleniowych, które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i uczestników programu.

Szukamy osób, które pragną zdobyć nowe umiejętności, przydatne w swojej dalszej aktywności społecznej.

 

Szczegóły:

 

http://www.seniorzywakcji.pl/?a=630


 

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku” w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, w zakresie:

 1. Działania edukacyjne mające na celu promocję zdrowia i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia w różnych grupach wiekowych.
 2. Działania edukacyjne służące zapobieganiu i wczesnemu wykrywaniu oraz ograniczaniu skutków schorzeń i urazów będących najczęstszą przyczyną zgonów w województwie podlaskim.
 3. Działania prewencyjno-promocyjne służące zapobieganiu zaburzeniom psychicznym oraz ograniczaniu ich skutków.
 4. Profilaktyka chorób zakaźnych, a w szczególności HIV/AIDS.

 

Szczegóły: 

http://www.wrotapodlasia.pl/pl/zdrowie/zdrowie_pomoc_spoleczna/promocja_zdrowia/otwarty-konkurs-ofert.html


Burmistrz Sokółki

ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Sokółka z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.

 

 DO POBRANIA:

[pobierz] 0.7 MB zarzadzenie-nr-1792016-burmistrza-sokolki-z-dnia-2
[pobierz] 0.1 MB wzor_oferty
[pobierz] 0.1 MB wzor_sprawozdania
[pobierz] 0.1 MB wzor_umowy

 

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i pkt 12 załącznika do uchwały nr XVIII/132/15 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 października 2015 r. w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016 Burmistrz Sokółki ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.


W wyniku naboru zostanie utworzony nowy rejestr kandydatów na członków Komisji Konkursowych Gminy Sokółka do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań gminy. Każda działająca na terenie Gminy Sokółka Organizacja ma prawo zgłaszenia, na podanym w załączeniu formularzu, przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowych. Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Burmistrz Sokółki, uwzględniając rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z rejestru kandydatów na członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w danym konkursie ofert. Do oceny ofert złożonych w każdym ogłoszonym otwartym konkursie ofert powołuje się odrębną komisję.

Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny.


Miejsce złożenia dokumentów:
Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację(-e) zgłaszającą (-ce) należy przesłać – na załączonym formularzu w kopercie, oznaczonej w następujący sposób:
„Zgłoszenie kandydata do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert” do dnia 5 lutego 2016 r. na adres:

 

Urząd Miejski w Sokółce
ul. Plac Kościuszki 1
16-100 Sokółka

lub złożyć w sekretariacie Urzędu pokój nr 207, w godzinach pracy Urzędu. Zgłoszenia niekompletne, lub złożone na formularzu innym niż załączony do ogłoszenia nie będą brane pod uwagę.

 

Załącznik poniżej.

 

                                                                                                                     Burmistrz Sokółki

                                                                                        Ewa Kulikowska

[pobierz] 0.1 MB formularz_kom_konkursowa


Szanowni Państwo,

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców obszaru LGD o zapoznanie się z Lokalnymi kryteriami wyboru operacji i Lokalnymi kryteriami wybory grantu oraz wniesienie do nich uwag.


Link do strony www.: http://szlaktatarski.org.pl/lokalne-kryteria-wyboru/


         Prosimy o przekazanie wypełnionego formularza drogą dowolną do biura LGD Szlak Tatarski

do dnia 21 grudnia 2015 r.


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
ul. Grodzieńska 1
16-100 Sokółka
e-mail: szlaktatarski@gmail.com


Z wyrazami szacunku
Natalia Małachwiej

--
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
ul. Grodzieńska 1
16-100 Sokółka
tel. 85 711 50 50
NIP 545 177 87 15

[pobierz] 0.1 MB lokalne_kryteria_wyboru_operacji
[pobierz] 0.1 MB lokalne_kryteria_wyboru_grantu

Szanowni Państwo,


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców obszaru LGD o zapoznanie się i wniesienie uwag do Planu komunikacji w procesie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i funkcjonowania LGD.

 

Link do strony www. z formularzem uwag do planu komunikacji:

 

http://szlaktatarski.org.pl/konsultacje-spoleczne-plan-komunikacji/


Prosimy o przekazanie wypełnionego formularza drogą dowolną do biura LGD Szlak Tatarski do dnia 10 grudnia 2015 r.


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
ul. Grodzieńska 1
16-100 Sokółka
e-mail: szlaktatarski@gmail.com


Z wyrazami szacunku
Natalia Małachwiej

--
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
ul. Grodzieńska 1
16-100 Sokółka
tel. 85 711 50 50
NIP 545 177 87 15

[pobierz] 0.3 MB formularz_uwag_plan_kom
[pobierz] 0.4 MB formularz_uwag_plan_kom

... informuję o ogłoszeniu w dniu 21 października 2015r. przez Zarząd Powiatu Sokólskiego konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016".

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Powiatu Sokólskiego
http://sokolka-powiat.pl

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
http://sp-sokolka.pbip.pl

w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”.


Agata Kiczuk - zastępca kierownika
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Sokółce
tel.: 85 711 08 55
fax.: 85 711 20 08


 

W załączeniu uchwała do konsultacji.

[pobierz] 0.3 MB konsultacje-program-wspolpracy

 


 

Szanowni Państwo,

 

        Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski rozpoczyna kolejny etap konsultacji społecznych, polegający na badaniu faktycznego zainteresowania realizacją projektów służących rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów i deficytów.

 

W związku z powyższym zachęcam do zapoznania się z arkuszem pomysłu projektu i wpisanie do niego własnych zadań.

 

Pomysły mogą być zgłaszane przez: przedsiębiorców, osoby chcące rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, przedstawicieli JST i organizacji pozarządowych, dyrektorów szkół i przedszkoli, przedstawicieli ośrodków opiekuńczych i pomocy społecznej oraz inne podmioty z obszaru LGD tj. z gmin Kuźnica, Krynki, Sidra, Sokółka i Szudziałowo.

 

Prosimy o przekazanie uzupełnionego arkusza pomysłu projektu do biura LGD (drogą dowolną) do dnia 30 października 2015 r.

 

Przesłane pomysły będą stanowiły bazę do planowania działań i budżetu na najbliższe lata.

 

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski
ul. Grodzieńska 1
16-100 Sokółka
tel: 85 711 50 50
email:szlaktatarski@gmail.com

 

Z góry dziękuję za pomoc i zaangażowanie
Z wyrazami szacunku
Natalia Małachwiej

--
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
ul. Grodzieńska 1
16-100 Sokółka
tel. 85 711 50 50
NIP 545 177 87 15

[pobierz] 0.4 MB arkusz-pomyslu-projektu

UWAGA!!!


Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych informuje, iż nastąpiła zmiana terminu warsztatów RLKS dotyczących możliwości pozyskania funduszy na realizacje pomysłów w środowisku i na rzecz społeczności lokalnej.

 

Warsztat odbędzie się 29 września 2015 r. w Sokółce
w siedzibie SCOP, przy Placu Kościuszki 26.
Spotkanie rozpocznie się o godzinie 9.00, zakończenie przewidziane jest na godzinę 16.00.

 

Szczegóły: informacja poniżej.

 


 

„Fundusze na start i rozwój – lokalnie, regionalnie i centralnie”

 

Rozpoczynamy cykl warsztatów RLKS, czyli wszystko o

Rozwoju Lokalnym Kierowanym przez Społeczność.

 

Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach dotyczących możliwości pozyskania funduszy na realizacje pomysłów w środowisku i na rzecz społeczności lokalnej. Warsztaty RLKS obejmą zagadnienia z zakresu włączania społeczności lokalnej w projektowania działań i pracę metodą projektów.


Do udziału w zajęciach zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i lokalnych społeczności, grup nieformalnych, pracowników samorządowych i przedsiębiorców, którzy chcą podjąć działania w swojej społeczności i pozyskać środki na realizację swoich pomysłów, przede wszystkim potencjalnych beneficjentów Lokalnych Grup Działania, wdrażających instrument RLKS.


Celem zajęć jest :

 • wzrost wiedzy na temat partycypacji społecznej oraz koncepcji Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
 • doskonalenie umiejętności planowania i realizacji działań z wykorzystaniem lokalnego potencjału oraz przy aktywnym udziale społeczności lokalnej
 • wzrost wiedzy i pogłębienie umiejętności praktycznych w zakresie pracy metodą projektów
 • poznanie metod i narzędzi włączania mieszkańców w proces planowania projektu

 

Warsztat odbędzie się 29 września 2015 r. w Sokółce w siedzibie SCOP, przy Placu Kościuszki 26.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 9.00, zakończenie przewidziane jest na godzinę 16.00.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką funduszy europejskich

z perspektywy 2014-2020 do udziału w warsztatach.

 

Zapewniamy materiały szkoleniowe i przerwę kawową. Udział jest bezpłatny.


Aby zgłosić się na warsztat należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy i przesłać go pod adres iwona.zaborowska@owop.org.pl


Organizator


Projekt pn. „Fundusze na start i rozwój – lokalnie, regionalnie i centralnie” realizowany jest w ramach I edycji konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przez Stowarzyszenie BORIS z Warszawy i partnerów:

Stowarzyszenie ESWIP z Elbląga, Centrum Inicjatyw Obywatelskich ze Słupska oraz

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z Białegostoku.

 

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

[pobierz] 0.2 MB wzor-zgloszenia-rlks_sokolka


 


OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUWAŁKACH
(projekt nr WND-POKL.07.02.02-20-070/12)

 

 

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie pod tytułem „Nowe możliwości wsparcia finansowego dla NGO”,

które odbędzie się 22 czerwca w godz. 13.00 – 20.30 w siedzibie

Sokólskiego Centrum Organizacji Pozarządowych 16-100 Sokółka ul. Plac Kościuszki 26.

 

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych: członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w ich działania. Program łączy w sobie elementy wykładu, ale także pracy warsztatowej. Program szkolenia został tak opracowany, aby dostarczyć wiedzy na temat nowych możliwości wsparcia finansowego na realizację celów statutowych organizacji min. w oparciu o perspektywę budżetową na lata 2014-2020, oraz część warsztatową pozwalającą poznać tajniki przygotowania skutecznej aplikacji.

 

Program szkolenia:

 • I moduł - dostępne źródła finansowania (w tym dotacje z JST, programów rządowych, Unii Europejskiej, banków, fundacji itp.),
 • II moduł - warsztat sporządzania prawidłowej aplikacji o środki finansowe.

 

Szkolenie poprowadzi Izabela Tomaszewska – doradca z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania środków finansowych oraz ich prawidłowego rozliczania; trener i wykładowca na szkoleniach z zakresu pozyskiwania środków unijnych w tym min. przez podmioty ekonomii społecznej; od wielu lat koordynator projektów unijnych jak również specjalista w zakresie rozliczeń; autorka dziesiątek skutecznych aplikacji o środki unijne w ramach programów miękkich jak też inwestycyjnych.

 

Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym poniżej formularzu pod adresem:


Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT 16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91,

tel./fax 87 565 02 58, e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl www.pryzmat.org.pl

 

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

[pobierz] 1.1 MB sokolka_formularz_zgloszeniowy_owes_22
[pobierz] 1.0 MB sokolka_formularz_zgloszeniowy_owes_22

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w dwudniowych bezpłatnych warsztatach realizowanych w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach".

 

 

Warsztaty będą dotyczyć tworzenia partnerstw lokalnych.

 

Zajęcia odbędą się w dniach 15-16 czerwca 2015 roku w hotelu: Sala bankietowa i pokoje gościnne Kalinowski w Sokółce.
Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny.
Uczestnikom zapewniamy:

 • nocleg,
 • wyżywienie,
 • materiały szkoleniowe,
 • wykwalifikowanych trenerów,
 • zaświadczenie potwierdzające zdobyte kwalifikacje.

 

Osoby chętne prosimy o wypełnienie załączonego poniżej formularza.

 

Liczba miejsc ograniczona!

 

Trenerzy warsztatów:
Krzysztof Kozicki – wójt gminy Piątnica, Starosta Łomżyński w latach 2007-2011 – z sukcesem wdrażał ekonomię społeczną na ziemi łomżyńskiej, kierownik merytoryczny CIS ,,Nowe Otwarcie” – w Łomży, wykształcenie wyższe, stud. podyp. zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym”, specjalista ds. zamówień publicznych – certyfikat, liczne szkolenia i certyfikaty z ekonomii społecznej. Doświadczenie trenerskie od 2005 w zakresie ekonomii społecznej, zakładanie Spółdzielni Socjalnych i CIS-ów, współpraca samorządów z sektorem NGO w zakresie rozwoju ekonomii społecznej, odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego, pisanie projektów społecznych, prowadzenie konsultacji społecznych, klauzule społeczne w zamówieniach publicznych.
Agata Swędzioł - prezes Spółdzielni Socjalnej „OPOKA” – jest to pierwsza Spółdzielnia Socjalna w Polsce założona przez dwa podmioty prawne o mocno ugruntowanej pozycji w obszarze pomocy i reintegracji społecznej – Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” i Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Spółdzielnia utworzona w drugiej połowie 2009 r. z sukcesem zaistniała w branży gastronomicznej i szkoleniowej.

[pobierz] 0.1 MB program-warsztatow
[pobierz] 1.1 MB formularz_sokolka

 


 

Bezpłatne szkolenie dla koordynatorów wolontariatu


Jak współpracować i zarządzać wolontariuszami?”


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i biznesowych współpracujących z wolontariuszami lub planujących taką współpracę na bezpłatne dwudniowe warsztaty szkoleniowe „Jak współpracować i zarządzać wolontariuszami?”, które odbędą się w dniach 20-21 czerwca 2015 r. w Ośrodku "Bukowisko" w Supraślu.

Tematyka szkolenia:

 1. Wolontariat-historia, definicja, rodzaje.
 2. Planowanie pracy wolontariuszy.
 3. Motywowanie i nagradzanie wolontariuszy.
 4. Komunikacja z wolontariuszami.
 5. Przygotowanie organizacji do współpracy z wolontariuszami.
 6. Indywidualny program wolontarystyczny.
 7. Zarządzanie wolontariatem w organizacji.
 8. Karta etyczna wolontariusza.
 9. Rekrutacja i monitoring pracy wolontariuszy.
 10. Prawne aspekty wolontariatu.
 11. Organizowanie wolontariatu w środowisku lokalnym.

 

Oprócz ciekawych i atrakcyjnych zajęć oferujemy bezpłatny grupowy dojazd do Supraśla i powrót do Sokółki, wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej lub na www.barka.internetdsl.pl lub w biurze "Barki":

Sokółka ul. Mickiewicza 2a pok. 08) prosimy przesłać na adres barka-sokolka@wp.pl do dnia 08 czerwca 2015 r.

 

Szczegółowe informacje:

 Krystyna Stefanowicz

barka-sokolka@wp.pl
tel. 85 711 2134 lub 691 393 550

 

UWAGA!

Przed szkoleniem każda osoba otrzyma telefoniczne potwierdzenie o zakwalifikowaniu.

Krystyna Stefanowicz
Prezes Zarządu

 

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Sokólskie Centrum Wolontariatu” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Burmistrza Sokółki.

[pobierz] 0.1 MB formularz_koordynatorzy

 

Bezpłatne szkolenie dla wolontariuszy „ABC wolontariatu”


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" zaprasza mieszkańców miasta i gminy Sokółka na bezpłatne dwudniowe warsztaty szkoleniowe „ABC wolontariatu”, które odbędą się w Ośrodku "Bukowisko" w Supraślu.

Pracowałeś już lub pracujesz jako wolontariusz? Chcesz rozszerzyć swoją działalność? A może nie do końca wiesz, co tak naprawdę można robić jako wolontariusz i zastanawiasz się, czy sobie poradzisz? Jeśli tak - zgłoś się na szkolenie!

Podczas warsztatu dowiesz się, jakie są prawa i obowiązki wolontariusza, jak rozszerzać swoje działania, dlaczego warto być wolontariuszem. Pomożemy również rozpoznać Wasze mocne strony jako wolontariuszy. Jeśli zatem zastanawiasz się czy warto - po prostu przyjdź! Przekonasz się, gdzie i jak możesz działać!

 

PODEJMIJ WYZWANIE! SKORZYSTAJ Z NASZEGO WSPARCIA!

 

Oferujemy ciekawe i atrakcyjne zajęcia, bezpłatny grupowy dojazd do Supraśla i powrót do Sokółki, wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.
Osobom chętnym zapewniamy kontynuację współpracy i wsparcia w dalszej działalności wolontarystycznej.

Dwudniowe szkolenie odbędzie się w dwóch terminach:

 • 3-14 czerwca 2015 r. dla osób, które ukończyły 19 lat,
 • 27-28 czerwca 2015 r. dla osób w wieku 15-19 lat.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej lub na www.barka.internetdsl.pl lub w biurze "Barki": Sokółka ul. Mickiewicza 2a pok. 08) prosimy przesłać na adres barka-sokolka@wp.pl do dnia 27 maja 2015 roku. W przypadku kandydatów niepełnoletnich konieczne jest pisemne wyrażenie zgody rodzica lub prawnego opiekuna na udział w szkoleniu.

 

Szczegółowe informacje:
Krystyna Stefanowicz
barka-sokolka@wp.pl
tel. 85 711 2134 lub 691 393 550

 

UWAGA!

Przed szkoleniem każda osoba otrzyma telefoniczne potwierdzenie o zakwalifikowaniu.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Sokólskie Centrum Wolontariatu” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Burmistrza Sokółki.

[pobierz] 0.1 MB formularz_zgl_abc_wolont

 

Szanowni Państwo !

 

Z przyjemnością informujemy, że ruszyło wreszcie Sokólskie Centrum Wolontariatu.


W związku z tym zapraszamy do partnerskiej współpracy, której celem będzie zwiększenie aktywności społecznej oraz zaangażowania mieszkańców w formie wolontariatu, co przyczyni się do osiągnięcia wspólnego dobra, jakim jest poprawa jakości życia w naszym środowisku lokalnym.


Proponujemy Państwu udział w budowie Sokólskiej Sieci Wolontariatu, skupiającej podmioty pracujące z wolontariuszami lub zainteresowane taką współpracą. Wspólnie będziemy kreować i realizować strategię w zakresie wolontariatu poprzez następujące działania, zaplanowane na 2015 r.:

 • Warsztaty wyjazdowe dla wolontariuszy „ABC wolontariatu”;
 • Dwudniowe wyjazdowe szkolenie dla koordynatorów wolontariatu „Jak współpracować i zarządzać wolontariuszami?”;
 • Dwa dwudniowe wyjazdowe spotkania sieciujące dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji współpracujących z wolontariuszami, służące wzajemnemu poznaniu się, zintegrowaniu, określeniu zadań dla Sieci, misji i zasad współpracy;
 • Trzydniowa wizyta studyjna „Śladami wolontariatu w woj. podlaskim”;
 • Merytoryczne wsparcie dla już istniejących i powstających szkolnych i przedszkolnych klubów wolontariuszy;
 • Biuro Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy;
 • Konkurs „Sokólskie Barwy Wolontariatu” w kategoriach: wolontariat grupowy i wolontariat indywidualny;
 • Sokólski Klub Wolontariusza;
 • Gala „Sokólskie Barwy Wolontariatu” , którą zorganizujemy 5 grudnia br., w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza.

Zakładamy, że działania te przyczynią się do zbudowania w naszym środowisku pozytywnego wizerunku wolontariusza i wolontariatu, rozbudzenia „mody” na tę formę działalności, wzrostu przekonania o sprawczości i znaczeniu bezpłatnej pomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych, a także podniesienia potencjału instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, a także podmiotów biznesowych w zakresie pozyskiwania i motywowania wolontariuszy do działań na rzecz dobra wspólnego.

Zachęcamy więc do współdziałania z nami w realizacji przynajmniej niektórych, merytorycznie związanych z misją Państwa placówki działań, o których będziemy szczegółowo informować w oddzielnych pismach, a także na naszej stronie Facebooka oraz www.barka.internetdsl.pl. W razie pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się drogą e-mailową: barka-sokolka@wp.pl lub telefonicznie: 85 711 2134, 691 393 550.

 

Krystyna Stefanowicz
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Ziemi Sokólskiej "Barka"


 

Targi Ekonomii Społecznej w Sokółce

 

25 kwietnia 2015 roku w godzinach 11.00-15.00 odbędą się w Sokółce Targi Ekonomii Społecznej. To niepowtarzalna okazja do zaprezentowania działalności organizacji trzeciego sektora mieszkańcom powiatu sokólskiego.

W Targach mogą uczestniczyć podmioty ekonomii społecznej: stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej z terenu powiatu sokólskiego. Udział w targach jest bezpłatny! Zapewniamy stoiska dla wystawców.

W programie: Konkursy z nagrodami, prezentacja stowarzyszeń, animacje i zabawy dla dzieci: malowanie twarzy, baloniki, bańki mydlane, pokazy zumby, występ zespołu InPuls, obsługa konferansjerska.

Zgłoszenia należy dostarczyć do 15 kwietnia 2015 r.. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać drogą elektroniczną na adres organizatora targów: marta@bayermedia.pl, tel. 690 552 796. Organizatorem jest Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. Targi finansowane są z funduszy UE.

 

DO POBRANIA: Karta zgłoszeniowa

 

Marta Kot, Bayer Media
tel.kom.: +48 690 552 796, tel.: (+48) 87-562 78 23

[pobierz] 0.1 MB karta_zgl_targi_sokolka

 


 

 

Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych

zaprasza w dniu 18 kwietnia 2015 r. o godz. 900 przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty z zakresu:
• prawnych uwarunkowań zlecania zadań przez samorządy,
• zasad tworzenia i realizacji projektów.


Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail organizatora warsztatów: scop_sokolka@wp.pl do dnia 16 kwietnia 2015 r.

 

W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Panią Elżbietą Szarkowską tel.723317477

 

Do pobrania :
- Formularz zgłoszeniowy,
- Program szkolenia

[pobierz] 0.1 MB formularz-zgloszenia-na-szkolenie
[pobierz] 0.1 MB program-szkolenia

 

Szanowni Państwo, Delegaci Podlaskiej Sieci Pozarządowej,

 

Zachęcam do korzystania ze strony internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020, w tym z harmonogramem konkursów.

Polecam też zapisanie się do newsletter.

 

http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/znamy-wstepny-harmonogram-konkur-1.html

 

Pozdrawiam,
Eliza Szadkowska.

dr Eliza Szadkowska
Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Sekretarz - Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
tel. (085) 66 54 103, fax (0 85) 66 54 504
email: ngo.podlaskie@wrotapodlasia.pl
email: rada.podlaskie@wrotapodlasia.pl
www.wrotapodlasia.pl/pl/region/organizacje_pozarzadowe

[pobierz] 0.4 MB harmonogram-konkursow-rpo-wp

 


 

Indywidualne bezpłatne doradztwo prawne

 

Szanowne Organizacje z projektu.

W związku z realizacją projektu „Węzeł wsparcia”, zapraszam w imieniu Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT do skorzystania przez organizacje z indywidualnego bezpłatnego doradztwa prawnego. Doradztwo może dotyczyć wszelkich aspektów związanych z szeroko rozumianym funkcjonowaniem organizacji pozarządowych i ma na celu udzielenie pomocy w podniesieniu jakości świadczonych usług przez organizacje oraz ich profesjonalizację. Poradnictwo świadczone jest w zależności od zgłoszonego zapotrzebowania i udzielane jest po umówieniu się z doradcą oraz ustaleniu jego formy.

Zależy nam na tym, by dzięki poradnictwu uzyskać oraz poszerzyć wiedzę związaną z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych, tak by móc skutecznie nie tylko prowadzić działalność własnej organizacji, ale także móc wspierać inne podmioty społeczne. W związku z tym, poradnictwo obejmuje udzielanie odpowiedzi na zadane pytania, opracowywanie ekspertyz, przygotowywanie wzorów dokumentów, przerejestrowywanie w KRS itd.
Poradnictwo zapewnia Jarosław Ruszewski -  doktor nauk prawnych, radca prawny z wieloletnim doświadczeniem, adiunkt i wykładowca, założyciel, członek i ekspert III sektora. Prezes stowarzyszenia Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach i Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM, Wiceprzewodniczący Podlaskiej Sieci Pozarządowej, członek Podlaskiej oraz Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Odznaczony przez Prezydenta RP brązowym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz aktywizowania i angażowania społeczności lokalnych.
Doradztwo może być udzielane osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i udzielane jest do 30 maja 2015 r. Zgodnie z projektem „Węzeł wsparcia”, każdej organizacji uczestniczącej w projekcie służy średnio 4 godziny doradztwa. W załączeniu przesyłamy przykładowy zakres doradztwa.

 

Organizacje zainteresowane uzyskaniem wsparcia prosimy o kontakt:

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki

e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl, tel. 87 565 02 58, tel. kom. 503 116 243.

 

Kłaniam się


Jarek Ruszewski
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki
tel./fax 87 565 02 58

kom. 503 116 243

 

[pobierz] 0.2 MB wezel-karta-doradcza
[pobierz] 0.2 MB poradnictwo-prawne---zakres-doradztwa
[pobierz] 0.2 MB informacja-doradztwo-prawne-wezel-wsparcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zaproszenie

 

Burmistrz Sokółki Pani Ewa Kulikowska serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, zajmujących się kulturą fizyczną i sportem na spotkanie informacyjne poświęcone współpracy w tym zakresie ze szkołami.

 

Spotkanie odbędzie się 23 marca 2015 r. o godz. 16:00 w Sokólskim Ośrodku Kultury (sala główna).

 

Anna Żemajduk

 


 

Białorusini z wizytą w Sokółce


- Chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej o waszym mieście i perspektywach jego rozwoju – powiedzieli goście z Białorusi, którzy w poniedziałek 16 marca spotkali się z Burmistrz Sokółki Ewą Kulikowską. Grupa złożyła wizytę w sokólskim Urzędzie Miejskim.

Wizytę delegacji z Białorusi w Sokółce zainicjowali: Marszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko oraz Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.
- W naszej grupie mamy kilku dziennikarzy. Chcemy napisać relację z tej wizyty – wyjaśnili Białorusini.

W trakcie spotkania z Panią Burmistrz goście pytali m.in. możliwości nawiązania współpracy Sokółki z jakimś miastem zza wschodniej granicy.
- Mamy już jedną gminę z Białorusi, z którą nawiązaliśmy współpracę. To Iwie. Teraz bardzo zależy nam na podpisaniu deklaracji o współpracy z pobliskim Grodnem. Wspólnie moglibyśmy realizować projekty transgraniczne. Zawsze powtarzam, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje, dlatego warto tworzyć coś wspólnie. Przygraniczne położenie Sokółki otwiera przed nią wiele możliwości. Chcemy się otwierać na Wschód. Będę usilnie zabiegać o uruchomienie małego ruchu przygranicznego – powiedziała Ewa Kulikowska.

Burmistrz Sokółki zachęciła również Białorusinów, aby zainteresowali się podstrefą ekonomiczną, jaka ma powstać w Sokółce.
- Też możecie tutaj inwestować. Będziemy mieli do zaoferowania duże ulgi dla przedsiębiorców. Zapraszamy do współpracy w tym temacie – podkreśliła Burmistrz Sokółki.

Ewa Kulikowska dodała też, że z chęcią widziałaby białoruskich dziennikarzy na rajdzie, jaki odbędzie się w sokólskiej gminie w pierwszej połowie maja. Rajd zostanie zorganizowany dzięki dofinansowaniu z KSOW. Przygotowuje go Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna wspólnie z Gminą Sokółka.

Po wizycie w Urzędzie Miejskim delegacja z Białorusi udała się do Sokólskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Tam czekało ją spotkanie z członkami Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku i Prezesem tej organizacji – Elżbietą Szarkowską.
- Zawsze chętnie przyjeżdżamy do Sokółki – powiedzieli dziennikarze zza wschodniej granicy.

 

Poniżej link do relaji SokolkaTV - Media Białoruskie w Sokółce

 

https://www.youtube.com/watch?v=QWtKaXmSfmE

(UM) Fot.: D. Biziuk

 

Pełna fotorelacja ze spotkania w zakładce Galeria

 


 

Zaproszenie na szkolenie online

 

Fundacja Ośrodka KARTA zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie online „Jak skutecznie prowadzić archiwum społeczne”.

W ciągu 8 dni kursanci dowiedzą się, między innymi, jak pozyskiwać i opracowywać zbiory historyczne oraz jak je upowszechniać w Internecie. Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu. Pierwsza edycja szkolenia odbędzie się w połowie maja, druga w połowie czerwca 2015.

Osoby zainteresowane powinny dysponować komputerem z dostępem do Internetu, wyposażonym w kamerę, słuchawki i mikrofon. Zgłoszenia przyjmujemy do 12 kwietnia za pomocą formularza aplikacyjnego umieszczonego na stronie http://archiwa.org

Kontakt: e-mail: szkolakarty@karta.org.pl, tel. 22 844-10-55, strona: www.karta.org.pl

 

Fundacja Ośrodka KARTA

 


 

Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Sokółka z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2015 r.


Szczegóły - http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/?pid=zarzadze_nr_045_2015

 

W załączeniu:

1. Zarządzenie Burmistrza Sokółki Nr 45/2015

2. Oferta

3. Sprawozdanie

4. Umowa


Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

[pobierz] 0.2 MB zarzadzenie_045_2015
[pobierz] 0.1 MB oferta
[pobierz] 0.2 MB sprawozdanie
[pobierz] 0.1 MB umowa

 


 

Każdy ma prawo do szczęścia


Burmistrz Sokółki Pani Ewa Kulikowska serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie”, które odbędzie się 13 marca 2015 r. o godz. 11:00 w Sokólskim Ośrodku Kultury (sala Lira).

Spotkanie poświęcone będzie roli samorządu gminnego w integracji społecznej, zdiagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb dzieci niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów prawnych w obszarze edukacji przedszkolnej i szkolnej.

Na spotkanie zapraszamy rodziców, prawnych opiekunów dzieci niepełnosprawnych mieszkających w gminie Sokółka, dyrektorów przedszkoli, szkół z gminy Sokółka, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o kontakt z Wydziałem Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sokółce, pokój 304, tel. 85-7110935.

 

Anna Żemajduk

 


 

Start Programu „Wolontariat Rodzinny – lokalnie”

 

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacja PZU zapowiadają start Programu „Wolontariat Rodzinny – lokalnie”. Program jest kontynuacją działań podjętych w roku 2014, w ramach których w całej Polsce zrealizowano projekty angażujące całe rodziny w działania wolontariackie.

wolontariat_rodzinny
Program „Wolontariat Rodzinny – lokalnie” to odpowiedź na problem braku czasu spędzanego z rodziną w sposób wartościowy, a także na potrzeby społeczności, które pragną pozytywnej zmiany. W roku 2015 szansę na otrzymanie dofinansowania w wysokości do 7 000 zł uzyska 15 projektów, stworzonych wspólnie przez organizacje pozarządowe i instytucje samorządu lokalnego. W projektach tych działać będą rodziny wolontariuszy.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o Programie zawartymi w poniższych załącznikach. Nabór wniosków potrwa od 2 do 31 marca 2015 r.

  

Więcej informacji na stronie: http://www.wolontariatrodzinny.pl/

 

Beata Borowiecka

Program „Wolontariat Rodzinny”

 

Pliki do pobrania:

[pobierz] 0.1 MB wolontariat_rodzinny_ulotka
[pobierz] 0.5 MB wolontariat_rodzinny_kroki

Nabór wniosków na mikrodotacje
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO – Podlaskie ogłasza nabór na mikrodotacje w kwocie od 1000 do 2500 zł w ramach projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego.

Termin naboru wniosków to: 10.02.2015 r. – 6.03.2015 r.

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Szczegóły na www.fir.org.pl

 

Anna Zawada-Perkowska
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

 

 Pliki do pobrania: 

[pobierz] 0.1 MB ogloszenie_mikrodotacje

 


 

Równać Szanse 2015


Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza „Ogólnopolski Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać Szanse 2015″ Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

logo_rownac_szanse
Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2015 r., a 30 listopada 2016 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń lub fundacji) z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikują się laureaci pierwszego etapu) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 10 marca 2015 roku, o godzinie 12:00.

Więcej informacji na stronie: http://rownacszanse.pl

 

Artur Łęga
Kierownik Programu „Równać Szanse”

 


 

 

Dziś tj. 26 lutego 2015 r. w siedzibie Sokólskiego Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się Szkolenie „Public Relations – kształtowanie wizerunku i komunikacja organizacji pozarządowych z otoczeniem”.
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z praktycznymi przykładami działań w zakresie Public Relations. Uczestnicy dowiedzieli się m.in.: jak kreować wizerunek organizacji i budować pozytywne relacje z potencjalnymi sponsorami i partnerami. Istotnym punktem szkolenia były również zasady współpracy z mediami. Mówiono o tym, czym jest informacja prasowa, jak ją napisać i do kogo wysłać; jak udzielać wywiadów do telewizji, radia i prasy oraz czym jest patronat medialny.

W zajęciach udział biorą członkowie organizacji i stowarzyszeń, m.in.: UTW w Sokółce, Q Pomocy, Biblioteki Publicznej w Sokółce, Targów Kreatywności z Krynek, Barki, Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej z Bohonik.
- SCOP działa od stycznia. Dzisiaj mamy pierwsze szkolenie. W tym roku przewidziane są jeszcze trzy. Jakie? O tym zdecydują same organizacje. To one zgłaszają swoje potrzeby, w zakresie takich szkoleń. Myślę, ze kolejne odbędzie się pod koniec maja. Oprócz tego, w każdy czwartek pełnimy dyżury. 12 marca w godz. 12-17 dyżurować będą również dwie osoby z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych z Białegostoku. Organizacje będą mogły z nimi skonsultować wszystkie swoje problemy i uzyskać pomoc – powiedziała nam Elżbieta Szarkowska, koordynatorka SCOP.
UTW w Sokółce uczestniczy także w cyklu szkoleń w ramach projektu „Węzeł wsparcia – tworzenie sieci organizacji wspierających NGO’s na Podlasiu”, realizowanego przez: OWOP, Federację Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok i Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznych Pryzmat z Suwałk. Służyć on ma stworzeniu sieci organizacji, w której skład wchodziłyby podmioty także z mniejszych miejscowości, takie jak UTW. Wspierać one mają oraz reprezentować nowe powstające organizacje, które potrzebują pomocy na starcie.
Dzisiejsze zajęcia prowadzili: Jan Firs i Małgorzata Czaplejewicz.

 


 

 

10.03.2015

Szanowni Państwo,

... mamy przyjemność zaprosić przedstawicieli sokólskich organizacji pozarządowych do udziału w szkoleniu: „Public Relations – kształtowanie wizerunku i komunikacja organizacji pozarządowych z otoczeniem” które odbędzie się w dniu 26 lutego 2015r. w siedzibie SCOP w Sokółce przy ul. Plac Kościuszki 26.

Program szkolenia obejmuje m.in.:
kreowanie wizerunku (czyli wszystko to, co wpływa na to, jak postrzegana jest organizacja) działania public relations - budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem, pozyskanie akceptacji i życzliwości wobec działań organizacji w lokalnym środowisku wśród jej przyszłych beneficjentów potencjalnych sponsorów i partnerów
strategia komunikacji i współpracy z otoczeniem, język materiałów promocyjnych czy strony WWW i media do których chcemy trafić zasady skutecznego przekazu i pożądanego wizerunku organizacji

Ufamy, iż udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom zapoznać się z praktycznymi przykładami działań w zakresie Public Relations, kształtowania wizerunku i komunikacji organizacji pozarządowych z otoczeniem”.

Zapraszamy do składania formularza zgłoszeniowego.
Formularz należy odesłać do biura Sokólskiego Centrum Organizacji Pozarządowych mailem na adres scop_sokolka@wp.pl lub pocztą na adres: ul. Plac Kościuszki 26. 16-100 Sokółka

 

Z poważaniem,
Zespół SCOP w Sokółce

 


 

 Dnia 22 stycznia 2015 r. w siedzibie Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyło się Spotkanie organizacyjne w związku z rozpoczęciem działalności Sokólskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

SCOP działa od 1 stycznia bieżącego roku pod pieczą Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sokółce, którego prezesem jest Pani Elżbieta Szarkowska.
Na spotkaniu przedstawiono zebranym cele powołania SCOP oraz to, co stowarzyszenie ma do zaproponowania zrzeszonym organizacjom pozarządowym. Przede wszystkim stworzenie warunków do aktywnej działalności. Udostępnianie pomieszczeń na spotkania, bibliotekę z materiałami informacyjnymi, komputer. Doświadczenie i profesjonalizm, szkolenia, bazę informacji o organizacjach pozarządowych. Podnoszenie skuteczności w zdobywaniu środków na działalność. Umiejętność skutecznej promocji sektora pozarządowego. Współpraca ze SCOP umożliwia integrację organizacji, wspólne działania i wzajemne uzupełnianie się.
W siedzibie SCOP przy Placu Kościuszki 26 w Sokółce, będzie można skorzystać z porad prawnika, księgowej oraz pracownika Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, którzy będą pełnić dyżury w określonych dniach i godzinach. Wkrótce zacznie działać strona internetowa, na której będą podane bieżące informacje o działalności Sokólskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz wszystkich organizacjach zrzeszonych. Informacji takich można również zasięgnąć pod numerem telefonu: 723 317 477.
Pierwsze szkolenie w Sokólskim Centrum Organizacji Pozarządowych ma się odbyć 26 lutego. Będzie dotyczyło skutecznego działania i promocji. Następne szkolenie przewidziane jest na kwiecień a kolejne dwa na jesień 2015 r. Tematy szkoleń będą dostosowane do potrzeb przedstawicieli organizacji pozarządowych chcących z nich korzystać. Na spotkaniu padły pierwsze propozycje tematów: logika projektowa i sposoby pozyskiwania środków trwałych.