Kontakt


Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych
Plac Kościuszki 26
16-100 Sokółka

Dyżury SCOP:

 

w każdy poniedziałek w godz. 1000 - 1300