...nasza galeria


... cd. fotorelacji Tadeusza Otoki ze spotkania opłatkowego - grudzień 2023r.


 

... fotorelacja ze Święta Organizacji Pozarządowych i Rodzinnego Festynu Dobroczynnego

16 września 2018r.


 

Fotorelacja z Walnego Zebranie członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce które odbyło się 25 lutego 2018 r. 


Fotorelacja z uroczystości X lecia Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce która odbyła się 10 lutego 2018 r. o godz. 1100 w sali kina “Sokół” w Sokółce przy ul. Plac Kościuszki 24.


 

17.09.2016 r. - Święto Organizacji Pozarządowych

połączone z XVII Rodzinnym Festynem Dobroczynnym


 

Białorusini z wizytą w Sokółce

(UM) Fot.: D. Biziuk


 

 

Szkolenie „Public Relations – kształtowanie wizerunku i komunikacja organizacji pozarządowych z otoczeniem”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
______________________________________________________________________

Spotkanie organizacyjne w związku z rozpoczęciem działalności Sokólskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

_______________________________________________________________________________